faktúry

 

dátum
zverejnenia
č. faktúry dodávateľ predmet suma   uhradené
04.01.2017 1573371 INPROST S.R.O. Obecné noviny 2017 67,60€   04.01.2017
04.01.2017
581/2016
ZMOS
členské rok 2017
56,93€
  04.01.2017
04.01.2017
429/2016
R.D.TECH Radoslav Dugas
činnosť PO a ABT technika 3Q 2016
50,00€
  04.01.2017
12.01.2017
2016109
AT ABOVs.r.o.
zimná údržba obecných ciest
169,80€    12.01.2017
12.01.2017
17706/16
 FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 12/2016
349,09€
  12.01.2017
12.01.2017
0802023369
Prvá Komunálna Finančná
poistenie majetku 1Q 2017
34,32€
  12.01.2017
12.01.2017
2121954640
VVS a.s.
vodné, stočné
11,10€
  12.01.2017
18.01.2017
51/1/2017
Spol.urad Beniakovce
spracovanie miezd 12/2016
25,00€
  18.01.2017
18.01.2017
9/1/2017
Spol.urad Beniakovce
vložné 1. polrok 2017
221,10€
  18.01.2017
27.01.2017
144/1/2017
Spol.urad Beniakovce
správne poplatky stavebné 02/2016
455,00€
  27.01.2017
27.01.2017
5384657453
Orange
mob. služby + parkovne
32,31€
  27.01.2017
31.01.2017
7243785568
SPP
záloha za odber plynu
157,00€   31.01.2017
31.01.2017
7447241696
SPP
vyučtovanie 2016 
118,45€
  31.01.2017
08.02.2017
2017006
AT ABOV, s.r.o.
zimná údržba miestnych komunikácii 13,14.01. 2017  
136,80€   08.02.2017
08.02.2017
2017007
AT ABOV, s.r.o. 
zimná údržba miestnych komunikácii 17.01.2017
64,20€
  08.02.2017
14.02.2017
18308/16
FURA s.r.o.
spracovsnie hlasení o odpade
14,40€
  14.02.2017
14.02.2017
924/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 1/2017
520,49€
  14.02.2017
14.02.2017 7401697756
VSE
záloha za odber el. energie 2/2017
138,00€   14.02.2017
15.02.2017
5916045342
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
ročný prístup na portál www.epi.sk
96,00€
  15.02.2017
24.02.2017
2017/UC600/0002017017
AT ABOV s.r.o.
údržba miestnych komunikácií
45,60€
  24.02.2017
24.02.2017
7238814337
SPP
záloha za odber plynu
157,00€
   24.02.2017
24.02.2017
06/02/2017
Spol. úrad Beniakovce spracovanie miezd 01/2017 30,00€
  24.02.2017
24.02.2017
5389056902
Orange
mobilne služby + parkovne 02/2017
31,72€
  24.02.2017
07.03.2017
226/2017
Tonersvet.sk
 toner do tlačiarne 3ks 7500 strán  47,41€   07.03.2017
13.03.2017
2220/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 2/2017
348,39€
  13.03.2017
20.03.2017
17zf0371
wbx, s.r.o.
domána a webhosting 2017
36,00€
  20.03.2017
20.03.2017
06/03/2017
Spol.úrad Beniakovce
spracovanie miezd 02/2017
30,00€
  20.03.2017
20.03.2017
171208
MEVA-SK,s.r.o.
 kuka nádoby pozink. 4ks, plastové nádoby 120l - 9ks, plastový stojan 4ks 419,52€
  20.03.2017
28.03.2017
170714
wbx, s.r.o.
