zmluvy

   

č. zmluvy/objednávky dodávateľ názov
zmluvy
náklady
na celkové
plnenie zmluvy
dátum
účinnosti
poznámka
Nájomná zmluva č.1/2020
Dušan Kovér
nájom hrobových miest
68,00€
21.1.2020

Objednávka č. 1/2020
Centrum polygrafických služieb
tlačivo bianco - potvrdenie o pobyte - 50ks
14,30€
27.01.2020

Nájomná zmluva č. 2/2020
Alžbeta Huštatyová
nájom hrobového miesta
34,00€
04.02.2020

Objednávka č. 2
LIM PO s.r.o.
zástava SR 100x150cm exteriérová 1ks + poštovné
16,90€
+ 2,50€
29.01.2020

Objednávka č. 3
FAYN Telecommunications
s.r.o.
kredit k telefónu 055/6950741
170,00€
05.02.2020

Dohoda č. 20/41/010/43
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
-
11.02.2020