obecný úrad

Obec Hrašovík


Zvětšit mapu

Hrašovík č.36 
044 42  Rozhanovce


Na obecnom úrade sme pre Vás:


PONDELOK   8,00 - 13,30 
UTOROK     11,30 - 17,00 
STREDA        8,00 - 13,30
ŠTVRTOK    11,30 - 17,00
PIATOK         8,00 - 13,30

Telefón a fax: 055/6950741 
Mobil:
0918 633 177 ,  0908 246 233

Vaše názory, návrhy a pripomienky zašlite

email:
obechrasovik@netkosice.sk

Elektronicky preberáme zásielky vo formátoch: doc, docx, pdf, jpg, jpeg,xls,xlsx, zip

Ak je elektronická pošta doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.


Starostka: 
Renáta Demková 

Pracovníčka: Mgr. Emília Bučková   

Vizitka obce (QR code)