faktúry

 

dátum
zverejnenia
č. faktúry dodávateľ predmet suma   uhradené
08.01.2020
čl.10 stanov ZMOS
ZMOS
členské rok 2020
62,76€

8.1.2020
08.01.2020
375/2019
R.D.TECH výkon činnosti PO a BOZP technika IV. Q 2019
50,00€

8.1.2020
08.01.2020
191901
wbx,s.r.o.
aktualizácie webstránky 2019
36,00€

8.1.2020
08.01.2020
15734011
INPROST S.R.O
Obecné noviny rok 2020
93,60€

8.1.2020
08.01.2020
20190013
Roman Staňo IČO:41847334
zimná údržba miestnych komunikácii + pohotovosť 12/2019
205,00€

8.1.2020
14.01.2020
330190576
eurobus, a.s.
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 12/2019         91,80€

14.1.2020
14.01.2020
09/01/2020
Spol.úrad Beniakovce
vložné 1.polrok 2020
382,00€

14.1.2020
14.01.2020
Z200010
SCO Trade, s.r.o.
posypová soľ 1t
150,00€

14.1.2020
14.01.2020
0802023369 Kooperatíva poisťovňa, a.s.
poistenie majetku 1.Q 2020
39,05€

14.01.2020
21.01.2020
06/13/2019
Spol.úrad Beniakovce
spracovanie miezd 12/2019
25,00€

21.01.2020
21.01.2020
16509/19
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 3x 12/2019
810,81€

21.01.2020
21.01.2020
16510/19
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu JUNO 3x 12/2019
107,52€

21.01.2019
21.01.2020
78/13/2019
Spol. stavebný úrad Beniakovce
Vložné za výkon stav. činnosti 2.polrok 2019 150,00€

21.01.2020
27.01.2020
12020
STRECHY KOŠICE s.r.o
oprava poškodenej strechy na autobusovej zastávke
696,00€

27.01.2020
27.01.2020
8677781915
SPP
záloha za odber plynu 12020
149,00€

27.01.2020
27.01.2020
5546742383
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 1/2020 42,65€

27.01.2020
04.02.2020
2190072230
energie2
vyúčtovanie rok 2019 - obecný úrad - nedoplatok
5,50€

04.02.2020
04.02.2020
2190072229
energie2
vyúčtovanie rok 2019 - verejné osvetlenie rok 2019 - nedoplatok
166,67€

04.02.2020
04.02.2020
8402627975
SPP
vyučtovacia faktúra za 12/2019 - nedoplatok
19,76€

04.02.2020
04.02.2020
20200001
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba miestnych komunikácií 012020 15,5hod. +pracovná pohotovosť
465,00€
+

100,00€

04.02.2020
05.02.2020
302000046
FAYN Telecommucations
s.r.o.
kredit k telefónu 055/6950741
170,00€

05.02.2020
07.02.2020 ZAL/24/02/2020 P.P.H.U KONSTAL,Andrzej Kurnik, Krasne Lasovice 102 34-620Jodlownik
NIP: PL737-121-91-33
záloha za  Plechová garáž EXTRALINE -1ks podľa ponuky 6mx8m, 1ks výklopná brána, 1ks vchodové dvere 90, sedlová strecha - plechová škridľa,
okapový systém, oplechované rohy stien,oplechovanie strechy, uloženie plechu horizontálne,farba akrylová - zlatý dub,  doprava a montáž v cene 
 1475,00€   07.02.2020
11.02.2020
157/20
FURA s.r.o.
vrecia na odpad 5bal.
24,00€

11.02.2020
11.02.2020
20200045
LIM PO s.r.o.
zástava SR 100 x 150 cm 1ks +doprava
19,40€

11.02.2020
12.02.2020
FS/195/02/2020
P.P.H.U KONSTAL,Andrzej Kurnik, Krasne Lasovice 102 34-620Jodlownik
NIP: PL737-121-91-33
záloha za  Plechová garáž EXTRALINE -1ks podľa ponuky 6mx8m, 1ks výklopná brána, 1ks vchodové dvere 90, sedlová strecha - plechová škridľa,
okapový systém, oplechované rohy stien,oplechovanie strechy, uloženie plechu
horizontálne,farba akrylová - zlatý dub,  doprava a montáž v cene
2000,00€

