faktúry

 

dátum
zverejnenia
č. faktúry dodávateľ predmet suma   uhradené
02.01.2018
394/2017
R.D.TECH.
výkon činnosti technika PO a BOZP  4.Q2017
 50,00€    02.01.2018
02.01.2018
426/2017
ZMOS
členský príspevok rok 2018
57,42€
  02.01.2018
02.01.018
08022023369
 Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistenie majetku obce 01 - 03 2018
34.32€
  02.01.2018
02.01.2018
15733811
INPROST s.r.o.
Obecné noviny rok 2018
67,60€
  02.01.2018
15.01.2018
8180000769
 energie2 zálohova platba za odber el. energie a plynu 01/2018
121,00€
  15.01.2018
15.01.2018
7234195185
VSE
finančné vysporiadanie
8,02€
  15.01.2018
15.01.2018
17592/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 12/2017
381,89
  15.01.2018
15.01.2018
20180002
Roman Staňo
IČO:41847334
posyp miestnych komunikácii
pracovná pohotovosť 12/2017
60,00€
100,00€
  15.01.2018
15.01.2018
70/01/2018
Spol.úrad Beniakovce
vložné 1.polrok 2018
233,16€
  15.01.2018
15.01.2018
FDS5518000897
OFFICE DEPOT s.r.o.
kancelárske potreby
50,12€
  15.01.2018
18.01.2018
330170528
eurobus, a.s.
preprava osôb v zmysle zmluvy č. 104/17
104,03
  18.01.2018
18.01.2018
90379893
VVS, a.s.
Laboratórna analýza pitnej vody
85,46€
  18.01.2018
18.01.2018
06/01/2018
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 12/2017
25,00€
  18.01.2017
29.01.2018
0118022
GAMAG SK s.r.o.
rohož Ranpmat 60x90 1ks
30,00€
  29.01.2018
29.01.2018
18168/17
FURA s.r.o.
spracovanie hlásení o odpade IV.Q 2017
12,00€
  29.01.2018
29.01.2018
5427521816
Orange
hovorné 01/2018
30,18€
  29.01.2018
29.01.2018
7418865076
SPP
vyučtovacia faktúra  1.11.2017 - 31.12.2017
154,74€
  29.01.2018
29.01.2018
7283943987
SPP
zálohová platba 1/2018
98,00€
  29.01.2018
09.02.2018
902/18
 FURA s.r.o. vývoz komunálneho odpadu 1/2018
573,68€
  09.02.2018
09.02.2018
140/01/2018
Spol. úrad Beniakovce
vložné - správne poplatky stavebné 2. polrok 2017
1080,00€
  09.02.2018
09.02.2018
20180003
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba + pohotovosť
250,00€
  09.02.2018
13.02.2018
330180043
eurobus
preprava osôb v zmysle Zmluvy 104/17
96,08
  13.02.2018
22.02.2018
2-5/2/2018
Vladimír Vanta - GEO-KS
Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inž. sietí na C KN p.č. 234/3 
300,00€
  22.02.2018
22.02.2018
06/02/2018
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 01/2018
15,00€
  22.02.2018
22.02.2018
1181383
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia dát katastra rok 2018
36,00€
  22.02.2018
22.02.2018
1180304
 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov, systémová podpora a licenčné podmienky
593,40€
  22.02.2018
22.02.2018
322018
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
prevádzkovanie pohrebiska rok 2017
79,67€
  22.02.2018
22.02.2018
7293934250
SPP
záloha za odber plynu 02/2018
98,00€
  22.02.2018
 22.02.2018  8180000769   energie2 zálohova platba za odber el. energie a plynu 02/2018  121,00€
  22.02.2018
22.02.2018
1800022
Vladimír Bučko - BUKY
Ubiguiti Unifi Enterprise AP 300Mbps - 1ks
70,00€
  22.02.2018
22.02.2018
5441977717
Orange
hovorné , parkovné 022018
36,40€
  22.02.2018
02.03.2018
59180004968 Poradca podnikateľa, s.r.o.
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
96,00€
  02.03.2018
02.03.2018
20180030
RVC Košice - východ
účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
29,50€
  02.03.2018
13.03.2018
330180095
eurobus,a.s.
 preprava osôb v zmysle Zmluvy 104/17 100,86€
  13.03.2018
13.03.2018
2383/18
FURA, s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 02/2018
380,79€
  13.03.2018
13.03.2018
20180006
Roman Staňo
IČO:41847334
 zimná údržba + pohotovosť 145,00€
  13.03.2018
13.03.2018
VFA/2018/08
Združenie obcí Torysského mikroregiónu
členské RZO KO
VložnéTorysský mikroregión
21,12€
21,12€
  13.03.2018
16.03.2018 1201801625 FLEK, s.r.o. sporák Candy CCG9D52PX 890,00€   16.03.2018
22.03.2018
2123497390
VVS
 vodné, stočné od 08.12.2017 do 05.03.2018
13,80€
  22.03.2018
22.03.2017
1800038
Vladimír Bučko BUKY
IČO: 14387590
MIKROTIK RouterBOARD hEX lite +L4 (850mhz, 64 MB RAM, 5xLAN switch, plastic case, zdroj) inštalácia a programovanie
70,08€
  22.03.2018
22.03.2017
06032018
Spol. stav. úrad Beniakovce
spracovanie miezd, ročné zúčtovanie dane
 20,00€    22.03.2018
22.03.2018
 8180000769  energie2 záloha za odber el. energie a plynu 03/2018
121,00€
  22.03.2018
27.03.2018
7264051577
SPP
