akcie

Odhalenie pamätníka Dr. Ivanovi Pietorovi

1.septembra 2019

Vážení hostia, milí obyvatelia obce,

dovoľte mi na začiatku krátku  osobnú spomienku. Roky som chodila okolo tohto domčeka pred nami, na autobus do práce a z práce. Od skorej jari do neskorej jesene, som vídavala na záhradke, či pred  domom čipernú , drobnú, starenku  zohnutú nad kvietkami.  Oblečená v kroji, s okuliarmi a šatkou na hlave. Spočiatku som netušila, aký príbeh  skrýva tento domček a jeho obyvateľka. Až postupne som sa dozvedala z kroniky a útržkovitých viet pamätníkov, že tu žil v ilegalite, po potlačení povstania, významný človek, ktorý toho pre Slovensko, ale aj našu obec veľa vykonal. Práve oňho sa  starala  spolu so svojím mužom ,  p. Mária Orkutyová. Dnes už medzi nami nie je, opustila nás vo veku 93 rokov, pred šestnástimi rokmi. Avšak je  tu dnes jej dcéra, p. Emília Köverová-Palková, ktorá si naňho  veľmi dobre pamätá, tak ako aj niekoľkí  naši obyvatelia.

Kto  bol,  Dr. Ivan Pietor, ktorému dnes, o niekoľko minút odhalíme na rodnom  dome pani Milky pamätnú tabuľu ?

Z rozprávania jeho blízkych vieme, že to bol  dôstojný a elegantný pán. Nakoniec aj fotografia, ktorú nám poskytlo Múzeum SNP v Banskej Bystrici a ktorú si môžete pozrieť na malej výstavke, v parku, o tom svedčí.

Dr. Ivan Pietor sa narodil  29. júla 1904 v srdci Turčianskej záhradky,  v Turčianskom svätom Martine. Máloktorá rodina sa tak výrazne zapísala do slovenského národno-kultúrneho povedomia, ako rodina  Pietorovcov.  Od 60. rokov 19. storočia až do roku 1948,  sa aktívne zapájali do slovenskej respektíve, československej  politiky.  Jeho sestrou bola známa herečka Naďa Hejná.

 Ivan Pietor študoval na Právnickej fakulte v Prahe. Už tam sa začal verejne angažovať. Vstúpil do spolku Detvan, ktorý formoval v slovenských študentoch národné povedomie. Po skončení štúdia pôsobil ako advokát v Bratislave. Po vzniku slovenského štátu sa zapojil do druhého československého odboja a patril k najbližším spolupracovníkom jedného z najvýznamnejších politikov v medzivojnovom období v Československu - Vavra Šrobára. Po vypuknutí SNP  sa stal členom povstaleckej Slovenskej národnej rady (SNR).

Organizoval prechody francúzskych zajatcov z Maďarska na Slovensko a ich začlenenie do ozbrojených, povstaleckých zložiek. Od októbra 1944 do januára 1945 pôsobil Ivan Pietor v ilegalite a práve tým miestom, kde sa ukrýval bola naša obec Hrašovík a konkrétne domček pred nami, v ktorom žila rodina Orkutyových. Po skončení 2. svetovej vojny v rokoch 1945 - 1948 pôsobil

V československej vláde v Prahe, vo funkcii ministra za Demokratickú stranu a to  v rokoch 1945-1946,  vo funkcii ministra vnútorného obchodu ČSR a od roku 1946- do 20. februára 1948  vo funkcii ministra dopravy ČSR . 20. februára spolu s ďalšími ministrami za Demokratickú stranu podal demisiu. Za Demokratickú stranu bol po vojne aj poslancom  Slovenskej národnej rady v Bratislave, ako aj poslancom Národného zhromaždenia v Prahe až do februárových udalostí v roku 1948. Po februárovom prevrate odišiel z politického života. Bol prenasledovaný komunistickým režimom. Bol vysídlený  aj s rodinou do Žikavy pri  Zlatých Moravciach, kde pracoval ako robotník v tehelni.

Ako penzista žil v Trenčíne, amatérsky sa zaoberal maľbou. V tomto meste 15. augusta 1977 zomrel.  

Získal celý rad ocenení - Rad Slovenského národného povstania, Rad francúzskej čestnej légie a Francúzsky vojnový kríž  Croix de guerre, i poľský Rad Polonia Restituta.[1]

Ani Hrašovíčania nezabudli na Dr. Ivana Pietora. 7. apríla 1946 navštívil Hrašovík, Dr. Ivan Pietor po druhýkrát. V budove školy mu bol odovzdaný diplom čestného občana obce.  Ako udalosť prebiehala? Načrime  do Pamätnej knihy obce, ktorá týmito slovami opisuje túto udalosť:

7. apríla 1946 sa obec obliekla do slávnostného rúcha. V nedeľu poobede prišiel do Hrašovíka minister Dr. Ivan Pietor, kde slávnostným spôsobom bol mu odovzdaný diplom čestného občianstva obce Hrašovík. Slávnosť sa konala  v Štátnej ľudovej škole. S pánom ministrom prišli sem mnohí hostia. Po privítaní slávnostné zasadnutie MNV otvoril predseda MNV Imrich Lenhardt a odovzdal pánovi ministrovi diplom. Minister, Dr. Ivan Pietor, s pohnutím poďakoval za túto poctu, ktorej sa mu dostáva od miestnych občanov. V závere vyhlásil, že ostane verným občanom obce a že nikdy ju nesklame. Po slávnostných prejavoch ,  predsedu ONV Marenčina,  poslanca Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady  Ing. Jozefa Styka[2] a  dôstojného pána farára  Andreja Kapušanského[3] ,slávnosť, zaspievaním štátnej hymny, sa skončila.

