zmluvy

   

č. zmluvy/objednávky dodávateľ názov
zmluvy
náklady
na celkové
plnenie zmluvy
dátum
účinnosti
poznámka
Nájomná zmluva č.1/2020
Dušan Kovér
nájom hrobových miest
68,00€
21.1.2020

Objednávka č. 1/2020
Centrum polygrafických služieb
tlačivo bianco - potvrdenie o pobyte - 50ks
14,30€
27.01.2020

Nájomná zmluva č. 2/2020
Alžbeta Huštatyová
nájom hrobového miesta
34,00€
04.02.2020

Objednávka č. 2
LIM PO s.r.o.
zástava SR 100x150cm exteriérová 1ks + poštovné
16,90€
+ 2,50€
29.01.2020

Objednávka č. 3
FAYN Telecommunications
s.r.o.
kredit k telefónu 055/6950741
170,00€
05.02.2020

Dohoda č. 20/41/010/43
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
-
11.02.2020

Objednávka č.4
eshop kinekus
misa 3ks + doprava
29,25€
17.02.2020

Nájomná zmluva č. 3/2020 Jana Chválová nájom urnového miesta 34,00€ 26.02.2020  
Objednávka č. 5
HEUREKA
čistič odpadu - krtko
19,21€
03.03.2020

Nájomná zmluva č. 4/2020 Marta Havrilová
nájom hrobového miesta 34,00€ 06.03.2020  
Nájomná zmluva č. 5/2020 Marta Havrilová
nájom hrobových miest - 2
68,00€ 11.03.2020  
Objednávka č. 6
Profikanál, s.r.o.
prečistenie záchodového odtoku - kanálu obecný úrad

11.03.2020

Objednávka č. 7
Parfen.sk
Dezinfekčný gél 250ml - 4ks + doprava
51,48€
31.03.2020

Objednávka č .8
Hornbach e shop
zatrávňovacia  tvárnica 60x40x8 130ks
315,90€
07.04.2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 26.5.2016
NATUR-PACK, a.s.
zapracovanie legislatívnych zmien o odpadoch

14.04.2020

Objednávka č. 9
SoperDiskont.SK
Roundup Express 6H 5l +doprava
19,45€
17.04.2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie(maloodber) č. 9106671188
SPP. a.s. MLYNSKé NIVY 44/a, Bratislava
odber plynu prdepoklad rok 39618kWh
Fixná SOPo 0,017€/kWh
17.04.2020

Zmluva o poskytnutí grantu č. KN/0452020/SPR
Karpatská nadácia,
Letná 27, Košice
dar na realizáciu projektu č. 045/2020/SPR
2500,00€
27.05.2020

Nájomná zmluva č. 06/2020 Imrich Lenhardt nájom hrobového miesta 34,00€ 12.05.2020  
Nájomná zmluva č. 07/2020 Magda Fekete nájom hrobového miesta 34,00€
15.05.2020  
Nájomná zmluva č. 08/2020 Jana Gašparová
nájom hrobového miesta 34,00€ 15.05.2020  
Nájomná zmluva č. 09/2020 Jana Gašparová nájom hrobového miesta 34,00€ 15.05.2020  
Nájomná zmluva č. 10/2020 Jana Gašparová nájom hrobového miesta 34,00€ 15.05.2020  
Nájomná zmluva č. 11/2020 Jana Gašparová nájom hrobového miesta 34,00€ 15.05.2020  
Nájomná zmluva č. 12/2020 Jana Gašparová nájom hrobového miesta 34,00€ 15.05.2020  
Nájomná zmluva č. 13/2020 Marta Hrehorová nájom hrobového miesta 34,00€ 01.06.2020  
Nájomná zmluva č. 14/2020 Marta Hrehorová nájom hrobového miesta 34,00€ 01.06.2020  
Nájomná zmluva č. 15/2020 Marta Hrehorová nájom hrobového miesta 34,00€ 01.06.2020  
Nájomná zmluva č. 16/2020 Marta Hrehorová nájom hrobového miesta 34,00€ 01.06.2020  
Zmluva o dodávke elektriny č. BCF ENERGY 337 BCF ENERGY, s.r.o.

IČO:51966255
dodávka elektriny do dvoch odberných miest obce, distribúcia elektriny a služby s tým spojené na obdobie od 1.8.2020 do 31.07.2022 v €/MWh

jednotarifná sadzba - 46,
dvojtarifná sadzba - vysoká tarifa - 46, nízka tarifa - 46,
verejné osvetlenie . jednotarif - 45, vysoká tarifa - 46, nízka tarifa - 45
12.06.2020  
Objednávka č.10
vkpsteel.com
kotviace pätky oceĺové 6ks
35,30€
15.06.2020

Objednávka č. 11
obchod@plotyslovensko.sk
komponenty pre oplotenie športového ihriskapletivo Prima 2m / 1ks bal(90m) - 294,30€, pletivo Prima 1m/1ks bal.(30m)- 48.90€, tenisový stĺpik 3750mm- 23ks-571,09€, tenisový stĺpik 4750mm - 14ks - 437,08€, tenisová vzpera 3750mm - 6ks - 104,28€, tenisová vzpera 4750mm- 8ks - 171,76€, bránka Prima 1000/2000mm - 1ks - 150,61€, bránna Prima3600/2000mm - 1ks - 289,13€, vzpery, klobúčiky, príchytky, objímky, napínací drôt - 108,84€,
2212,47€
15.06.2020