doména a webhosting 2017
36,00€
  28.03.2017
 28.03.2017  20170020 Patrik Chovanec, Sveržovv
nožnicové stany   2ks  3x4,5m a 3x6m 
300,00€
   28.03..2017
28.03.2017
7451894360
VSE
záloha za odber elektriny  03/2017
124,00€   28.03.2017
28.03.2017
5393453789
orange
hovorné + parkovné
34,98€
  28.03.2017
28.03.2017
2210076426
VVS
vodné, stočné od 29.12.2016 do 08.03.2017
7,96€
  28.03.2017
28.03.2017
7238856119
SPP
záloha za odber plynu 03/2017
157,00€ 
   28.03.2017
28.03.2017
2170077
TOPSET Solutions s.r.o.
program WinCITY Kataster
 79,20€    28.03.2017
04.04.2017
1704594
SLOVGRAM
prevádzka verejný rozhlas 2017
38,50€
  04.04.2017
04.04.2017
62/2017
R.D.TECH.
PO a BOZP technik 1.Q 2017
50,00€
  04.04.2017
11.04.2017
20170012
KOHOR s.r.o.
revízia NN prípojky na verejné osvetlenie
60,00€
  11.04.2017
11.04.2017
0802023369
Prvá Komunálna Finančná a.s.
poistenie majetku 2Q 2017
34,34€
  11.04.2017
11.04.2017
3503/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 3/2017
358,79€
  11.04.2017
18.04.2017
7478799346
VSE
záloha za odber elektiny 04/2017
138,00€
  18.04.2017
18.04.2017
3100602225
VSE
Výmena a premiestnenie merača
29,80€
  18.04.2017
18.04.2017
3100602227
VSE
Doprava pri výmene merača
20,00€
  18.04.2017
18.04.2017
06/04/2017
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 03/2017
25,00€
  18.04.2017
18.04.2017
20170187
Jaroslav Hreščák - RETRA
vajíčka dekoratívne na veľkú noc - zdobenie 60 ks
28,50€
  18.04.2017
26.04.2017
1170272
TOPSET Solutions s.r.o.
aktuualizácia programov rok 2017
515,40€
  26..04.2017
26.04.2017
7293709782
SPP
záloha za odber plynu 04/2017
157,00€
  26.04.2017
26.04.2017
5397862245
Orange
hovorné + parkovné 042017
44,82€
  26.04.2017
10.05.2017
4130/17
FURA s.r.o.
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
1Q 2017
12,00€
  10.05.2017
10.05.2017
5313/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 4/2017
360,59€
  10.05.2017
23.05.2017
6809923966
Komunálna poisťovňa a.s.
Zodpovednosť miest a obcí 2017
15,40€
  23.05.2017
23.05.2017
7468852814
VSE
záloha za odber el. energie
138,00€
  23.05.2017
23.05.2017
7416943684
SPP
vyučtovacia faktúra 01 - 03 2017
184,79€
  23.05.2017
29.05.2017
06/05/2017
Spoločný úrad  Beniakovce
spracovanie miezd 042017
30,00€
  29.05.2017
29.05.2017
5791/17
FURA s.r.o.
vývoz VKK 3x
531,88€
  29.05.2017
29.05.2017
7193965113
SPP
záloha za odber plynu
157,00€
  29.05.2017
29.05.2017
5402270179
Orange
mobilné služby + parkovné
23,66€
  29.05.2017
29.05.2017
20170039
Smaltovňa Holíč s.r.o.
smaltované súpisné čísla + doprava a balné
60,90€
  29.05.2017
13.06.2017
2220004052
VSE
záloha za oder el. energie 06/2017
138,00€
  13.06.2017
13.06.2017
6654/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu
358,69€
  13.06.2017
22.06.2017
08/2017
Združenie obcí Torysského Mikroregiónu
 členský príspevok RZO KO + vložné do združenie Torysského mikroregiónu
42,24€
  22.06.2017
22.06.2017
06/06/2017
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 05/2017
30,00€
  22.06.2017
02.07.20107
 2122523204  VVS vodne + stočne 03 - 06 2017
8,45€
  02.07.2017
02.07.2017
7288793102
SPP
záloha za odber plynu 062017
157,00€
  02.07.2017
02.07.2017
5406622606
Orange
mobilne služby + parkovne
51,67€
  02.07.2017
 03.07.2017 317010
Drevofinal plus, spol.s.r.o.
 1ks interierove dvere 700x2000
1ks int. dvere 800x2000
zámok dverový 8ks, kovanie dverové 8ks, vložka cylindrická 1ks, montáž a doprava
 1152,48€    03.07.2017
06.07.2017
163/2017
R.D.TECH.
Radoslav Dugas
PO a BOZP technik 2.Q 2017
50,00€
  06.07.2017
06.07.2017
201716
Peter Spišiak
IČO 40915727
 policový regál 7ks
1470,00€
  06.07.2017
10.07.2017
7994/17
FURA s.r.o.
vývoz kom. odpadu 062017
358,89€
  10.07.2017
10.07.2017
217161
JES SK, s.r.o.
darčekové predmety MDD, ukončenie šk. roka, 3ks tričko - účastnici  Abovských slávností
339,24€
  10.07.2017
10.07.2017
1700096
Vladimir Bučko - BUKY
dodávka a montáž siete LAN v objekte OcÚ -
rack 12U 1ks,
patch panel 16p - 1ks, power distribútor prepäťovka 5p - 1ks, polička do racku 1ks, patch kabel 16m, switch 1GB 16p - 1ks, montážny materiál
 468,58€   10.07.2017
10.07.2017
20172294
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
knižný lístok 200ks + poštovné
4,00€
  10.07.2017
10.07.2017
1700097
Vladimír Bučko  - BUKY
Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému Paradox - Paradox EVO 192 ústredňa 1ks, DM50 PIR detektor - 3ks, klavesnica PARADOX 641 bl - 1ks, skrinka AWO 238 - 1ks, akumulátor 12V/7Ah - 1ks, PARADOX IP 150 - 1ks, PCS250 + vdmp3 GSM komunikátor - 1ks, montážny materiál, programovanie  756,29€   10.07.2017
10.07.2017
080-2023.369
 Prvá Komunálna Finančná a.s. poistenie majetku 07 - 09 2017
34,32€
  10.07.2017
12.07.2017
FV201723
MT STABIL, s.r.o.
Stavebné práce na základe ZoD "Rekonštrukcia priestorov OcÚ Hrašovík"
 8512,97€   12.07.2017
18.07.2017
06//07/2017
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 06/2017
35,00€
  18.07.2017
18.07.2017
73/07/2017
Spol. úrad Beniakovce
 vložné II.polrok 2017
218,64€
  18.07.2017
18.07.2017
7481887962
VSE
záloha za odber el. energie
138,00€
  18.07.2017
31.07.2017
7135729425
SPP
záloha za odber plynu 072017
157,00€
  31.07.2017
31.07.2017
9164/17
FURA s.r.o.
vývoz stavebného odpadu VKK
214,12€
  31.07.2017
31.07.2017
8674/17
FURA s.r.o.
hlásenia o vzniku odpadu
12,00€
  31.07.2017
31.07.2017
5410973410
Orange
mobilné služby + parkovné
36,11€
  31.07.2017
02.08.2017
2017/UC/600/0002017055 AT ABOV, spol.s.r.o.
 kosenie obecných rigolov
114,00€
  02.08.2017
02.08.2017
2017039
ELPRA-KOŠICE,s.r.o. 
elektrikárske práce na rekonštrukcii OcÚ na základe Zmluvy o dielo
 2568,12€   02.08.2017
 02.08.2017 19/2017
Združenie obcí Torysského mikroregiónu
5%spolufinancovanie projektu na nákup kompostérov +náklady na spracovanie žiadosti
921,00€
  02.08.2017
14.08.2017
7486046824
VSE
záloha za odber el. energie 08/2017
138,00€
  14.08.2017
14.08.2017
10030/17
FURA s.r.o.