Z rozprávania starších obyvateľov vieme, že Ivan Pietor  vo funkcii ministra dopravy ČSR bol nápomocný pri výstavbe železobetónového mosta v obci, cez rieku Torysu do Rozhanoviec. Pred tým tam bola len drevená lávka, ktorú často na jar odniesla voda a musela sa nanovo  obnovovať. Aj túto udalosť zachytila pamätná kniha : 3. októbra 1947. Veľká udalosť v Hrašovíku. Akoby aj nie. Cez Torysu z Hrašovíka do Rozhanoviec sa začal stavať most. Most sa začal stavať zo železobetónu. Dosiaľ na prechod cez rieku slúžila lávka, ktorú každoročne stavala urbárska spoločnosť. Často krát sa stalo, že lávku vzala voda a pokiaľ ju znovu postavili, prevážali ľudí cez rieku, na člnku, za nejaký poplatok.  13. decembra 1947 bol most skutočne spravený.  ( s veľkou pomocou občanov)[4]

Dr. Ivan Pietor k nám symbolicky, zavítal dnes po tretíkrát.

I týmto dnešným zhromaždením si chceme uctiť jeho pamiatku, pretože stále platí výrok rímskeho filozofa, spisovateľa Plínia:

Memoria  nostri durabit, si vita meriumus

Pamiatka na nás bude živá len vtedy, ak sme si ju zaslúžili.

A Dr. Ivan Pietor si ju zaslúžil.

Ďakujem za pozornosť.

PhDr. Jana Amrichová

 [1]  Pri spracovaní života I. Pietora boli použité podklady z TASR

[2] Meno a titul doplnila J. Amrichová

[3]  Meno  doplnila j. Amrichová

[4] Doplnila J. Amrichová

 

 

_______________________________

Odhalenie pamätníka 1.septembra 2017 - venovaného udalosti odvlečenia 21 chlapov z Hrašovíka 14. januára 1945 do Nemecka na nútené práce


