zmluvy

   

č. zmluvy/objednávky dodávateľ názov
zmluvy
náklady
na celkové
plnenie zmluvy
dátum
účinnosti
poznámka
Objednávka č.1
TRIS spol. s.r.o.
Zvislé dopravné značenie 3x, nosiče 3x 193,80€
07.01.2021

Objednávka č. 2
PREVENTIKO
dez. mydlo 1ks, certifikované nanorúška 50ks, vinylové jednorázové rukavice 100ks
58,20€
07.01.2021

Objednávka č. 3
E-Shop
Infračervený teplomer 1ks
19,00€
07.01.2021

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná služba
Alphabet partner s.r.o.
IČO:52436411
zhotovenie webového sídla  s názvom www.hrasovik.sk,podpora a servisné služby, doména
350,00€ za zhotovenie diela,
250,00€ ročný paušál
15.01.2021