12.02.2020
14.02.2020
8190047127
energie2
záloha za odber el. energie 022020 164,00€

14.02.2020
14.02.2020
200100001
PAPP STAV, s.r.o.
základová platňa pod hosp. budovu
4416,60€

14.02.2020
14.02.2020
330200050.
eurobus,a.s dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 01/2020       
103,70€


14.02.2020

14.02.2020
17091/19
FURA s.r.o.
spracovanie hlásenia o odpade rok 2019
9.60€

14.02.2020
19.02.2020
1264/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 01/2020
535,82€

19.02.2020
19.02.2020
1265/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálnrho odpadu pekáreň JUNO 01/2020
72,74€

19.02.2020
19.02.2020
200036
Vladimír Bučko - BUKY
tlačiareň HP LaserJEt Pro MFP M428DW 1ks
357,60€

19.02.2020
19.02.2020
2020
RVC Košice
členský poplatok rok 2020
38,20€

19.02.2020
19.02.2020
2602
RVC Košice
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obcí rok 2020
20,00€

19.02.2020
28.02.2020 0612020 Spol. stav. úrad Beniakovce spracovanie miezd 012020 20,00€   28.02.2020
28.02.2020 8697177937 SPP záloha za odber plynu 022020 149,00€   28.02.2020
04.03.2020
1560008176
Centrum polygrafických služieb
potvrdenie o pobyte bianco 50ks + doprava
19,82€

04.03.2020
04.03.2020
20200004
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba miestnych komunikácií 012020 15,5hod. +pracovná pohotovosť
60,00€
+

100,00€

04.03.2020


13.03.2020
8190047127
energie2
záloha za odber el. energie 032020 164,00€

13.03.2020
13.03.2020
330200108
eurobus,a.s dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 02/2020       
105,00€

13.03.2020
13.03.2020
241620
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 02/2020
542,28€

13.03.2020
13.03.2020
241720
FURA s.r.o.
vývoz komunálnrho odpadu pekáreň JUNO 02/2020
73,08€

13.03.2020
20.03.2020
5920001781
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Verejná správa SR - ročný prístup
VS SR bonusový prístup 2 mes. zdarma
165,00€

20.03.2020
20.03.2020
6/02/2020
Spol.urad Beniakovce
spracovanie miezd
25,00€

20.03.2020
20.03.2020
74/02/2020
Spol. urad Beniakovce
spracovanie miezd - voľby do NR SR
34,00€

20.03.2020
20.03.2020
20200092
PROFI-KANAL s.r.o.
čistenie odtoku WC + doprava
107,04€

20.03.2020
20.03.2020
1200327
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia programov (systémová podpora a licenčná zmluva) r.2020
593,40€

20.03.2020
20.03.2020
1201550
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia dát katastra r. 2020
36,00€

20.03.2020
31.03.2020
5556184199
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 03/2020 41,88€

31.03.2020
31.03.2020
8687531257
SPP
záloha za odber plynu 032020 149,00€

31.03.2020
06.04.2020
60/2020
R.D.TECH výkon činnosti PO a BOZP technika I. Q 2020
50,00€

06.04.2020
06.04.2020
20200006
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba miestnych komunikácií 032020  pracovná pohotovosť


100,00€

06.04.2020
06.04.2020
2500068514
VVS
vodné, stočné
od11/2019 do 032020
36,64€

06.04.2020
06.04.2020
20zf0961
webex s.r.o.
doména + webhosting rok
36,00€

06.04.2020
14.04.2020
330200164
eurobus,a.s dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 03/2020        105,00€


14.04.2020


14.04.2020
8190047127
energie2
záloha za odber el. energie 042020 164,00€

14.04.2020
14.04.2020
2004293
SLOVGRAM
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos tech. zariadením rok 2020/verejný rozhlas
38,40€

14.04.2020
17.04.2020
122019
MAS OPAL
členský príspevok za rok 2019
16,60€

17.04.2020
17.04.2020
3596/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 03/2020
567,72€

17.042020
17.04.2020
3597/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálnrho odpadu pekáreň JUNO 03/2020
74,28€

17.04.2020
24.04.2020
5560925054
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 04/2020 41,23€