Presne o 14. hodine zaznela hymna Slovenskej republiky. Otvorili sme ňou podujatie, ktoré sa konalo v deň, v ktorom sme si pripomenuli prijatie najdôležitejšieho zákona našej štátnosti Slovenskou národnou radou - Ústavy Slovenskej republiky.
V úvode privítala starostka našich duchovných: za Rímskokatolícku cirkev - duchovného Patrika Šarišského a duchovného Jaroslava Szélesa za Reformovanú kresťanskú cirkev, ako aj príbuzných tých, ktorým bolo venované toto stretnutie, mládež a občanov obce a okolia. Poukázala na skutočnosť, že len pred pár dňami, 29. augusta sme si pripomenuli aj ďalšiu historicky významnú udalosť - 73. výročie SNP. Práve niekoľko mesiacov po vypuknutí Slovenského národného povstania, a to 14. januára 1945 sa odohrala v našej obci udalosť, ktorá zasiahla do života našej dediny koncom Druhej svetovej vojny: odvlečenie 21 mužov do Reichu. Bolo to iba 5 dní pred oslobodením našej obce.
Boli to ako uvádzajú naše kroniky:
Andrej Takáč
Štefan Takáč
Ján Krupáš
Imrich Krupáš
Štefan Fazekaš
Andrej Takáč ml.
Imrich Fazekaš
Andrej Matík
Imrich Pešák
Imrich Amrich
Štefan Amrich
Vincent Staňo
Imrich Staňo
Juraj Doľák
Štefan Kövér-Dorčo
Štefan Kövér- Lovas
František Kövér-Novoveský
Laco Čap
Michal Čekan
Ján Cibuľa
Štefan Kövér-Panov
Nikto z nich už, žiaľ, dnes nie je nažive. Napriek tomu sa nám podarilo, ešte za ich života, zachytiť a uchovať spomienky na túto udalosť a to aspoň dvoch z nich: p. Jána Cibuľu - prostredníctvom videorozhovoru, ktorého 1. časť sme si mali možnosť vypočuť pri otvorení výstavy Odvlečení do Nemecka v januári tohto roku a p. Štefana Kövera-Panového, ktorý svoje zážitky zaznamenal v podobe rukopisu. Na túto udalosť, bači Panov (tak sme ho volali), ktorý mal vtedy necelých 21 rokov, takto spomínal:
"Dňa 14. januára obkľúčili našu dedinu nemeckí vojaci a nikoho nepustili z dediny von. Chlapov sústredili do budovy obecnej školy. Potom nás nahnali na nákladné vozy, zatiahli plachty a odviezli nás do Prešova. Na druhý deň nás nahnali do vagónov pre dobytok, zaistili dvere a deportovali nás cez Poľsko do Nemecka. Spali sme na podlahe vagóna, na ktorej bolo natrúsené trochu slamy. Biologické potreby sme robili priamo vo vagóne, takže vzduch tam bol neznesiteľný. Stravovanie bolo biedne. Žili sme zo zásob, ktoré sme mali z domu. Trpeli sme nedostatkom pitnej vody. Cestou sme zažili dve bombardovania. Prvé bombardovanie bolo v Poľsku. Tam nás ani nevypustili z vagónov. Druhé bombardovanie bolo v Bohumíne. Tu nás už vypustili z vagónov, samozrejme pod automatmi vojakov, ktorí nás strážili. Po príchode do Bietigheimu, nás priviedli do tábora, a umiestnili nás v drevených barakoch. Išli sme na odvšivavenie a okúpanie. Okúpanie bolo také, že z jedného kohútika malým prúdom tiekla voda.
Každý, kto prežil deportáciu na nútené práce trpel fyzicky. Hlad, smäd, zima, vši. K fyzickému trápeniu sa pridáva ešte trápenie psychické. Sústavné ponižovanie a podceňovanie negatívne pôsobí na psychiku človeka. Ja som to veľmi ťažko znášal....“
Dôvod odvlečenia našich blízkych - nie je zatiaľ úplne jasný, pokračovala vo svojom príhovore pani starostka. Hovorí sa o prezradení prechovávaného partizána alebo o nájdení vysielačky. Našťastie sa po niekoľkých mesiacoch, po skončení vojny, po dlhom putovaní : pešo, na bicykli, nákladnom aute, vlakom, autobusom sa všetci vrátili šťastne domov.
Ich snaha a snaha pozostalých získať satisfakciu, aspoň morálnu sa nestretla s porozumením ani po roku 1989. Až 14. januára 2017 sa nám, ich potomkom dostalo morálnej satisfakcie. Naše stretnutie – otvorenie historicky 1. výstavy, venovanej tejto udalosti, pozdravil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska listom. Ako sa v ňom uvádza, pán prezident si váži, že sa obec Hrašovík rozhodla zorganizovať pamätný deň pripomenutia si dramatických udalostí, ktoré ňou otriasli.
Po týchto slovách, vyzvala pani starostka zástupcov našej mladej generácie, a zároveň poslancov obecného zastupiteľstva, Ing. Luciu Carpenovú a Tomáša Jurka, aby sa zhostili aktu odhalenia pamätníka.
Slávnosť pokračovala spoločnou ekumenickou bohoslužbou a požehnaním pamätníka. Duchovní otcovia nám pripomenuli, že ak sa všetci chlapi vrátili domov živí, nemôžeme to brať ako samozrejmosť, lebo ako vieme, milióny mužov, žien a detí sa domov nevrátilo. Spoločnými modlitbami sme si uctili ich pamiatku.
Následne sa ujala slova dcéra jedného z odvlečených - Imricha Krupáša, pani Mgr. Ľudmila Sedláková, ktorá za všetkých pozostalých poďakovala vedeniu obce, aj Hrašovíčanom, že pripravili toto stretnutie a pozvali všetkých pozostalých, aj tých, ktorí už nebývajú v Hrašovíku. Spomínala na to, ako ťažko prežívali odvlečenie svojich blízkych, doma, ich rodiny. Vyjadrila nádej, že tým, že budeme o týchto udalostiach rozprávať a prinášať svedectvá aj ďalším generáciám, sa niečo podobného už nezopakuje.
Slávnostnú atmosféru popoludnia umocnilo vystúpenie nášmu srdcu blízkemu, folklórnemu súboru Škvarkare, zneďaleka, takmer spoza kopca -- z Košickej Novej Vsi.
V závere poďakovala starostka obce všetkým tým, ktorí sa podieľali na prácach rekonštrukcie parčíka a následne osadenia pamätníka a boli to: Vladimír Bučko, Ing. Peter Ficík, Dušan Kövér, rodina Gašparová z Rozhanoviec, Marta Kuzicová, Helenka a Stanko Pavlinský, Bohuš Fodor st., Vladimír Takáč st., sponzorom a to: Ministerstvu vnútra za poskytnutie dotácie, pánu Ľubomírovi Adamčíkovi z Rozhanoviec, Obci Rozhanovce, firme SKANSKA, pánu Rastislavovi Makovi, pánu Ing. Petrovi Tiliščákovi, PhDr. Jane Amrichovej, Mgr. Emílii Bučkovej, mladým Michalovi Bučkovi a Mariánovi Bučkovi, Miriam a Ondrejovi Bartošovým, Blanke a Ivanovi Anderlovým, pánu Petrovi Bakajovi, pani Paulíne Köverovej a Jaroslavovi Krupášovi za sponzorovanie, či už vecné, alebo za prácu na príprave a priebehu tohto podujatia.
Na účastníkov čakali v kultúrnom dome ďalšie sprievodné podujatia: 2. časť videorozhovoru PhDr. Jany Amrichovej (kronikárky našej obce) s pánom Jánom Cibuľom, o jeho ceste z Nemecka domov, výstava fotografií a dokumentov o tejto udalosti, výstava obecných a školských kroník zaznamenávajúcich tieto okamihy. Všetky ponúkli návštevníkom plastický obraz zachytávajúci, pre našu obec dôležitý úsek jej novodobej histórie.
Pozvanie prítomných, starostkou, na prehliadku zrekonštruovanej knižnice a následne aj na občerstvenie, bolo spolu so susedskými rozhovormi príjemným zakončením nášho sviatočného dňa.

PhDr. Jana Amrichová a Renáta Demková.
Foto: Ing. Peter Tiliščák

____________________

Hrašovícky zvon

3.12.2013 k nám na obecný úrad prišla návšteva zo Slovenského rozhlasu, pani redaktorka Martina Bačová s odborníkom na zvony, kampanológom Jurajom Gembickým, ktorý nás prednedávnom v jeseni už navštívil aby prezrel odborným okom náš zvon(ček). 
Pán Gembický náš zvon popíše odborne a na základe jeho práce budeme môcť náš zvon vyhlásiť za miestnu pamätihodnosť a navrhnúť na zápis za národnú kultúrnu pamiatku.
Pani redaktorka sa zaujímala o históriu zvona i obce, o zvonení na ňom, fundovaný výklad jej poskytla pani PhDr. Jana Amrichová naša kronikárka. O súčastnosti porozprávala čo to pani starostka a preto, že hlavnou témou rozhovoru bol náš zvon a zvonenie na ňom,  pani redaktorka vyspovedala aj súčastného zvonára pána Pavla Staňu. Odborný výklad jej potom pod zvonom podal pán Gembický. Pri tejto príležitosti odovzdal pán Gembický pánu Staňovi "Osvedčenie o zápise do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska"- názov zapísaného prvku:
 Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku.
 
O odvysielaní rozhovorov v Slovenskom rozhlase vás budeme informovať, foto vo fotogalérii.  


__________________________________

Vyhodnotenie regionálnej súťaže "Oživené príbehy 2013"

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v spolupráci s kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja a našou obcou usporiadala dňa 26. novembra 2013 vyhodnotenie regionálnej súťaže "Oživené príbehy 2013" do ktorej sa zapojilo 17 čitateľov regionálnych knižníc.
Našu obecnú knižnicu reprezentovali Tamarka Tiliščáková a Martinka Bučková.
Za pekné príbehy a reprezentáciu ďakujeme.
Tu sú dva krásne, oživené príbehy: 
  


Zuzkin návrat domov

Tento príbeh nie je vymyslený, je skutočný ... ani Zuzka nie je vymyslená, je skutočná, je to moja mamka.
Jeden letný prázdninový večer mi porozprávala o svojom neobyčajnom návrate z prázdnin domov. Keď sa to celé stalo, Zuzka mala 10 rokov. Každý rok chodila na prázdniny k svojej tete a strýkovi do Bratislavy. Zvykla u nich pobudnúť aj tri týždne. Za ten čas zažila veľa príjemných chvíľ. Svoju tetu i strýka zbožňovala, vraj boli veľkí „srandisti“. To bolo sĺz keď sa Zuzka musela vrátiť domov.
Zuzkina teta Zuzku rada parádila, kupovala jej šaty, sukničky, pekné kabelky, či čelenky... stalo sa, že Zuzka odchádzala z Bratislavy aj s troma kuframi.
Nadišiel čas rozlúčky. Teta Zuzku naložila v Bratislave na autobus, aj s jej troma veľkými kuframi. Zuzku čakala dlhá cesta domov. Na autobusovej stanici v Starej Ľubovni, ju mali čakať rodičia a jej malá sestrička... no nebolo to tak. Zuzka vystúpila z autobusu a nikde nikoho. Chvíľu počkala, z peňazí ktoré jej ostali, si kúpila zmrzlinu. Keď ani po niekoľkých minútach nevidela prichádzať svojich rodičov, pozbierala všetky sily a so svojimi troma kuframi vybrala sa peši na sídlisko kde bývali. Cesta to bola náročná, kufre jej dali zabrať, ale nakoniec to zvládla. Zazvonila na zvonček, ale nikto neotváral, ani ich škodovka pred blokom nestála. No nič, povedala si Zuzka, sadla si na lavičku a čakala.
Keď sa začalo pomaly stmievať, Zuzka začala rozmýšľať nad tým, že musí niečo vymyslieť, nemôže ostať predsa celú noc na lavičke. A tak sa v jej hlave začal rodiť taký malý plán.
Ako tam tak na tej lavičke sedela, všimla si, že okno do spálne je pootvorené. Zo spálne sa vychádzalo na balkón. Balkón bol blízko k balkónu pána suseda Barana ... a mala to, začala sa akcia. Kufre zložila u pána suseda Lechmana, býval v byte oproti.
Pristúpila k dverám suseda Barana, zazvonila. Pánovi susedovi sa zahmlilo pred očami, keď mu povedala, aby jej pomohol preliezť cez ich balkón k ním domov. Na veľké Zuzkino prehováranie, jej nakoniec podal pomocnú ruku.
Podarilo sa, Zuzka sa dostala na balkón a cez pootvorené okno v spálni až do bytu. Tešila sa, tak veľmi sa tešila, že to dokázala.
Náhradnými kľúčmi odomkla byt a do bezpečia dostala aj svoje tri kufre.
Vonku už bola tma, Zuzka si obliekla pyžamo, pomaly ju začala premáhať únava.
Zrazu začula plač. Spozornela. Začula hlasy. Spoznala hlas svojej mamky, ktorá plakala a dookola opakovala – kde je naša Zuzička. Otvorili sa dvere a zo Zuzkiných úst sa ozvalo šťastné: „Mamička tu je Tvoja Zuzička“. Všetci boli šťastní, že sú opäť spolu a na tento zážitok spomínajú dodnes. A čo sa vlastne stalo?
Teta a strýko z Bratislavy si poplietli dátum a poslali Zuzku domov a deň skôr. Fakt srandisti...


Spracovala: Tamarka Tiliščáková, 8 rokov
Prerozprávala: mama - JUDr. Zuzana Tiliščáková
Obec: Hrašovík Dzevče a špivac znaš?

Tento príbeh mi prerozprávala moja babka Emília Takáčová. Keď bola babka ešte malá volala sa Gergeľová a bývala so svojou mamkou a ockom, ktorého volala apo v dome, kde teraz býva môj ujo s rodinou a ktorý dodnes voláme u apa, apov dom, apov dvor a apova záhrada.
Ako to vlastne bolo? Kedysi chodil do obce na koňoch s vozom „mliečkar“ vyberať od ľudí kontingent, to bolo určené množstvo nejakého tovaru, mlieka, vajec, obilia a pod., za štátom stanovenú cenu. Kontingent chodil vyberať aj do okolitých obcí. A tak aj k rodičom mojej babky chodil pre mlieko a keďže chodil pravidelne rodičia posielali spolu s ním svoju Milku ku starým rodičom Nemcovým do Vajkoviec.
„ Jedného dňa, mohla som mať tak 5-6 rokov, keď mal prísť mliečkar ma moja mama vychystala ku starkej do Vajkoviec a tak som vyobliekaná a pripravená čakala. Keď som počula voz, už som sa nevedela dočkať. Došiel do dvora, mlieko sa prelialo do konvy a tak ma vysadili k mliečkarovi na lávku, alebo do voza a išli sme. Konvy na voze hrkotali a narážali do seba, lebo cesty neboli asfaltové. Kde bola cesta rovnejšia a konvy nehrkotali, tak sme sa cestou rozprávali. Keď sme došli na koniec hrašovského chotára, tam, kde kedysi rástli topole, tam bola vždy cesta prepadnutá a vymytá, preto ma mliečkar zložil z voza a ten kúsok som prešla pešo, aby ma tie ťažké konvy neprivalili. Ako som už prešla na rovnejší úsek cesty mliečkar zastal a myslela som, že ma naloží a budeme pokračovať v ceste. On s vozom zastal, pozrel na mňa a spýtal sa dzevče a špivac znaš a ja som povedala že hej. Mliečkar povedal, že ma vezme do Vajkoviec ku starkej, ale musím mu nahlas spievať. Ja som poslušne sľúbila, že budem spievať, lebo som sa bála, že ma tam nechá. A tak som nasadla na voz a spievala ľudové pesničky až do Vajkoviec. Keď sme s vozom vchádzali do dediny už z diaľky som videla starkú ako ma už čakala na ceste pred domom, tak sa mi uľavilo. Mliečkar, keď ma skladal z voza hovoril starkej, že toto dzevče Vám vše prinešem, bo zná bárs šumne špivanky. Odvtedy som mu spievala skoro každú cestu, ale vždy som povedala, že až za chotárom.“


Prerozprávala: babka Emília Takáčová
Spracovala: Martina Bučková, 9 rokov,
Obec: Hrašovík_______________________________________

Halloween 2013

30.10. 2013 sme sa stretli v kultúrnom dome na vyhodnotení súťaže o Najväčšiu halloweensku tekvicu vypestovanú na hrašovíckych poliach, ktorú sme vyhlásili na jar.
Prvé, druhé a tretie miesto bolo ocenené peňažnou hotovosťou na nákup záhradníckych potrieb pre sezónu 2014.
Prvé a druhé miesto získala so svojimi tekvicami pani Darina Fazekašová a na treťom mieste skončila tekvica Milky Bučkovej - gratulujeme.
Potom sa všetky strašidlá predstavili a predviedli v plnej paráde a že si dali strašidlá na maskách záležať, dokazujú fotky vo fotogalérii.
Najväčší úspech z dospelých mala rodina Vodníková, ktorá sa v hlasovaní prítomných umiestnila na prvom mieste. Ocenili sme aj prvé tri detské masky - foto vo fotogalérii.
Keď sa vonku zotmelo, pobrali sme sa na pochod obcou a veselo strašili. Za strašenie sme si vyslúžili sladké odmeny. Aj napriek chladnému počasiu sa strašidlám nechcelo ísť domov a tak sme sa vrátili do kultúrneho domu a trochu sa pošalili pri hudbe. Pohostili sme sa dobrým guľášom, ktorý varila pani starostka s Matejom Krupášom a jogurtovými koláčikmi z pekárne Juno za ktoré ďakujeme pani pekárke.  
______________________________________ 


Rozlúčka s letom 2013

Od centra voľného času Chrobáčik a obce Beniakovce sme dostali pozvanie na "Rozlúčku s letom 2013".
Rozlúčka sa
 
konala 30.8.2013 na beniakovských poliach pod lesom, boli tam rôzne atrakcie pre deti - skákaci hrad, nafukovacia guľa, trampolína a iné. O 17tej hodine začala disco pre najmenších, no na svoje si prišli aj mamky a ockovia. My sme si z domu doniesli klobásky, slaninku a ujo Mako a Anderle nám ich ugrilovali. Zapili sme to coca colou a mohli sme sa dosýtosti vytancovať. Domov sme išli po tme a poniektorých už mamky čakali na krížnych cestách.
Foto vo fotogalérii. 