vývoz kom. odpadu 072017
543,38€
  14.08.2017
22.08.2017
06/08/2017
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 072017
40,00€
  22.08.2017
22.08.2017
70/082017
Spol. úrad Beniakovce
vložné vo výške správnych poplatkov za výkon stavebnej činnosti 1. polrok 2017
455,00€
  22.08.2017
31.08.2017
7288833504
SPP
záloha za odber plynu 08/2017
157,00€
  34.08.2017
31.08.2107
5415396542
Orange
mobilné služby + parkovné
33,48€
  31.08.2017
13.09.2017
06092017
Spol.úrad Beniakovce
spracovanie miezd 8/2017
30,00€
  13.09.2017
13.09.2017
11349/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 08/2017
358,59€
  13.09.2017
13.09.2017
2712017
Vladimír Jánoš - REHAP
kontrola hasiacich prístrojov
43,40€
  13.09.2017
13.09.2017
7416034290
VSE
zaloha za odber el. energie 
138,00€
  13.09.2017
13.09.2017
201743197
ESET,spol.s.r.o. 
 ESET NOD32 Antivirus
40,25€
  13.09.2017
13.09.2017
2017100209
RAZ-DVA s.r.o.
autodopravné služby - dovoz stav. materiálu
54,00€
  13.09.2017
13.10.2017
12679/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 09/2017
381,29€
  13.10.2017
13.10.2017
280/2017
 R.D.TECH výkon činnosti PO a BOZP 3Q2017
50,00€
  13.10.2017
26.10.2017
13163/17
FURA s.r.o.
spracovanie hlásení o odpade 3Q/2017
12,00€
  26.10.2017
26.10.2017
06/10/2017
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 09/2017
30,00€
  26.10.2017
26.10.2017
7288874047
SPP
záloha za odber plynu 10/2017
157,00€
  26.10.2017
26.10.2017
5424415844
Orange
hovorné + parkovné 09/2017
40,12€
  26.10.2017
27.10.2017
7441824541
 VSE
záloha za odber el. energie 10/2017
138,00€
  27.10.2017
07.11.2017 2017046 Architektonicke studio Atrium, s.r.o. spracovanie UPN - O Hrašovík - Návrh 10680,00€   7.11.2017
13.11.2017
7268943990
SPP
zzáloha za odber plynu 11/2017
157,00€
   13.11.2017
13.11.2017
14609/17
FURA s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu 102017
380,99€
   13.11.2017
13.11.2017
7468949999
VSE
záloha za odber el. energie 112017
138,00€
   13.11.2017
13.11.2017
2017/UC/600/0002017079
 AT ABOV, spol. s.r.o..
mulčovanie rigolov obecných ciest
45,60€
   13.11.2017
13.11.2017
71/11/2017
Spol.urad Beniakovce
spracovanie miezd  - voľby do KSK
17,00€
   13.11.2017
24.11.2017
06/11/2017
Spol. úrad Beniakovce
spracovanie miezd 10/2017
30,00€
  24.11.2017
24.11.2017
90375063
VVS Košice
prekládka koncového ventilu na stavbe predĺženie vodovodného radu Hrašovík
 410,65€
  24.11.2017
24.11.2017
5428710345
Orange
hovorné + parkovné 11/2017
33,73€
  24.11.2017
24.11.2017
FO17267
Prvá Komunálna Finančná, a.s. 
verejné obstarávanie na nákup zemného plynu
60,00€
  24.11.2017
24.11.2017
FO17240
 Prvá Komunálna Finančná, a.s.  verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie 60,00€
  24.11.2017
08.12.2017
2017029
JUDr.Beáta Pitoráková
právne služby
50,00€
  08.12.2017
08.12.2017
1020170063
UCTOAUDIT s.r.o.
overenie individuálnej účtovnej yávierky k 31.12.2016
450,46€
  08.12.2017
08.12.2017
2017/UC/600/0002017085
AT ABOV,spol.s.r.o.
mulčovanie prícestných rigolov 
91,20€
  08.12.2017
08.12.2017
7438953346
VSE
záloha za odber el. energie
138,00€
  08.12.2017