PANDEMIA ochorenia COVID-19 (usmernenia, opatrenia, rozhodnutia štátu)

pdf Uznesenie vlády SR č. 453 z 31.12.2020
PDF Protipandemické opatrenia počas vianočných sviatkov 2020
pdf Uznesenie vlády SR č. 718 zo 11.11.2020
pdf Uznesenie vlády SR č. 704 zo 04.11.2020
pdf Uznesenie vlády SR č. 643 z 28.10.2020
pdf Núdzový stav - opatrenia platné od 24.10.2020
pdf Príkaz starostky obce č. 4/2020
pdf Opatrenie ÚvzSR platné od 1.10.2020
pdf Vyhlásenie núdzového stavu od 1.10.2020
pdf Opatrenie Úvz SR - k hraniciam doplnenie bezpečných štátov 19.06.2020
pdf Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.06.2020
pdf Opatrenie - zrušenie štátnej karantény 09.06.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky, športoviská... k 20.05.2020
pdf Opatrenia ÚVZ SR 2 fáza otvorenia prevádzok zo dňa 5.5.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR - pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa z 15.05.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR - výnimka poradenské centrá z 13.05.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest z 11.05.2020
pdf Usmernenie HH SR k bohoslužbám
pdf Uznesenie vlády SR o rozšírení NS zo 6.4.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR o karanténe v zariadeniach MV od 06.04.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR o uzatvorení-otvorení maloobch. prevádzok od 30.3.2020
pdf Usmernenie HH SR - COVID-19 _ z 30.03.2020
pdf Opatrenia Krízového štábu SR - 23.03.2020
pdf Karanténne opatrenie ÚVZ SR účinné od 19.3.2020
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 z 18.3.2020
pdf 10 odporúčaní.....
pdf Uznesenie vlády SR o vyhlásení rozšíreného NS 19.3.2020
pdf Čo robiť ak ste chorý COVID 19
pdf Pomoc sebe a druhým
pdf Osoby s vysokým rizikom ochorenia na COVID 19
pdf Informácie pre verejnosť o prevádzkových opatreniach na OÚ
pdf Zmena a doplnenie opatrenia HH SR
pdf Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
pdf Režimové opatrenie HH SR pri ohrození verejného zdravia
pdf Verejná vyhláška rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí
pdf Usmernenie hlavného hygienikaSR - karanténa
pdf Verjná vyhláška rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí