faktúry

 

dátum
zverejnenia
č. faktúry dodávateľ predmet suma   uhradené
02.01.2018
394/2017
R.D.TECH.
výkon činnosti technika PO a BOZP  4.Q2017
 50,00€    02.01.2018
02.01.2018
426/2017
ZMOS
členský príspevok rok 2018
57,42€
  02.01.2018
02.01.018
08022023369
 Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistenie majetku obce 01 - 03 2018
34.32€
  02.01.2018
02.01.2018
15733811
INPROST s.r.o.
Obecné noviny rok 2018
67,60€
  02.01.2018
15.01.2018
8180000769
 energie2 zálohova platba za odber el. energie 01/2018
121,00€
  15.01.2018
15.01.2018
7234195185
VSE
finančné vysporiadanie
8,02€
  15.01.2018
15.01.2018
17592/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 12/2017
381,89
  15.01.2018
15.01.2018
20180002
Roman Staňo
IČO:41847334
posyp miestnych komunikácii
pracovná pohotovosť 12/2017
60,00€
100,00€
  15.01.2018
15.01.2018
70/01/2018
Spol.úrad Beniakovce
vložné 1.polrok 2018
233,16€
  15.01.2018
15.01.2018
FDS5518000897
OFFICE DEPOT s.r.o.
kancelárske potreby
50,12€
  15.01.2018
18.01.2018
330170528
eurobus, a.s.
preprava osôb v zmysle zmluvy č. 104/17
104,03
  18.01.2018
18.01.2018
90379893
VVS, a.s.
Laboratórna analýza pitnej vody
85,46€
  18.01.2018
18.01.2018
06/01/2018
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 12/2017
25,00€
  18.01.2017
29.01.2018
0118022
GAMAG SK s.r.o.
rohož Ranpmat 60x90 1ks
30,00€
  29.01.2018
29.01.2018
18168/17
FURA s.r.o.
spracovanie hlásení o odpade IV.Q 2017
12,00€
  29.01.2018
29.01.2018
5427521816
Orange
hovorné 01/2018
30,18€
  29.01.2018
29.01.2018
7418865076
SPP
vyučtovacia faktúra  1.11.2017 - 31.12.2017
154,74€
  29.01.2018
29.01.2018
7283943987
SPP
zálohová platba 1/2018
98,00€
  29.01.2018
09.02.2018
902/18
 FURA s.r.o. vývoz komunálneho odpadu 1/2018
573,68€
  09.02.2018
09.02.2018
140/01/2018
Spol. úrad Beniakovce
vložné - správne poplatky stavebné 2. polrok 2017
1080,00€
  09.02.2018
09.02.2018
20180003
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba + pohotovosť
250,00€
  09.02.2018
13.02.2018
330180043
eurobus
preprava osôb v zmysle Zmluvy 104/17
96,08
  13.02.2018
22.02.2018
2-5/2/2018
Vladimír Vanta - GEO-KS
Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inž. sietí na C KN p.č. 234/3 
300,00€
  22.02.2018
22.02.2018
06/02/2018
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 01/2018
15,00€
  22.02.2018
22.02.2018
1181383
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia dát katastra rok 2018
36,00€
  22.02.2018
22.02.2018
1180304
 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov, systémová podpora a licenčné podmienky
593,40€
  22.02.2018
22.02.2018
322018
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
prevádzkovanie pohrebiska rok 2017
79,67€
  22.02.2018
22.02.2018
7293934250
SPP
záloha za odber plynu 02/2018
98,00€
  22.02.2018
 22.02.2018  8180000769   energie2 zálohova platba za odber el. energie 01/2018  121,00€
  22.02.2018
22.02.2018
1800022
Vladimír Bučko - BUKY
Ubiguiti Unifi Enterprise AP 300Mbps - 1ks
70,00€
  22.02.2018
22.02.2018
5441977717
Orange
hovorné , parkovné 022018
36,40€
  22.02.2018
02.03.2018
59180004968 Poradca podnikateľa, s.r.o.
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
96,00€
  02.03.2018
02.03.2018
20180030
RVC Košice - východ
účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
29,50€
  02.03.2018
13.03.2018
330180095
eurobus,a.s.
 preprava osôb v zmysle Zmluvy 104/17 100,86€
  13.03.2018
13.03.2018
2383/18
FURA, s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 02/2018
380,79€
  13.03.2018
13.03.2018
20180006
Roman Staňo
IČO:41847334
 zimná údržba + pohotovosť 145,00€
  13.03.2018
13.03.2018
VFA/2018/08
Združenie obcí Torysského mikroregiónu
členské RZO KO
VložnéTorysský mikroregión
21,12€
21,12€
  13.03.2018