______________________________________

Hrašovícki jedničkári

Je piatok 28. júna posledný deň v škole - školského roka 2012 - 2013. O 17tej hodine zaznievajú z obecného rozhlasu pesničky a po nich pani starostka pozýva všetkých žiakov s vysvedčeniami na ktorých žiaria iba čisté jednotky, na obecný úrad. Ako prvý prišiel Vilko Hodermarszki a za ním ďalší - Andrejka Bérešová, Simonka Takáčová so sestričkou Máriou Takáčovou, Marek Nohaj a neskôr aj Zolko Papp a miesto Vanessky Scarlet Mojsejovej (nebola doma) doniesla ukázať vysvedčenie jej babka. Prišla sa pochváliť aj stredoškoláčka Veronika Gosťová.  
Všetky vysvedčenia boli s čistými jednotkami, pani starostka všetkým pogratulovala a obdarovala deti za výborné výsledky niečim sladkým a niečim, čo sa bude hodiť na ďalší školský rok.
Ešte raz gratulujeme a tešíme sa, že máme toľko výborných hrašovíčanov.
Foto vo fotogalérii.   


___________________________________________

  45. ročník Abovských folklórnych slávností -
EURO FOLK ROZHANOVCE 2013

23.6. reprezentovalo Hrašovík na folklórnych slávnostiach šesťčlenné družstvo - Anna a Bohuš Fodorovci, Ivan a Blanka Anderlovci
Martinka a Vlado Bučkovci a Renáta Demková pri podávaní plnenej kapusty - po hrašovícky "bujbely". Všetkým veľmi chutila a potešilo, keď sa ľudia vracali a pozdravovali kuchárky, dokonca prišiel jeden pán a povedal, že lepšiu kapustu nejedol aspoň 15 rokov.
Poďakovanie sme tlmočili Emílii Takáčovej, Darine Fazekašovej, Zdeňke Fazekašovej, Viere Vargovej Mgr., Zuzane Vargovej Mgr., Emílii Bučkovej Mgr., Anne Fodorovej a Blanke Anderlovej, ktoré prišli deň vopred a v kultúrnom dome naplnili približne 300 bujbelok.
Ručne tkané obrusy nebohej Anny Huštatyovej reprezentovali šikovné ruky a výtvarné cítenie našich starých materí ( obci darovala dcéra Marta Kuzicová - ďakujeme).
(Foto vo fotogalérii)  
__________________________________________


" Na bicykli deťom 2013"

Bolo asi 13 hodín, keď sa nám z pelotónu ozvali, že prichádzajú k Rozhanovciam od Čižatíc. Naši cyklisti, ktorí chceli tiež podporiť projekt osobnou účasťou - Julka Ujháziová, Matej Krupáš a Jakub FFoto vo fotogalérii.   
odor, odetí v tričkách s erbom obce, vydali sa do Rozhanoviec ku starému kostolu čakať na pelotón, ktorí priviedli na dvor nášho obecného úradu.
Tu sme ich privítali a dievčatá Mária Takáčová a Martina Bučková, v krojoch ušitých ich babkou Emíliou Takáčovou, odovzdali pánu Bílikovi symbolický šek na 100€ pre onkologicky choré deti.Pán Bílik sa poďakoval v mene všetkých a poprosil starostku, aby tlmočila všetkým, ktorí na vyzbieranú sumu prispeli, že im v mene chorých detí ďakuje a dal svoje čestné slovo, že všetky peniaze budú použité pre deti, ktoré už teraz absolvujú rôzne rekondičné pobyty.  
Potom sa naší hostia občerstvili a pochutnali si na výrobkoch pekárne Juno z našej obce. Slová chvály na sladké aj slané výrobky pekárne nemali konca kraja, za v
šetkých to zhodnotil pán z Čiech " pani starostko, na kole jsem projel Čechy, Moravu i Slovensko, ale takovou bábovku jsem ešte nejedl". Takže pani pekárka, robíte dobré meno nielen sebe, ale aj Hrašovíku, robíte to dobre a robte to aj naďalej. Medzi cyklistami nechýbal ani známy herec Ivan Tuli Vojtek, ktorý, tak ako je o ňom známe, sršal vtipom.
Zhruba po hodinke sa cca 25 členný pelotón, mimochodom najstarší účastník mal 76 rokov, pobral za sprievodu policajných motoriek ďalej a naši cyklisti ich odprevadili po hranice nášho chotára - "štyri lipy". 

