faktúry

 

dátum
zverejnenia
č. faktúry dodávateľ predmet suma   uhradené
08.01.2020
čl.10 stanov ZMOS
ZMOS
členské rok 2020
62,76€

8.1.2020
08.01.2020
375/2019
R.D.TECH výkon činnosti PO a BOZP technika IV. Q 2019
50,00€

8.1.2020
08.01.2020
191901
wbx,s.r.o.
aktualizácie webstránky 2019
36,00€

8.1.2020
08.01.2020
15734011
INPROST S.R.O
Obecné noviny rok 2020
93,60€

8.1.2020
08.01.2020
20190013
Roman Staňo IČO:41847334
zimná údržba miestnych komunikácii + pohotovosť 12/2019
205,00€

8.1.2020
14.01.2020
330190576
eurobus, a.s.
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 12/2019         91,80€

14.1.2020
14.01.2020
09/01/2020
Spol.úrad Beniakovce
vložné 1.polrok 2020
382,00€

14.1.2020
14.01.2020
Z200010
SCO Trade, s.r.o.
posypová soľ 1t
150,00€

14.1.2020
14.01.2020
0802023369 Kooperatíva poisťovňa, a.s.
poistenie majetku 1.Q 2020
39,05€

14.01.2020
21.01.2020
06/13/2019
Spol.úrad Beniakovce
spracovanie miezd 12/2019
25,00€

21.01.2020
21.01.2020
16509/19
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 3x 12/2019
810,81€

21.01.2020
21.01.2020
16510/19
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu JUNO 3x 12/2019
107,52€

21.01.2019
21.01.2020
78/13/2019
Spol. stavebný úrad Beniakovce
Vložné za výkon stav. činnosti 2.polrok 2019 150,00€

21.01.2020
27.01.2020
12020
STRECHY KOŠICE s.r.o
oprava poškodenej strechy na autobusovej zastávke
696,00€

27.01.2020
27.01.2020
8677781915
SPP
záloha za odber plynu 12020
149,00€

27.01.2020
27.01.2020
5546742383
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 1/2020 42,65€

27.01.2020
04.02.2020
2190072230
energie2
vyúčtovanie rok 2019 - obecný úrad - nedoplatok
5,50€

04.02.2020
04.02.2020
2190072229
energie2
vyúčtovanie rok 2019 - verejné osvetlenie rok 2019 - nedoplatok
166,67€

04.02.2020
04.02.2020
8402627975
SPP
vyučtovacia faktúra za 12/2019 - nedoplatok
19,76€

04.02.2020
04.02.2020
20200001
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba miestnych komunikácií 012020 15,5hod. +pracovná pohotovosť
465,00€
+

100,00€

04.02.2020
05.02.2020
302000046
FAYN Telecommucations
s.r.o.
kredit k telefónu 055/6950741
170,00€

05.02.2020
07.02.2020 ZAL/24/02/2020 P.P.H.U KONSTAL,Andrzej Kurnik, Krasne Lasovice 102 34-620Jodlownik
NIP: PL737-121-91-33
záloha za  Plechová garáž EXTRALINE -1ks podľa ponuky 6mx8m, 1ks výklopná brána, 1ks vchodové dvere 90, sedlová strecha - plechová škridľa,
okapový systém, oplechované rohy stien,oplechovanie strechy, uloženie plechu horizontálne,farba akrylová - zlatý dub,  doprava a montáž v cene 
 1475,00€   07.02.2020
11.02.2020
157/20
FURA s.r.o.
vrecia na odpad 5bal.
24,00€

11.02.2020
11.02.2020
20200045
LIM PO s.r.o.
zástava SR 100 x 150 cm 1ks +doprava
19,40€

