Územný plán obce Hrašovík - návrh

___________________________________

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Hrašovík“ sa uskutoční dňa 16.05.2018 (streda) o 13:00 hod. v Kultúrnom dome obce Hrašovík.

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Hrašovík“ je možné predkladať do 15.05.2018 na adresu:

Okresný úrad Košice-okolie
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hroncova 13
041 70 Košice

Email: dominika.senova@minv.sk
Fax: 055/ 6004 220_____________________________________


______________________________________________