knižnicaKnižnica je otvorená každý štvrtok od 16.00 do 17.00 hodiny.

Nezabudnite so sebou doniesť:
- knihy na vrátenie
- čitateľský preukaz

Služby knižnice sú pre všetkých návštevníkov zadarmo.

S výberom kníh vám pomôže pani knihovníčka Zdeňka Fazekašová.
V roku 2010 sa naša obecná knižnica rozrástla o 88 titulov.
51 kníh v cene 350€ sme kúpili z dotácie Ministerstva kultúry SR v rámci projektu "Zimné večery s knihou", ktorý vypracovala pani PhDr. Jana Amrichová, za čo jej v mene všetkých čitateľov ďakujeme.
31 kníh v cene 213,51€ sme kúpili z vlastných prostriedkov a 6 kníh sme dostali darom.
Veríme, že si každý čitateľ nájde titul, ktorý ho osloví a strávi tak voľné chvíle príjemne a zmysluplne. 
V priestoroch knižnice je umiestnených 5 počítačov s bezplatným prístupom na internet počas stránkových hodín OcÚ. Do fondu knižnice pribudlo v roku 2011 -  39 nových kníh. Obec na nákup prispela sumou 248,49 eur a p. Dobranská sponzorsky prispela sumou 50 eur. Knižničný fond sa v roku 2012 rozrástol o 46 kníh. Z obecného rozpočtu išlo na knihy 250 eur a sponzorsky prispela p. Dobranská - 50eur, p. Fazekašová Zdeňka - 10eur a p. Takáč Vladimír st. - 10eur. Za sponzorské na nákup kníh aj touto cestou ďakujeme.


Sme o rok starší a je čas zhodnotiť rok 2013 v obecnej knižnici:
- knižničný fond sa rozrástol o 94 kníh
- 59 kníh v hodnote 500€ sme zakúpili z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR na projekt  "Moja najmilšia kniha" vypracovaný pani PhDr. Janou Amrichovou - ďakujeme
- z obecného rozpočtu sme na nákup kníh vydali 277,77€ a nakúpili sme 31 kníh
- 4 knihy venovala sponzorsky pani Zdeňka Fazekašová
- tak ako po minulé roky aj tento rok prispela na nákup kníh 50€ pani Dobranská - ďakujeme
- aktualizovaný zoznam kníh pre deti a dospelých je na stránke "zoznam kníh"
Na záver vám milí čitatelia do roku 2014 prajeme pekné čitateľské zážitky.