kronika

Rok 2019

 Život v obci

Začiatkom roka, v prvý januárový týždeň (6. 1.) rádio Regina vysielalo  rozhlasovú reláciu Zvony nad krajinou, prostredníctvom ktorej sa obyvatelia Slovenska mohli oboznámiť s našou obcou a jej šikovnými obyvateľmi. A nebolo to jediné masmediálne vystúpenie!

Redaktori z košickej Reginy nás navštívili aj v súvislosti s odhalením pamätnej tabule Ivanovi Pietorovi, rozhovor so starostkou, kronikárkou  a p. Emíliou Köverovou-Palkovou odvysielali v sobotu 31. 8. V jarnom období navštívili našu obec tvorcovia novej  publikácie Praktická príručka pre kronikárov, do ktorej so svojimi skúsenosťami prispela kronikárka  PhDr. Jana Amrichová, ktorá sa zúčastnila aj jej prezentácie na celoslovenskom seminári kronikárov 5. júna na Štrbskom Plese.

V jesennom období sme držali palce Rasťovi Mojsejovi v súťažnej šou televízie Markíza.  

Koncom roka (18. 12.), po sprístupnení diaľnice Budimír-Bidovce, odvysielala Markíza v Televíznych novinách reportáž o problémoch, ktoré spôsobujú kamióny našim obyvateľom. Pred Vianocami zavítala do obce Slovenská televízia, aby pre reláciu STV 2 Regina natočila reportáž o úspešnom projekte Stromy našich predkov.

Obec navštívili dve skupiny cyklistických nadšencov. 18. 5. zavítali do obce  cyklisti z Košíc a okolia v rámci otvorenia cyklotrasy Furča-Hrašovík-Beniakovce- Zelený dvor-Furča  a 17. 6. účastníci charitatívnej celoslovenskej akcie Na bicykli deťom. Občania (J. Amrichová, Z. Fazekašová, R. Demková)  prispeli na tento projekt 50 eurami a obec šekom vo výške 50 eur.

Mladé rodiny trápila najmä bezpečnosť  ich ratolestí na detskom ihrisku pri kostole.

Zažili sme aj  viaceré nie každodenné udalosti.

 V nedeľu 23. 6. o 21,30 hod. v pokojný, pohodový  večer vyrušili obyvateľov obce, ale aj neďalekých Košíc  dve silné rany. Poniektorí  sme si najskôr mysleli, že je to déjà vu  výbuchu plynu spred  piatich rokov. Našťastie, nie. Ako sme sa na druhý deň z masmédií dozvedeli, tento rozruch spôsobili dve stíhačky zo Sliača, ktoré nadzvukovou rýchlosťou (rýchlosť zvuku je 1224,7 km/ hod.) prelietavali nad naším  regiónom, aby pomohli zblúdilému talianskemu lietadlu, ktoré stratilo nad naším územím spojenie. Ďalší úkaz sa udial 27. 6. tesne po poludní zasiahla Košice a okolie, teda aj našu obec, ničivá búrka s krúpami, najhoršia v tomto roku. Padal pichľavý ľadovec, zlial záhradky a poškodil plodiny ako uhorky a paradajky. V Košiciach padali krúpy s priemerom 5 až 6 centimetrov. Kanonáda trvala približne 15 minút, chodníky a tráva miestami pripomínali zimnú krajinu.

Teplé, jesenné dni, teploty okolo 25 ˚C,  striedajúce sa  s chladnejšími nocami spolu s rannou rosou vytvárali priaznivé podmienky pre rast húb. Keď pred rokom na jeseň huby v našom chotári takmer nerástli, t. r. to bola doslova hubárska žatva. Zaznamenali sme rekord 108 nazbieraných v jeden deň p. Vierou Horváthovou. Skúsení hubári sa vracali domov priemerne so 60 dubákmi v košíku.