Prispeli: PhDr. Jana Amrichová, rodina Anderlová, rodina Bučková, Renáta Demková, Zdeňka Fazekašová, Anna Fodorová, rodina Jureková, rodina Kövérová - Palková, rodina Rostášová, Vladimír Takáč st., rodina Ing. Vladimíra Takáča, Margita Kövérová, rodina Jána Kövéra, Paulína Kövérová a obec Hrašovík - ďakujeme.
Foto vo fotogalérii.
_________________________________________________________________

Jarné upratovanie

 V sobotu 27.4.2013 sme upratovali. Presne o 9,00 hod. zapnutím obecného rozhlasu sme pri pekných ľudových pesničkách začali upratovanie v obci. Aj keď nás nebolo veľa (lebo rúk čo chcú pracovať nieje nikdy dosť) urobili sme kus roboty. Rozdelili sme sa do skupín - jedna upratovala v "Rožku", druhá skupina zbierala odpad popri potoku nad "Cibuľovima" až do lesa, mládež vyzbierala odpadky po uliciach a vyzametala čakáreň a pred ňou a ďalší vymieňali zástrčky v zrekonštruovanej modlitebni kultúrneho domu. Odpad sme uložili do vriec a tie sme poodvážali do veľkokapacitných kontajnerov v obci. Po dôkladnom umytí rúk  sme si posadali za stôl na dvore pani Bakajovej, ktorá nám pripravila chutný guláš. Dobre najedení sme si zaspievali a o tom, že nám bolo spolu dobre svedčí aj to, že ani deťom, ani dospelým sa domov ísť nechcelo.
Poďakovanie patrí brigádnikom: PhDr. Amrichovej Jane, Ing. Amrichovi Daliborovi, Blanke Anderlovej, Adamovi Bakajovi, Petrovi Bakajovi, Martinke Bučkovej, Bc. Emílii Bučkovej, Vladimírovi Bučkovi, Anke Fodorovej, Bohušovi Fodorovi, Erike Hodermarszkej, Vilkovi Hodermarszkému, Ing. Ľubici Kreibikovej, Samkovi Kreibikovi, Slávke Krupašovej, Matejovi Krupašovi, Marte Kuzicovej, Slávke Murajdovej, Gabike Makovej, Simonke Makovej, Nikolke Staňovej, Patrikovi Staňovi, Pavlovi Staňovi, Natálii Tóthovej a Jakubovi Tutkovi.
 Ďakujeme aj sponzorom: Evičke Bakajovej za výborný guľáš a chmeľový mok, Vierke Dobranskej s rodinou za finančný dar a Paulínke Kövérovej za sladké pokušenie a limčo pre deti.
Foto vo fotogalérii.
   

_________________________________________________________

 Prejazd historických vozidiel obcou

V sobotu 28.4.2012 sme od 10,15 hod. netrpezlivo čakali na prejazd historických vozidiel cez našu obec. Historické vozidlá sa nám prišli predviesť v rámci akcie  "CASSOVIA RETRO 2012" - medzinárodné stretnutie historických vozidiel v Košiciach, organizovalo ho občianské združenie Cassovia Retro a jeho členom je pán Ing. Peter Dzuruš, ktorému ďakujeme za pekný zážitok. Z obecného rozhlasu zneli "retro" melódie v podaní pána Lasicu a nám sa predviedli autá, motorky a  skútre z čias naších prastarých a starých dedov. Foto vo fotogalérii.   
 
________________________________________________________

 DEŇ ZEME - 22.4. -
Vyčistíme si Hrašovík - 14.4.

Pod názvom Vyčistíme si Hrašovík sa naša obec zapojila do akcie Deň Zeme.
V sobotu 14.4.2012 sa o 9,00 hodine  zišli dobrovoľníci z našej obce, rozdali sme vrecia, rukavice a dali sme sa do práce. Vyčistili sme dvojkilometrový úsek z obce na hlavnú cestu na Košice. Výsledkom je plný veľkokapacitný kontajnér odpadu a od samonáletov vyčistené krajnice cesty.
Účastníci brigády: Ing. Dalibor Amrich, Peter Ujházi, Bohuš Fodor, Martin Černík, Rastislav Mako, Ing. Ladislav Varga, Bučko Vladimír, Anderle Ivan, Staňo Pavel, Pavlinský Stanislav, Gašpar Dezider - z Rozhanoviec, Slepčík Jozef - z Rozhanoviec, Gašparová Edita - z Rozhanoviec, Kuzicová Marta, Kašper Anton, Kövér František ml., Hodermarszki Jozef, Hodermarszká Erika, Bakajová Eva, Duch Štefan, Anna Fodorová, Tóth Pavel ml., Jurko Kamil, Huštaty Vladimír ml., Michal Kuzica, Fodor Bohuš ml., Simonka a Gabika Makové, Vilko Hodermarszki, Natálka Tóthová, Nikolka Staňová, Julka Ujháziová, Jakub Fodor, Peter Bakaj - z Rozhanoviec.
Finančne a občerstvením prispeli manželia Dobransky.
Foto vo fotogalérii.

                                                        ĎAKUJEME
_______________________________________________________________


Hodina Zeme

V sobotu 31.3.2012 sa aj naša obec už po druhý krát zapojila do celosvetového projektu Hodina Zeme, vypnutím verejného osvetlenia  v čase od 20:30 do 21:30.
Tým, ktorí tento projekt podporili a vypli elektrické spotrebiče, osvetlenie aj vo svojich domácnostiach ďakujeme.

 _________________________________________________________


 Veľká noc je tu... 