Objednávka č. 12
sportclub@sportclub.cz
volejbalové stĺpiky - exteriér(ZN), priem. 102mm - skrutka + púzdra + viečka, certifikát - 1 pár,basketbalová konštrukcia - exteriér (ZN), vysadenie 1,2m + púzdro, certifikát - 2ks, basketbalová doska ocelová 120x90cm, exteriér - 2ks, kôš na basketbal - antivandal so sieťkou (ZN), certifikát - 2ks, ieť volejbal/nohejbal, PP/3mm - 1ks,
1356,00€
18.06.2020

Objednávka č. 13
Mi-Ka, s.r.o. - efarby.sk
Lazorol impregnačný základ 4,5l -4ks - 133,82€,
Lazurol Classic- teak - 9l - 4ks - 207,98€, Lazurol Clasic- teak - 2,5l - 2ks - 32,54€
355,63€
18.06.2020

Objednávka č.14
Cucuo.sk - internetový obchod
hojdačka pre deti
14,40€
19.06.2020

Objednávka č. 15 Jaroslav Krupaš - K zvar Pozinkované zábradlie k potoku 18m 1620,00€
20.06.2020
 
Zmluva o dielo medzi Spojmix plus, s.r.o.
IČO:00691232 a Obcou Hrašovík zo dňa 26.06.2020
Spojmix plus, s.r.o.
IČO:00691232
Realizácia stavby - "Hrašovík - asfaltové ihrisko"
17680,91€
29.06.2020

Zmluva o dielo
Archikon, s.r.o.
IČO:36 575 283
spracovanie Zmien a doplnkov č. 1. k územnému plánu obce Hrašovík 2000,00€
28.07.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 17/2020
Jarmila Amrichová
nájom hrobového miesta 34,00€
03.08.2020

Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl.Obchodného zákonníka
Urban Planning s.r.o.
IČO:44 729 308
obstarávateľska činnosť územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu obce Hrašovík"
1908,00€ s DPH
18.08.2020

Objednávka č. 16
info@maliarskeplatno.sk
bavlnená taška srúčkou 38ks, bavlnená taška cez plece - 5ks, farby na textil - 11ks
52,37€
20.08.2020

Objednávka č.17
1nakup.sk
jednorázové rúška 50ks, Anti-kovid dezinfekcia 5l - 1ks,
29,80€
25.08.2020

Objednávka č. 18
Plotbase.sk
stojan + bezdotykový dávkovač, + dezinfekcia na ruky
148,69€
25.08.2020

Objednávka č. 19
Mall.sk
Domestos sada 700ml+ 2x 750ml - 3ks
rukavice jednorázové activ nitrilové 100ks - 1bal.
26,00€
25.08.2020

Objednávka č.20
Office Depot
kancelárske potreby 7bal., toal. papier 8rol., rýchloutierka 3 bal., pduštička 1ks, bezdrôtový telefón  PANASONIC - 1ks
75,52€
25.09.2020

Objednávka č. 21
LED-Solar, s.r.o.
IČO: 44070152
LED Flood G3 2C1 - 4ks - 854,00€
LED Street G2 1A1 - 5ks - 738,00€
oceľový stĺp 6m - 7ks - 1394,00€
Oceľový výložník 0,5m - 5ks - 174,00€
doprava - 78,00€
3238,00€
25.09.2020

Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania z odpadmi

FURA s.r.o
IČO: 36211451
v časti počet vyvážaných nádob sa mení na 160ks,

-13.10.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 34/O/2020
UCTOAUDIT s.r.o.
licencia UDVA č. 376
IČO: 46 924 256
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
overenie výročnej správy za rok 2019
preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách

600,00€ s DPH

15.10.2020

Príkazná zmluva č. 40/04/2020/POI
príkazca: Obec Hrašovík
príkazník: Regionálne združenie miest a obcí Košice - okolie
dodávateľ služby verejného obstarávania: Komunál - Servis,s.r.o.
predmetom je výber dodávateľa poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
20,00€
03.11.2020

Objednávka č.23
SCO Trade, s.r.o.
posypová soľ 3t
486,00
04.11.2020

Objednávka č. 24
Roman Staňo
IČO:41847334
zimná údržba miestných komunikácií
1hod. údržby 30,00€ + pohotovosť 100,00€ mesačne
04.11.2020

Dohoda č. 20/41/012/96
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zabezpečenie aktivačnej činnosti, dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku na podporu udržiavania prac. návykov. B
-----
04.11.2020

Dohoda č. 20/41/012/95 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice zabezpečenie aktivačnej činnosti, dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku na podporu udržiavania prac. návykov. A
-------
04.11.2020

Dohoda č. 20/41/010/264
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice predmetom je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
---------
20.11.2020