Možnosti nákupu   V obci  mali občania možnosť nakúpiť si základné potraviny a zmiešaný tovar na dvoch miestach: v pekárni Juno (otvorené od 7-11 hod.) a v predajni pri pohostinstve pri zvonici. Druhá z nich už predaj  od októbra tohto roku zrušila. Obyvatelia väčšinu svojich nákupov realizujú priamo v Košiciach, v rôznych obchodných reťazcoch, je to tam lacnejšie.  Tí, čo do Košíc cestujú autobusom, začali využívať  novootvorené potraviny Klas na Furči, kde sa hneď pri nich nachádza autobusová zastávka, a tak za 15-20 minút nakúpia a stihnú  sa doslova na otočku  vrátiť domov. V prípade dlhšie trvajúceho  nákupu navštevujú predajne v blízkosti autobusovej stanice. Tým motorizovaným ponúka služby od konca roka sieť predajní   v Košickej Novej Vsi v časti Zelená stráň. Svoju cestu do obce si našli aj pojazdné predajne. Niekoľko rokov si každý pondelok mohli, najmä starší občania, o 15. hod. zakúpiť čerstvé kravské mlieko, z ktorého zbierali  smotanu alebo vyrábali výborný domáci  tvaroh. Žiaľ, táto služba bola zrušená vo februári tohto roku.  Zatiaľ, každý utorok, pravidelne po ôsmej hodine prichádza  na dvor obecného úradu  pojazdná predajňa s mäsom a mäsovými výrobkami. Našla si svojich stálych zákazníkov. Nepravidelne prichádzajú dodávky núkajúce zeleninu, osivá,  krmivá a na chov živú hydinu. Ku koloritu obce už niekoľko rokov patrí dodávka, ktorej osádka lámanou slovenčinou dáva obyvateľom na známosť : „Vykupujem stará baterky, stará železo.“

Samospráva obce

V rámci komisií pôsobiacich v obci došlo začiatkom roka k rozdeleniu kultúrnej a športovej komisie na dve samostatné komisie. Členmi kultúrnej komisie sú: B. Anderlová, M. Bartošová, Ing. L. Carpenová, S. Maková, B. Varhanovská. Predsedom športovej komisie je Ing. B. Magic, členovia: M. Černík a Slavomír Köver. Členmi krízového štábu obce sa stali popri starostke noví poslanci: O. Bartoš, M. Černík a Ing. B. Magic.

Poslanci sa v priebehu roka zaoberali o. i. tematikou prístavby školy  v Rozhanovciach, do ktorej v rámci obvodu patrí Hrašovík, výberom vývozcu komunálneho odpadu či detským ihriskom.

Občania  sa v len v malom počte zúčastňujú zasadnutí obecného zastupiteľstva. V uplynulom roku vo väčšej miere uplatňovali záujem o veci obecné  komunikáciou s obcou prostredníctvom emailov a petícií. Najviac prezentovanou témou bola bezpečnosť detí na detskom  ihrisku pri kostole.

Konalo  sa 5  zasadnutí obecného zastupiteľstva. Boli prijaté 4 VZN. Všeobecne záväzné nariadenia sa týkali záväznej časti Územného plánu obce Hrašovík, ochranného pásma okolo cintorína (2 m od oplotenia),  miestnych poplatkov za rozvoj ( boli stanovené pre výstavbu rodinných domov á 3 eurá za m2, 10 eur za m2 za priemyselné stavby a stavby na podnikanie) a miestnych poplatkov za komunálny a stavebný odpad 0,050 eur na osobu a deň.

Obec poskytovala  pre seniorov  v priebehu roka dobrovoľnícku službu zameranú na pomoc s nákupom, liekmi donáškou stravy. Túto službu využilo cca 8 dôchodcov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo 29. 1. 2019 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2019 vo výške 96 280 eur. Obec v roku 2019 hospodárila nasledovne: príjmy skutočnosť: 125 784,81 eur, výdaje skutočnosť 96 279,22 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2019 predstavuje + 29 505,48 eur.

 

Prezidentské voľby

1. kolo prezidentských volieb sa konalo 16. 3. 2019. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 304 občanov. Hlasovania sa zúčastnilo 184 voličov t. j. 60, 52 % (celoslovensky 48,74%). Platných bolo 183 hlasov. Z 10 prezidentských kandidátov, najviac hlasov získala Mgr. Zuzana Čaputová 95, Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.  23 hlasov, Štefan Harabín, JUDr.,  22,   Marián Kotleba, Ing. Mgr.  22, František Mikloško, RNDr.  9, Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.   4, Milan Krajniak, Bc. 4, Béla Bugár, Ing. 2, Martin Daňo 1, Róbert Švec 1, Mgr. Bohumila Tauchmanová, Ing., Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD., Ivan Zuzula, RNDr., CSc.  nezískali žiaden hlas.

