faktúry

 

dátum
zverejnenia
č. faktúry dodávateľ predmet suma   uhradené
04.01.2019
0802023369
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
poistenie majetku obce v zmysle zmluvy č.080-2023.369
01 - 03/2019 
45,30€   04.01.2018
04.01.2019
3281/2018
 ZMOS členský príspevok na rok 2019
61,29€
  04.01.2019
04.01.2019
15733911
INPROST s.r.o.
Obecné noviny rok 2019
88,40
  04.01.2019
04.01.2019
20180020
Roman Staňo IČO: 41847334
zimná údržba miestnych komunikácii a pohotovosť  - 4hod.
220,00€
  04.01.2019
04.01.2019
3812018
R.D.TECH
IČO:34813616
PO +bezpečnostný technik
4.Q 2018
50,00€
  04.01.2019
14.01.2019
20180361
RVC Východ Košice Diár samosprávy 2019
6,65€
  14.01.2019
14.01.2019
6180266
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácie programov na CD
4,20€
  14.01.2019
14.01.2019
75/01/2019
Spol. stav .úrad Beniakovce 
vložné 1/2019
245,89
  14.01.2019
14.01.2019
8180055209
8180055208
energie2  záloha za odber plynu a el. energie 
121,00€
  14.01.2019
14.01.2019
18140/18
FURA s.r.o.
odvoz komunálneho odpadu 12/2018
574,59€
  14.01.2019
14.01.2019
330180567
eurobus, a.s.
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 12/2018 
98,49€
  14.01.2019
23.01.2019
182796
wbx,s.r.o.
aktualizácia webstránky 2018
24,00€
  23.01.2019
23.01.2019
55491286720
orange
hovorné, zabezpečenie Ocú
 41,17€
23.01.2019
23.01.2019
130012019
Spol.úrad Beniakovce
správne poplatky za stavebnú činnosť 2.polrok 2018
155,00€
  23.01.2019
01.02.2019
8677475290
SPP
záloha za plyn
137,00€
  01.02.2019
01.02.2019
2180058310
energie2
vyučtovanie el.energie 2018 OcÚ
18,45€
  01.02.2019
01.02.2019
2180058309
energie2
vyučtovanie el. energie 2018 verejné osvetlenie 
47,62€
  01.02.2019
01.02.2019
1900470
SLOGRAM
verejný prenos technickým zariadením rok 2019
38,40€
  01.02.2019
01.02.2019
18778/18
FURA s.r.o  hlásenia vzniku odpadu IV.Q 2018 
9.60€
  01.02.2019
11.02.2019
813/19
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 1/2019
380,19€
  11.02.2019
11.02.2019
8453664641
SPP
vyučtovacia faktúra rok 2018
448,28€
  11.02.2019
13.02.2019
201900001
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba miestnych komunikácii a pohotovosť  - 17,5 hod.+ pracovná pohotovosť
625,00€
  18.02.2019
18.02.2019
330190036
eurobus
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 01/2019  
103,40€
  13.02.2019
25.02.2019
06/02/2019
Spoločný úrad Beniakovce
spracovanie miezd 01/2019
20,00€
  25.02.2019
25.02.2019
5919001958
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
ročný prístup na portál Verejná správa SR
117,00€
  25.02.2019
25.02.2019
2/2019
Obec Beniakovce
posypový materiál a prepravné 10,28t
238,37€
  25.02.2019
25.02.2019
8667825008
SPP
záloha za odber plynu 02/2019
137,00€
  25.02.2019
25.02.2019
5495855912
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné
42,21€
  25.02.2019
06.03.2019
20190003
Roman Staňo IČO: 41847334 
pracovná pohotovosť 02/2019
100,00€
  06.03.2019
14.03.2019
2287/19
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 2/2019
381,02€
  14.03.2019
14.03.2019
330190085
eurobus
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 02/2019   
103,35€
  14.03.2019
20.3.2019
5190045667
Komunálna poisťovňa
úrazové poistenie  dobrovoľníckej služby
13,28€
  20.03.219
20.03.2019
8667851174
SPP
záloha za ober plynu 03/2019
137,00€
  20.03.2019
28.03.2019
5500434607
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 032019
40,59€
  28.03.2019
03.04.2019
19yf0504
wbx,s.r.o.
doména a webhosting
36,00€
  03.04.2019
03.04.2019
61/2019
R:D:TECH
IČO:34813616
PO +bezpečnostný technik
1.Q 2019
50,00€
  03.04.2019
03.04.2019
VFA/2019/008
Združenie obcí Torysského mikroregiónu
členské RZO KO 2019
Vložné Združ. Tor. mikroregiónu 2019
dofinancovanie projektu kompostérov
204,94€
  03.04.2019
08.04.2019
1190325
TOPSET Solutions s.r.o. 
aktualizácia programov dane,regob,účtovníctvo
rok 2019
593,40€
  08.04.2019
08.04.2019
1191490
TOPSET Solutions s.r.o. 
aktualizácia dát katastra 2019
36,00€
  08.04.2019
08.04.2019
FA190255
Disig, a.s.
čipové karty ATOS CardOS V4.4  - 2ks
70,00€
  08.04.2019
08.04.2019
0802023369
Prvá Komunálna Finančná, a.s
poistenie majetku obce v zmysle zmluvy č.080-2023.369
04 - 06/2019  
34,32€
  08.04.2019
08.04.2019
73/04/2019
Spol. stav úrad Beniakovce
spracovanie miezd voľby prezidenta SR 2019 61,00€
  08.04.2019
15.04.2019
06/04/2019
Spoločný stav. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 032019
30,00€
  15.04.2019
15.04.2019
2124979958
VVS, a.s.
vodné, stočné od 8.12.2018 do 31.03.2019
18,34
  15.04.2019
15.04.2019
3784//19
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 03/2019
433,49€
  15.04.2019
15.04.2019
3301901130
eurobus, a.s.
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 03/2019    
104,45€
  15.04.2019