zmluvy

   

č. zmluvy/objednávky dodávateľ názov
zmluvy
náklady
na celkové
plnenie zmluvy
dátum
účinnosti
poznámka
Objednávka č.1
 AT ABOV
 zimná údržba ciest v obci Hrašovík podľa poveternostných podmienok, pokyn na údržbu oznámime telefonicky
   13.01.2017  
Objednávka č.2
obecnepotreby- Ing.Patrik Chovanec
nožnicový stan 3x4,5m, modrý 1ks
3x6m, modrý 1ks 
zľava 175€
po zľave
300€
doprava zdarma 
17.02.2017
 
Objednávka č. 3
MEVAKO Rožňava
KUKA nádoba 110l, zinkovaná 4ks,
plastová nádoba čierna 120l - 8ks
plastový stojan na vrecia 4ks
 407,04€  20.02.2017  
Objednávka č.4 
Tonersvet
toner do tlačiarne CANON - 7500 strán - 3ks + 100 listov kancelársky papier - darček
47,41€
07.03.2017
 
Objednávka č.5
Smalt K.A.M.,s.r.o.
súpisné čísla 8ks
52,00€ + doprava
13.03.2017
 
Objednávka č.6
topset Solutions s.r.o.
program WinCITY Kataster
1,20€
ročná akrualizácia 78,00€
15.03.2017
 
Zmluva o aktualizácii dát katastra č. tz2017-03-16vs2
TOPSET Solutions s.r.o.
Aktualizácia dát katastra 1x ročne
 36,00€ 21.03.2017
 
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. tz2017-03-16vs1
TOPSET Solutions s.r.o.
Program WinCITY Kataster nadobúdacia cena 1,20€
ročná aktualizácia 78,00€
21.03.2017
 
Nájomná zmluva č. 1/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta) Miroslav Bodnár
Hrašovík,
0444 42
Nájom hrob. miesta neb. Miroslav Bodnár 34,00€ 24.03.2017  
Nájomná zmluva č. 2/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta) Miroslav Bodnár, Hrašovík.
044 42
Nájom hrob. miesta neb. Milan Bodnár 34,00€ 24.03.2017  
Nájomná zmluva č. 3/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta) Miroslav Bodnár
Hrašovík
044 42
Nájom hrob. miesta neb.Anna Bodnárová 34,00€ 24.03.2017  
Dohoda č. 20/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-2 17/41/50J/19
 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa zákona  č. 5/2004 Z.z. § 50j
 8 016,03€
 29.03.2017  
 Objednávka č. 8
gravirovanie eshop
vyrezy veľkonočných vajíčok 60ks
 28,50€ 05.04.2017
 
 Objednávka č. 9
MALL.SK
digitálny  merač vzdialeností Myard S2 - 60M
45,00€
11.04.2017
 
Dohoda č. 76/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na dobrovoľnícku službu
287,46€
21.04.2017
 
Nájomná zmluva č. 4/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta) Ľuboš Pokorný
Hrašovík
044 42
Nájom hrobového miesta 34,00€ 05.05.2017  
Zmluva o dielo MT Stabil, s.r.o. Rekonštrukcia priestorov OcÚ (knižnica, chodba, vstupná chodba kancelarie, chodba KD) 8512,97€ 22.05.2017  
Zmluva o dielo ELPRA -KOŠICE, s.r.o. rekonštrukcia elektroinštalácie a slaboprúdu OcÚ Hrašovík 2568,12€ 22.05.2017  
Objednávka č. 10
Jes reklamná agentúra
darčekové predmety (MDD, koniec šk. roka) - 100ks
cca 292,00€
01.06.2017
 
Objednávka č.11
HračkyShop
2ks 65cm obruč hula hoop, 2ks 90cm obruč hula hoop, 2ks 75cm obruč hula hoop, tyč fun noodle 4ks 
 32,44€ 01.06.2017
 
Objednávka č. 12
Drevofinal plus,spol.s.r.o.
1ks interierove dvere 700x2000
1ks int. dvere 800x2000
zámok dverový 8ks, kovanie dverové 8ks, vložka cylindrická 1ks, montáž a doprava
 1152,48€ 15.06.2017
 
Objednávka č.  13 Peter Spišiak
IČo 40915727
policový regál 7ks 1470,00€ 15.06.2017  
Objednávka č. 14 Vladimír Bučko - BUKY
IČO 14387590
Dodávka a montáž siete LAN pre OcÚ Hrašovík +

Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému Paradox s príslišenstvom
490,00€
770,00€
16.06.2017  
Objednávka č. 15
HA-KL
spol.s.r.o.
Ivanka pri Dunaji
 
 ramienko 12cm na bateriu - 1ks + doprava
17,18€
28.06.2017
 
Objednávka č.16  
CONNECT Galanta
200ks knižný lístok
5,00€
03.07.2017
 
 Objednávka č. 17
Martinus.sk
knihy podporené FPU - na základe Zmluvy o pridelení dotácie - 12ks
115,68€
24.07.2017
 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2017
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce
8544,00€
08.08.2017
 
Objednávka č.18 Eset, spol.s.r.o. antivir - licencia   02.08.2017  
Objednávka č. 19 Internet Mall Slovakia, s.r.o. brúska Bosch PSS 200 AC 54,00€ 03.08.2017  
 Objednávka č. 20
 Svet - svietidiel
eshop
 vonkajšie svietidlo LIVIA 2ks
 52,38€  10.08.2017  
Objednávka č. 21
Ing. Livia Bariaková -Mestský mobiliár 
parkové lavičky EVA - 2ks
Flóra - 1ks
 499,00€ 11.08.2017
 
 Objednávka č. 22
Gorila.sk 
knihy podporené FPU - na základe Zmluvy o pridelení dotácie - 3ks   25,14€
11.08.2017
 
 Objednávka č.23
Termo Plus s.r.o. 
zámkova dlažba 18m2
obrubnéky 30ks
162,00€ 11.8.2017
 
 Objednávka č. 24
SZUŠ Miškovecká
rozprávkové predstavenie na Mikuláša
 200,00€ 13.09.2017
 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02445
Fond na podporu umenia
Dotácia na realizáciu projektu "Kniha je základom poznania"
1 000,00€
26.09.2017
 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce)
 VVS a.s., Závod Košice
spôsob a podmienky prevzatia výkonu správy majetku obce - miestne rozvody verejného vodovodu
 -  04.10.2017  
Zmluva o dodávke plynu č. 6300245025
 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava
 produkt Fixácia ceny 24 - na základe VO na nákup zemného plynu
  13.10.2017
 
Objednávka č. 25
info@nasetonery.sk 
toner do tlačiarne 2ks + doprava
31,61€
16.10.2017
 
Objednávka č. 26
VVS, a.s. Košice
prepoj novej a starej vetvy VV
  17.10.2017  
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 30.10.2017
zoznam advokátov SAK č. 1134
JUDr. Beáta Pitoráková
zatupovanie klienta - poradenstvo v oblasti riešenia obecného pozemku.
50,00€
30.10.2017
 
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 10.11.2017
UCTOAUDIT s.r.o.
licencia UDVA č. 376
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
 -overenie výročnej správy za rok 2016
 -preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z.
 420,00€  11.11.2017  
Zmluva o dielo č. 4909.70700FNO
PAPP STAV s.r.o.
IČO: 44239157 
Oprava miestnej komunikácie . odstránenie havaríjneho stavu v obci Hrašovík
25637,90€
 24.11.2017  
Nájomná zmluva č.5/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
 Marta Fenčáková
Hrašovík č. 74
nájom hrobového miesta neb. Ondrej Kavečanský
 34,00€  24.11.2017  
 Nájomná zmluva č. 6/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
Marta Fenčáková
Hrašovík č. 74
nájom hrobového miesta neb. Agnesa Kavečanská
34,00€
24.11.2017
 
 Nájomná zmluva č. 7/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta) Emília Mattová
Hrašovík č. 11
nájom hrobového miesta neb. Daniel Koreň 34,00€
24.11.2017
 
 Nájomná zmluva č. 8/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)  Emília Mattová
Hrašovík č. 11
nájom hrobového miesta neb.Alžbeta Koreňová 
34,00€
24.11.2017
 
Nájomná zmluva č. 9/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)  Emília Mattová
Hrašovík č. 11  
nájom hrobového miesta neb.Ján Kover 
34,00€
24.11.2017
 
Nájomná zmluva č. 10/2017 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)  Emília Mattová
Hrašovík č. 11  
nájom hrobového miesta neb. Alžbeta Koverová
34,00€ 24.11.2017
Dohoda č. 17/41/012/48
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice  aktivačná činnosť A   28.11.2017
 
Dohoda č. 17/41/012/49 
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice  aktivačná činnosť B
  28.11.2017
 
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Energie2,a.s.
dodávka elektrickej energie
na   základe verejného starávania
  04.12.2017