11.02.2020
12.02.2020
FS/195/02/2020
P.P.H.U KONSTAL,Andrzej Kurnik, Krasne Lasovice 102 34-620Jodlownik
NIP: PL737-121-91-33
záloha za  Plechová garáž EXTRALINE -1ks podľa ponuky 6mx8m, 1ks výklopná brána, 1ks vchodové dvere 90, sedlová strecha - plechová škridľa,
okapový systém, oplechované rohy stien,oplechovanie strechy, uloženie plechu
horizontálne,farba akrylová - zlatý dub,  doprava a montáž v cene
2000,00€

12.02.2020
14.02.2020
8190047127
energie2
záloha za odber el. energie 022020 164,00€

14.02.2020
14.02.2020
200100001
PAPP STAV, s.r.o.
základová platňa pod hosp. budovu
4416,60€

14.02.2020
14.02.2020
330200050.
eurobus,a.s dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 01/2020       
103,70€


14.02.2020

14.02.2020
17091/19
FURA s.r.o.
spracovanie hlásenia o odpade rok 2019
9.60€

14.02.2020
19.02.2020
1264/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 01/2020
535,82€

19.02.2020
19.02.2020
1265/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálnrho odpadu pekáreň JUNO 01/2020
72,74€

19.02.2020
19.02.2020
200036
Vladimír Bučko - BUKY
tlačiareň HP LaserJEt Pro MFP M428DW 1ks
357,60€

19.02.2020
19.02.2020
2020
RVC Košice
členský poplatok rok 2020
38,20€

19.02.2020
19.02.2020
2602
RVC Košice
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obcí rok 2020
20,00€

19.02.2020
28.02.2020 0612020 Spol. stav. úrad Beniakovce spracovanie miezd 012020 20,00€   28.02.2020
28.02.2020 8697177937 SPP záloha za odber plynu 022020 149,00€   28.02.2020
04.03.2020
1560008176
Centrum polygrafických služieb
potvrdenie o pobyte bianco 50ks + doprava
19,82€

04.03.2020
04.03.2020
20200004
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba miestnych komunikácií 012020 15,5hod. +pracovná pohotovosť
60,00€
+

100,00€

04.03.2020


13.03.2020
8190047127
energie2
záloha za odber el. energie 032020 164,00€

13.03.2020
13.03.2020
330200108
eurobus,a.s dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 02/2020       
105,00€

13.03.2020
13.03.2020
241620
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 02/2020
542,28€

13.03.2020
13.03.2020
241720
FURA s.r.o.
vývoz komunálnrho odpadu pekáreň JUNO 02/2020
73,08€

13.03.2020
20.03.2020
5920001781
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Verejná správa SR - ročný prístup
VS SR bonusový prístup 2 mes. zdarma
165,00€

20.03.2020
20.03.2020
6/02/2020
Spol.urad Beniakovce
spracovanie miezd
25,00€

20.03.2020
20.03.2020
74/02/2020
Spol. urad Beniakovce
spracovanie miezd - voľby do NR SR
34,00€

20.03.2020
20.03.2020
20200092
PROFI-KANAL s.r.o.
čistenie odtoku WC + doprava
107,04€

20.03.2020
20.03.2020
1200327
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia programov (systémová podpora a licenčná zmluva) r.2020
593,40€

20.03.2020
20.03.2020
1201550
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia dát katastra r. 2020
36,00€

20.03.2020
31.03.2020
5556184199
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 03/2020 41,88€

31.03.2020
31.03.2020
8687531257
SPP
záloha za odber plynu 032020 149,00€

31.03.2020
06.04.2020
60/2020
R.D.TECH výkon činnosti PO a BOZP technika I. Q 2020
50,00€

06.04.2020
06.04.2020
20200006
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba miestnych komunikácií 032020  pracovná pohotovosť


100,00€

06.04.2020
06.04.2020
2500068514
VVS
vodné, stočné
od11/2019 do 032020
36,64€

06.04.2020
06.04.2020
20zf0961
webex s.r.o.
doména + webhosting
36,00€

06.04.2020