24.04.2020
24.04.2020
8629490765
SPP
záloha za odber plynu 42020
149,00€

24.04.2020
24.04.2020 06/03/2020 Spol.stav.úrad Beniakovce spracovanie miezd 03/2020 30,00€   24.04.2020
27.04.2020
20200008
Roman Staňo
IČO:41847334
zemné a výkopové práce na miestnom potoku 5hod.
150,00€

27.04.2020
27.04.2020
20200009
Roman Staňo
IČO:41847334
zemné a výkopové práce na miestnom potoku 2hod. 60,00€

27.04.2020
28.04.2020
2020/0249
LU-MAXX, s.r.o.
miešaný betón - 2,00m3, doprava
202,94€

28.04.2020
11.05.2020
6809923966
Komunálna poisťovňa
Zodpovednosť miest a obcí
15,40€

11.05.2020
11.05.2020
20200295
LU-MAXX, s.r.o. miešaný betón - 1,50m3, doprava 157,26€

11.05.2020
11.05.2020
200068
Vladimír Bučko - BUKY
IČO:14387590
OEM Windows Home 10 64-bit
174,00€

11.05.2020
11.05.2020
9200262
TOPSET Solutions s.r.o.
IČO:46919805
presun licencií a nastavenie programov WinCity TOPSET - 0,5hod.
24,00€

11.05.2020
11.05.2020
330200203
eurobus,a.s dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 04/2020        105,00€

11.05.2020
11.05.2020 8190047127 energie2 záloha za odber el. energie 05202 164,00€   11.05.2020
18.05.2020
5034/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 04/2020
563,40

18.05.2020
18.05.2020
5035/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálnrho odpadu pekáreň JUNO 03/2020
74,28€

18.05.2020
25.05.2020
1020200066
Komunál - Servis, s.r.o.DIČ:2120624616
Verejné obstarávanie na dodávateľa plynu - služba
50,00€

25.05.2020
25.05.2020
06042020
Spol. stav. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 042020
25,00€

25.05.2020
25.052020
542320
FURA s.r.o odvoz a likvidácia odpadu 200307 VKK - 4,58t + doprava a manipulacia
630,48€

25.05.2020
25.05.2020
542620
FURA s.r.o prenájom VKK
1VKK 3dni
2VKK 3dni
3VKK 5dni
26,40€

25.05.2020
25.05.2020
542520
FURA s.r.o vývoz a likvidácia odpadu 200308 VKK - 7,70t + doprava a manipulácia
323,18€

25.05.2020
25.05.2020
542620
FURA s.r.o prenájom VKK - 5dní
12,00€

25.05.2020
29.05.2020
8140501689
SPP
záloha za odber plynu 52020 113,00€


29.05.2020
 
29.05.2020
5565623684
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 04/2020 41,03€

29.05.2020
08.06.2020 8402675948 SPP
Vyúčtovanie od 1.1.2020 do 30.04.2020
380,30€

08.06.2020
5.06.2020
330200248
eurobus, a.s.
dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 05/2020        105,00€

05.06.2020
08.06.2020 8190047127 energie2 záloha za odber el. energie 06202 164,00€   08.06.2020
15.06.2020
6509/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 05/2020 581,64€

15.06.2020
15.06.2020
6510/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu pekáreň JUNO 05/2020 75,24€

15.06.2020
15.06.2020
6565939450
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
poistenie majetku 0d 01.07.2020 do 01.10.2020
39,05€

15.06.2020
22.06.2020
20200039
Jaroslav Hreščák - RETRA IČO:10704060
drevené dosky, 2,5cmx 15cm - 2m3
600,00€

22.06.2020
29.06.2020
06/05/2020
Spol.. úúrad Beniakovce
spracovanie miezd 05/2020
25,00€

29.06.2020
29.06.2020
6919/20
FURA s.r..o.
prenájom VKK 2ks - 4 dni
9,60€

29.06.2020
29.06.2020
6918/20
FURA s.r.o.
likvidácia odpadu, doprava a manipulacia VKK 2ks
353,52€

29.06.2020
29.06.2020
8687623682
SPP
záloha za odbber plynu 06/2020
113,00€

29.06.2020
29.06.2020
5570298138
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 05/2020
42,38€

29.06.2020
29.06.2020
4/2020
Obec Vajkovce
kosenie rigolov obecných ciest +presun stroja 3hod.
30,00€