Ako je už zvykom, aj tento rok sme sa stretli na obecnom úrade a vyrobili si ozdoby na Veľkú noc - nedeľa 25.3.2012.
Vyskúšali sme si novú techniku farbenia vajíčok, vystrihovali sme rôzne obrázky na výzdobu okien a zhotovili sme si stromček na zavesenie vyfarbených vajíčok. Pritom všetkom sme si pomaškrtili na zmrzline, sušienkach a čo je najhlavnejšie strávili sme spolu pekné nedeľné popoludnie. Tí čo neprišli môžu ľutovať.
Ďakujeme členkám komisie KUKO - Anke Fodorovej, Blanke Anderlovej, Milke Bučkovej a mamke Anke Tóthovej. 
Chcete vidieť ako to prebiehalo? Foto vo fotogalérii.
_______________________________________________________________


                                               Halloween party


                   30. 10. o  17tej hodine zvolal gróf Dracula všetky strašidlá do kultúrneho domu. Báli sme sa jeden od druhého. Na začiatku sme si povedali čo to o Halloweene, aby aj hrašovícke strašidlá vedeli čo Halloween vlastne je. Každé strašidlo dostalo svietiaci lampión a pobrali sme sa strašiť po obci. Ku kroku nám znela strašidelná hudba z miestneho rozhlasu. Prešli sme celou obcou a u niektorých sme si strašením vyslúžili sladkú odmenu - p. Köverová Paulína, Fazekašová Zdeňka a Hintošová Ivetka.
Po pochode sme prišli do kultúrneho domu, kde na nás čakali dobroty od sponzorky p. Köverovej - ďakujeme, posilnili sme sa hotdogom a pri peknej hudbe sme si aj zatancovali. V závere sme hlasovaním vybrali najkrajšiu masku a odmenu za ňu získala Julka Ujháziová.Všetci účastníci boli nadšení a tešia sa na budúcoročný Halloween. 
                 Za pomoc pri príprave a priebehu tejto akcie ďakujeme p. Bučkovej, Fodorovej, Zdenke Dziakovej, za spestrenie pochodu ďakujeme p. Vladovi Bučkovi za pekné strašenie z balkóna s efektným zvukovým doprovodom. Ďalej ďakujeme mládežníkom Vladovi Huštatymu, Paľovi Tóthovi, Bohušovi Fodorovi, Majovi Bučkovi, Miškovi Kuzicovi, Lucke Carpenovej, Kamilovi Jurkovi a všetkým tým, ktorí nás prišli podporiť. Foto vo fotogalérii.  

_______________________________________________________________

9.12.2011 prišiel do Hrašovíka Mikuláš s plným košom darčekov.
Bol ohlásený a tak naňho deti čakali, niektoré aj s obavami, v kultúrnom dome. Presne o 18tej prišiel najprv čert, vyzeral naozaj hrôzostrašne a niektoré deti vystrašil tak, že bolo počuť aj plač. No len čo čert zistil, že deti počas roka neboli celkom zlé, ale boli viac dobré a poslušné išiel pre Mikuláša s anjelom a dokonca  im pomohol s košom darčekov. Mikuláš s anjelikom pozdravili deti, uistili sa, že sú správne v Hrašovíku a rozsvietili hrašovíckym deťom vianočný stromček. Potom začal Mikuláš rozdávať darčeky a deti mu ďakovali básničkou, pesničkou, alebo aj vinšom. Keď už rozdal všetky darčeky, pozdravil deti a vyzval ich, aby boli po celý rok dobré a sľúbil, že o rok príde zas.
Po Mikulášovom odchode si deti posadali a vychutnali výborný koláčik no a potom začala discotéka.

Na záver sa chcem poďakovať sponzorom tejto akcie - p. Petrovi Spišiakovi s manželkou za vitamínové dobroty do balíčka, p. Paulíne Köverovej za výborné koláče a balíčky, p. Imrichovi Fazekašovi s manželkou za krásny vianočný stromček, p. Spišiakovej z Košickej N. Vsi a jej rodine - nebudem prezrádzať oni vedia za čo, kultúrnej komisii KUKO za pomoc s prípravou akcie a v neposlednom rade aktivačným pracovníkom - p. Kašper, Gašpar, Slepčik, p. Kuzicová a Gašparová za osadenie stromčeka, prípravu kultúrneho domu a upratanie po akcii.


                                                          Ďakujem.


________________________________________________________________


Srdečne Vás pozývame 26. 12. do kultúrneho domu v Hrašovíku.
♫ 18,30 program ♫ 19,30 večera ♫ zábava ♫ tombola 
Zlosovateľné vstupenky sa predávajú na obecnom úrade do 22.12. a cena je 2,- є za osobu.

... ZEJDZEME ŠE NA ŠTEFANA ... 
                                                             
_____________________________________________________________

KUKO ďakuje Hrašovským šikovným rukám, ktoré vyrobili krásne ozdoby na vianočný stromček:
 
Gabike a Simonke Makovým, Nikolke Staňovej, Jakubovi Fodorovi, Vilkovi Hodermarskému, Slávke Murajdovej, Martinke Köverovej, Miške, Peťkovi a mamke Silvii Spišiakovým, Vaneske Bakajovej. Techniku „patchworku“ si vyskúšali aj pani Šemšáková a pani Bakajová. Poslanci Anderle a Bučko nás síce koledy spievať nenaučili, ale aspoň doniesli cédečko a tak sme si tíško spievali a počúvali. Niektoré ozdoby Vám ukážeme a na ostatné sa príďte pozrieť na náš vianočný stromček, ktorý nám príde rozsvietiť Svätý Mikuláš v piatok (9.12. o 18,00).

Je tu... Zavládla vianočná nálada a veríme, že nám všetkým vydrží a úprimne to aj Vám všetkým želáme.
Foto vo fotogalérii.

______________________________________________________________________