záloha za odber plynu
 98,00€   27.03.2018
27.03.2018
1805546
SLOVGRAM
Odmeny umelcom - verejný prenos - verejný rozhlas 2018
38,50€
  27.03.2018
27.03.2018
18zf0474
wbx, s.r.o.
Doména a webhosting 2018
36,00€
  27.03.2018
27.03.2018
5446429560
orange
hovorné,parkovné
032018
33.10€
  27.03.2018
10.04.2018
080-2023.369 
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
poistenie majetku obce 04 - 06/2018 
34,32€
  10.04.2018
10.04.22018
69/2018
R.D.TECH. výkon činnosti technika PO a BOZP 01,02,03/2018 50,00€
   10.04.2018
10.04.2018
20180008
 Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba + pohotovosť  265,00€
  10.04.2018
10.04.2018
3728/18
Fura s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 032018
380,69€
   10..04..2018
10.04.2018
9001107536
Slovenská pošta, a.s.
tlač poštových poukazov 200 ks
6,47€
  10.04.2018
10.04.2018
8180000769   energie2 záloha za odber el. energie a plynu 04/2018 121,00€
  10.04.2018
17.04.2018
330180148
eurobus,a.s.
preprava osôb v zmysle Zmluvy 104/17   101,23€
  17.04.2018
17.04.2018
06/04/2018
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 03/2018
25,00€
  17.04.2018
25.04.2018
20171002019
RAZ-Dva s.r.o.
 prevoz stavebného materiálu
 54,00€   25.04.2018
25.04.2018
20180158
Jaroslav Hreščák - Retra
kovová známka pre psov modrá, 38x28mm, s gravirovaním 50ks
104,50€
  25.04.208
25.04.2018
7288999423
 SPP  záloha  za odber plynu 04/2018
98,00€
25.04.2018
25.04.2018
5450883020 orange
hovorné, parkovné 042018 41,22€
  25.04.2018
15.05.2018
330180197
eurobus,a.s.
preprava osôb v zmysle Zmluvy 104/17   103,57
  15.05.2018
15.05.2018
6809923966
Komunálna poisťovňa, a.s.
produkt 112 - zodpovednosť obcí za škodu 052018/052019
15,40e
  15.05.2018
15.05.2018
5536/18
FURA  s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 042018
381,00€
  15,05,2018
15.05.2018
4086/18
FURA s.r.o.
spracovanie hlásenia o odpade I.Q 2018
12,00€
  15.05.2018
15.05.2018 8180000789
energie2
zálohova platba za odber el. energie a plynu 05/2018   121,00€
  15.05.2018
15.05.2018
2018011
Ing. Martin Kolnik VELES
odborný orez líp arboretistom pri kríži 1ks 180,00€, 2x 150,00€ 
480,00€
  15.05.2018
28.05.2018
20180010
Roman Staňo
zemné a výkopové práce 7,5 hod
225,00€
  28.05.2018
28.05.2018
5455338580
orange
hovorné, parkovné 052018  37,38€
  28.05.2018
28.05.2018
7274058997
 SPP záloha za odber plynu 052018
98,00€
  28.05.2018
04.06.2018
OF1718447
TRIS, spol. s.r.o.
dopravné značky s príslušenstvom
6ks dopravné značky, 6ks stĺpiky, 2ks dodatkové značky
14ks úchytiek
510,26
  04.06.2018
11.06.2018
20180012
 Roman Staňo
zemné  a výkopové práce priepust pod cestou 6 hod.
180,00€
  11.06.2018
11.06.2018
330180245
eurobus, a.s.
preprava osôb v zmysle Zmluvy 104/17   101,86€
  11.06.2018
11.06.018
15733811
INPROST S.R.O.
doplatok za Obecné noviny rok 2018
20,80€
  11.06.2018
11.06.2018
06/06/2018
Spol.stav urad
spracovanie miezd 052018
20,00€
  11.06.2018
11.06.2018
7091/18
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 05/208
379,68€
  11.06.2018
11.06.2018
 8180000789  energie2 zálohova platba za odber el. energie a plynu 06/2018   121,00€
  11.06.2018
25.06.2018
5459800130
orange
hovorné, parkovné 062018
38,30€
  25.06.2018
25.06.2018
20152
Obec Valaliky - soc. fond
soc. fond 2. polrok 2017, 1.polrok 2018
347,72
  25.06.2018
25.06.2018
218118
 JES SK, s.r.o. reklamné predmety bez potlače 47ks - MDD
263,64€
  25.06.2018
25.06.2018
7289040500
SPP
záloha za odber plynu 06/2018
98,00€
  25.06.2018
25.06.2018
7635/18
FURA s.r.o.
pristavenie, vývoz a likvidácia odpadu z VKK 05/2018
649,16€
  25.06.2018
28.06.2018
18045
TIPLUX s.r.o.
solárne svietidlá s príslušenstvom + osadenie 
1260,00€
  28.03.2018
04.07.2018
1318000145
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
kosenie prícestných rigolov 1400m2
84,00€
  04.07.2018
04.07.2017
4217010800
Národné poľnohospodárske a pot. centrum  Lužianky
grafické podklady BPEJ vo forme vektorovej vrstvy
pre ÚP
48,00€
  04.07.2018
04.07.2018
2123944285
VVS, a.s.
vodné, stočné OcÚ + cintorín  od 6.3.2018 do 19.06.2018 
14,35€
  04.07.2018
04.07.2018
167/2018
R.D.TECH 
výkon činnosti technika PO a BOZP 04,05,06/2018  50,00€
  04.07.2018
12.07.2018
0802023369
Prvá Komunálna Finančná a.s.
poistenie majetku 07 - 09 /2018
34.32
   
12.07.2018
 8180000769  energie2 zálohova platba za odber el. energie a plynu 06/2018   121,00€