obecný úrad

Obec Hrašovík


Zvětšit mapu


Hrašovík č.36

044 42  Rozhanovce

IČO: 00 691 232

DIČ: 2021261319


Obecný úrad:

Starosta: Renáta Demková

Zástupca: Vladimír Bučko


Zamestnanci: Mgr. Emília Bučková

                     Peter Schimara


Úradné hodiny:

Pondelok 08,00-13,00
Utorok 11,30-17,30
Streda 08,00-13,30
Štvrtok 11,30-17,30
Piatok 08,00-13,30


Kontakt:

Telefón a fax:  055/69 50 741

Mobil:               0918 633 177 ,  0908 246 233

email :      

starosta:  obechrasovik@netkosice.sk Renáta Demková

účtovník: ohrasovik@gmail.com Mgr. Emília Bučková


Elektronicky preberáme zásielky vo formátoch: doc, docx, pdf, jpg, jpeg,xls,xlsx, zip

Ak je elektronická pošta doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.   

Vizitka obce (QR code)