29.06.2020
03.07.2020
153/2020
R.D.TECH výkon činnosti PO a BOZP technika II. Q 2020
50,00€

03.07.2020
 
06.07.2020
20800762
A-Z PLOTOVÉ CENTRUMs.r.o.
komponenty pre oplotenie športového ihriskapletivo Prima 2m / 1ks bal(90m) - 294,84€, pletivo Prima 1m/1ks bal.(30m)- 48.96€, tenisový stĺpik 3750mm- 23ks-571,04€, tenisový stĺpik 4750mm - 14ks - 437,14€, tenisová vzpera 3750mm - 6ks - 104,26€, tenisová vzpera 4750mm- 8ks - 171,74€, bránka Prima 1000/2000mm - 1ks - 150,68€, bránna Prima3600/2000mm - 1ks - 289,13€, vzpery, klobúčiky, príchytky, objímky, napínací drôt - 143,69€,
2212,46€

06.07.2020
15.07.2020
20800787
A-Z PLOTOVÉ CENTRUMs.r.o. Doprava Žilina - Hrašovík nadrozmerného tovaru
180,00€

15.07.2020
15.07.2020
8190047127 energie2 záloha za odber el. energie 05202 164,00€

15.07.2020
15.07.2020
33020290
eurobus, a.s.
dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 06/2020  
94,27€

15.07.2020
15.07.2020
7916/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 06/2020 855,96€

15.07.2020
15.07.2020
7917/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu pekáreň JUNO 06/2020 110,04€

15.07.2020
15.07.2020
77/07/2020
Spol. úrad Beniakovce
vložné 2. polrok 2020
360,77€

15.07.2020
16.07.2020
20200012
DREVÁR, s.r.o.
IČO:50632248
OSB doska 25000x1250x18 - 7ks
397,15€

16.07.2020
16.07.2020
20200014
Roman Staňo
IČO:41847334
čistenie prícestného rigola 3,5 hod + odvoz zeminy
105,00€

16.07.2020
21.07.2020
06/06/2020
Spol. stav. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 06/2020
30,00€

21.07.2020
21.07.2020
102020046
Spojmix plus s.r.o.
Za stavbu Hrašovík - asfaltové ihrisko
17680,91€

21.07.2020
28.07.2020
8677969805
SPP
záloha za odber plynu 07/2020
113,00€

28.07.2020
28.07.2020
5575015088
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 07/2020 46,78€

28.07.2020
29.07.2020
07/2020
Jaroslav Krupas - K zvar IČO:44645147
Pozinkované zábradlie k potoku - 18m
1620,00€

29.07.2020
05.08.2020
1020200224
Komunál - Servis, s.r.o.
Verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie
50,00€

05.08.2020
06.08.2020
30200001
ARCHIKON, s.r.o.
IČO:36575283
Zmeny a doplnky UP č. 1- preddavok v zmysle zmluvy o dielo
1000,00€

06.08.2020
12.08.2020
2000201648
BCF ENERGY, s.r.o.
záloha za odber el. energie 08/2020 OcÚ a verejné osvetlenie
147,86€

12.08.2020
12.08.2020
14672020
Spol. úrad Beniakovce
správne poplatky - stavebný úrad 1. polrok 2020
485,00€

12.08.2020
12.08.2020
330200333
eurobus, a.s. dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 07/2020 97,75€

12.08.2020
19.08.2020
9241/20
FURA s.r.o.
Vývoz komunálneho odpadu pekáreň JUNO 07/2020
74,76€

19.08.2020
19.08.2020
9240/20
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu obec 07/2020
577,80€

19.08.2020
19.08.2020
06/07/2020
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 07/2020
35,00€

19.08.2020
25.08.2020
5579768504
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 07/2020 44,60€

25.08.2020
25.08.2020
8697362522
SPP
záloha za odber plynu 08/2020 113,00€

25.08.2020
25.08.2020
2200045800
energie2
vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny
92,38€

25.08.2020
25.08.2020
200178
Bučko - BUKY
kábel CYKY 4x2,5 - 100,00m, trubka plastová FXP 25mm 50,00m,montážny materiál , práca, kábel HDMI 1,5m
209,80€

25.08.2020
25.08.2020
2020082
AT ABOV, spol. s.r.o. mulčovanie prícestných rigolov 1,00Mth
45,60€

