ochrana osobných údajov

docx Informačná povinnosť prevádzkovateľa