zmluvy

   

č. zmluvy/objednávky dodávateľ názov
zmluvy
náklady
na celkové
plnenie zmluvy
dátum
účinnosti
poznámka
Nájomná zmluva č.1/2019
Dušan Krupáš
nájom hrobového miesta
68,00€
17.01.2019
 
Nájomná zmluva č.13/2018 Anna Ščerbová nájom hrobového miesta 68,00€
22.01.2019
 
Nájomná zmluva č.14/2018
Anna Ščerbová
nájom hrobového miesta   68,00€
22.01.2019
 
Nájomná zmluva č.15/2018
Anna Ščerbová
nájom hrobového miesta 34,00€
22.01.2019
 
Nájomná zmluva č.23/2018
Anna Ščerbová
nájom hrobového miesta   34,00€
22.01.2019
 
Objednávka č.1/2019
DISIG
čipová karta ATOS - (SIEMENS) CardOSSv4.4 FuLL SIZE - 2ks
70,00€
31.01.2019
 
Nájomná zmluva č. 2/209 Ján Krupáš nájom hrobového miesta 34,00€ 05.02.2019  
Dohoda č. 19/41/52A/22
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
 638,52€ 13.02.2019
 
Objednávka č. 2
obchod@p-s.sk
toner do tlačiarne Xerox - 1ks
kancelársky papier Canon 2x500listov +doprava
28,52€
14.02.2019
 
Nájomná zmluva č. 3/2019
Ivana Horváthová
nájom hrobového miesta 
34,00€
18.02.2019
 
Dohoda č.19/41/50j/14
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
o poskytnutí príspevkuna podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 2/2004 Z.z.
3508,70€
21.02.2019
 
Úrazové poistenie 
Komunálna poisťovňa 
úrazové poistenie  dobrovoľníckej služby 2 osoby od 1.3.2019 do 31.08.2019
13,28
1.3.2019
 
Nájomná zmluva č. 4/2019
Emília Koverová
nájom hrobových miest
68,00€
26.03.2019
 
Nájomná zmluva č. 5/2019
Emília Koverová
nájom hrobových miest 68,00€
26.03.2019
 
Nájomná zmluva č. 6/2019 
Emília Koverová
nájom hrobového miesta
34,00€
26.03.2019
 
Objednávka č. 3
Progress Systems, s.r.o.
toner Xerox 1ks
Kancelársky papier 3ks 
 49,01€ 27.03.2019
 
Objednávka č. 4
Meva SK
plastové KUKA nádoby 120l - 15ks
zinkované KUKA nádoby - 110l - 5ks
zásobník na vodu 500l - 1ks
podstavec pod zásobník - 1ks
 574,80€ 28.03.2019
 
Objednávka č. 5
SMALT. KAM
súpisné číslo 1ks
   08.04.2019  
Objednávka č. 6
www.legalsoft.sk
MAXI penové kuželky 1ks
dobrovoľnícka služba
89,00€
 08.04.2019