25.08.2020
09.09.2020
200193
Bučko - BUKY
IČO:14387590
Kingston 480GB SSD 1ks + servisné práce na PC
114,96€

09.09.2020
09.09.2020
20200168
Jan Grajzeľ
IČO:45655634
pohľadnice obce 500ks + grafický návrh
60,00€

09.09.2020
09.09.2020
2000201648 BCF ENERGY, s.r.o. záloha za odber el. energie 09/2020 OcÚ a verejné osvetlenie 147,86€

09.09.2020
09.09.2020
2020090938
SPORT CLUB s.r.o.
volejbalové tyče + púzdra 2ks, basketbalové konštrukcie + puzdra 2ks, basketbalové oceľové dosky - 2ks, basketbalový kôš - 2ks, sieť na volejbal - 1ks, balné + doprava
1321,32€

09.09.2020
14.09.2020
330200380
eurobus, a.s.
dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 08/2020   101,90€

14.09.2020
14.09.2020
10515/20
FURA s.r.o.
Vývoz komunálneho odpadu pekáreň JUNO 08/2020 75,24€

14.09.2020
14.09.2020
10514/20
FURA s.r.o.
Vývoz komunálneho odpadu obec 08/2020 584,04€

14.09.2020
14.09.2020
6565939450
Kooperatíva a.s.
poistenie majetku obce 10,11,12/2020
39,05€

14.09.2020
14.09.2020
0608/2020
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 08/2020
25,00€

14.09.2020
01.10.2020
5584494709
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 09/2020 37,65€

01.10.2020
01.10.2020
8639308849
SPP
záloha za odber plynu 09/2020 113,00€

01.10.2020
02.10.2020
FDS5520018468
OFFICE DEPOT s.r.o.
kancelárske potreby, spotrebný materiál
75,50€

02.10.2020
08.10.2020
255/2020
R.D.TECH výkon činnosti PO a BOZP technika III. Q 2020 50,00€

08.10.2020
08.10.2020
2000201648 BCF ENERGY, s.r.o. záloha za odber el. energie 10/2020 OcÚ a verejné osvetlenie 147,68€

08.10.2020
16.10.2020
06//092020
Spol. stav. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 09/2020
25,00€

16.10.2020
16.10.2020
11899/20
FURA s.r.o.
Vývoz komunálneho odpadu pekáreň JUNO 09/2020 74,28€

16.10.2020
16.10.2020
11898/20
FURA s.r.o.
Vývoz komunálneho odpadu obec 09/2020 565,80€

16.10.2020
16.10.2020
2500189829
VVS,a.s.
Vodné, stočné OcU + cintorín od 12.03.20 do  16.09.20
47,46€

16.10.2020
16.10.2020
330200433
eurobus, a.s.
dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 09/2020 
102,82€

16.10.2020
27.10.2020
8687730400
SPP
záloha za odber plynu 10/2020 113,000€

27.10.2020
27.10.2020
5589161087
orange
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 10/2020
34,21€
  27.10.2020
27.10.2020
FDS5520020561
OFFICE DEPOT s.ro.
kancelárske potreby, doplnenie lekárničky, hygienické potreby  - materiál na testovanie covid - 19
71,67€
  27.10.2020
04.11.2020
Z200091
SCO Trade, s.r.o.
posypová soľ - 3t
486,00€
  04.11.2020
12.11.2020
2000201648 BCF ENERGY, s.r.o.
záloha za odber el. energie 11/2020 OcÚ a verejné osvetlenie
147,86€
  12.11.2020
12.11.2020
330200483
eurobus,a.s
 dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 10/2020 103,70€
  12.11.2020
20.11.2020
20200243
Ján Grajzeľ
IČO:45655634
Hygienické rúško na tvár 50ks
 9,00€    
20.11.2020
13327/20
FURA s.r.o.
Vývoz komunálneho odpadu pekáreň JUNO 10/2020
75,24€
  20.11.2020
20.11.2020
13326/20
FURA s.r.o.
Vývoz komunálneho odpadu obec 10/2020
550,92
  20.11.2020
20.11.2020
06/10/2020
Spol. stav. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 10/2020
25,00€
  20.11.2020
20.11.2020
2020334
CD Karolko s.r.o.
CD pre obecný rozhlas 2x
10,40€
  20.11.2020