knižnicaKnižnica je otvorená každý štvrtok
od 16,30 do 17,30 hodiny.

Nezabudnite so sebou doniesť:
- knihy na vrátenie
- čitateľský preukaz

Služby knižnice sú pre všetkých návštevníkov zadarmo.

S výberom kníh vám pomôže pani knihovníčka Zdeňka Fazekašová.
Obecná knižnica v roku 2017

Milí čitatelia, obecná knižnica prešla v roku 2017 veľkými zmenami.
V mesiacoch máj a jún sme obecnú knižnicu v rámci rekonštrukcie obecných priestorov zrenovovali. V miestnosti knižnice sme vybudovali nové elektrorozvody,  nové pripojenia na internet, miestnosť dostala nové stenové omietky, novú podlahu a nakoniec nový knižničný nábytok. Podľa ohlasov čitateľov sa nový priestor knižnice čitateľom a aj iným návštevníkom páči.  


V priebehu mesiaca marec sme vypracovali projekt "Kniha je základom poznania" s ktorým sme sa uchádzali o finančné prostriedky vo výzve  z Fondu na podporu umenia. Boli sme úspešní a FPU nám poskytol 1000,00 EUR na nákup kníh do našej knižnice.
V mesiaci júl sme vás oslovili s dotazníkom, ktorý bol súčasťou projektu a v ktorom ste sa vyjadrili o aký druh kníh máte záujem. Do konca novembra sme potom priebežne nakupovali knihy a tu je výsledok:
- spolu sme vynaložili na nákup kníh (dotácia + naše prostriedky z rozpočtu)
1 256,65 EUR
- nakúpili sme spolu 125 ks kníh
- darom sme dostali 62 ks kníh, darcom aj touto cestou ďakujeme

Aktualizovaný zoznam všetkých kníh nájdete na našej webovej stránke,
na lište vľavo dole - zoznam kníh. Pozývame vás na návštevu knižnice, kde si okrem vypožičania rôznych titulov, môžete posedieť a spolu s priateľmi pri dobrom čajíku (ktorý vám urobíme bezplatne) sa môžete porozprávať nie len o knihách.