faktúry

 

dátum
zverejnenia
č. faktúry dodávateľ predmet suma   uhradené
05.01.2021
2100691232
ZMOS
členské rok 2021
67,23€

05.01.2021
05.01.2021
15734111
INPROST s.r.o.
Obecné noviny 2021
93,60€

05.01.2021
05.01.2021
366/2020
R.D.TECH Radoslav Dugas
výkon PO a BT za 4.Q2020
50,00€

05.01.2021
05.01.2021
20200032
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba miest. komunikácií - pracovná pohotovosť
100,00€

05.01.2021
08.01.2021
2100200694
BCF ENERGY, s.r.o.
zálohove platby za dodávku el. energie - OcÚ, verejné osvetlenie
146,26€

08.01.2021
08.01.2021
2012220540
BCF ENERGY, s.r.o. vyožtovanie pohľadávky a záväzku za rok 2020
22,20€

08.01.2021
15.01.2021
09/01/2021
Spol. úrad Beniakovce
Vložné 1.polrok 2021
379,00€

15.01.2021
15.01.2021
330200590
eurobus
dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 12/2020        103,90€

15.01.2021
15.01.2021
1430627742
O2 Slovakia, s.r.o.
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 12/2020 25,44€

15.01.2021
15.01.2020
06/12/2020
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 12/2020
20,00€

15.01.2021