2. kolo  sa konalo 30. 3. počet zapísaných voličov 306, volieb sa zúčastnilo 161 voličov (52,29%) celoslovensky (41,80 %), počet platných hlasov 156. Mgr. Zuzana Čaputová získala 114 hlasov, JUDr. Maroš Ševčovič PhD. 42 hlasov.

 Voľby do Európskeho parlamentu boli 25. mája. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 298 obyvateľov.  Hlasovať prišlo do volebnej miestnosti 91 voličov, čo predstavuje 30,53 % účasť  (celoslovenský priemer 22,74 %), počet právoplatne odovzdaných hlasov 86.  Najviac, 17 hlasov získala  Koalícia a Progresívne Slovensko a Spolu - občianska  demokracia, Sloboda a solidarita 12 hlasov, SME RODINA - Boris Kolár 12 hlasov, Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko 11 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie  9 hlasov, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 8 hlasov, SMER - sociálna demokracia 8 hlasov, Slovenská národná strana 5 hlasov,  KOREKTÚRA-Andrej Hryc 1 hlas, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  1 hlas, HLAS ĽUDU 1 hlas, Európska demokratická strana  1 hlas.

Výstavba v obci

V rámci programu Obnova dediny Enviromentálneho programu  získala obec v roku 2019 1238, 80  eur, na celkových nákladoch 1304 eur na projekt Stromy našich predkov sa obec podieľala 5%. V novembri bolo vysadených v aleji pri cyklotrase 11 ovocných stromčekov. V priebehu roka obec riešila opravu komunikácie smerom k Furči, ktorá je súčasťou cyklotrasy, po vodárenských a plynových prácach. Koncom októbra bol zakúpený asfaltový recyklát  a prevedená práca na jeho uložení (firma Eurovia), celkové náklady boli 6 000 eur, z toho firma Montrúr Košice – 4 100 eur, VSD Košice – 900 eur, Gepstav a.s. Michalovce 500 eur a obec Hrašovík 500 eur.

Celkovo boli skolaudované 2 domy, bolo vydaných 5 stavebných povolení.

Vybavenie kuchynky v kultúrnom dome : v  septembri bola zakúpená chladnička za 1183,20 eur.

Podujatia

V roku 2019 sa uskutočnili 3 podujatia, po ktorých zostáva v obci doslova hmatateľná stopa (vežička, tabuľa, ovocná aleja). 22. 6. sa konalo slávnostné otvorenie rozhľadne – vežičky  Na kline. Plochu pod vežičkou vyčistila a vežičku postavila skupina dobrovoľníkov z obce spolu s autorkou projektu Mgr. Emíliou Bučkovou. 1. 9. bola na dome č. 17 odhalená pamätná tabuľa Dr. Ivanovi Pietorovi, ktorý sa v ňom ukrýval niekoľko mesiacov  po potlačení povstania v roku 1944. Tabuľu odhalil jeho pravnuk Miloš Pietor, ktorý sa stretol  s p. Emíliou Köverovou Palkovou, dcérou Orkutyových u ktorých jeho pradedo býval a ktorá ho aj osobne, ako dievča poznala. Prejav predniesla PhDr. Jana Amrichová, priblížila jeho osobnosť a vzťah k našej obci. Hra na violončele Júliou Sofiou Nagyovou umocnila slávnostný ráz podujatia.

23. 11. bol otvorený  náučný chodník "STROMY NAŠICH PREDKOV."

Medzi podujatiami, ktoré sa uskutočnili po prvý krát  v obci  mal svoju premiéru športový deň.

V priebehu roka sa uskutočnili tradičné podujatia:

2. 3. fašiangové posedenie, kde si mali možnosť pozrieť predstavenie Predposledný súd v podaní divadelného súboru J.G.Tajovského z Jakloviec, ochutnať rôzne mäsové dobroty i najlepšiu fašiangovú krepľu.  Zvíťazila krepľa z kuchyne Ľudmily Fazekašovej, 2. miesto získala krepľa od Emílie Bučkovej a 3. miesto získali za chutnú krepľu  súrodenci Bohuš Fodor a Božena Varhanovská. Počet účastníkov: 62.

16. 4. veľkonočné zdobenie – pod vedením M. Bartošovej, B. Anderlovej, B. Varhanovskej, Renáty Demkovej  sa učilo zdobiť 21 detí a dospelých vyfúknuté vajíčka.

 15.6.  sa konal Deň detí  na detskom ihrisku pri kostole. Napriek tomu, že bolo veľmi  horúco, zabaviť sa a súťažiť prišlo cca 40 detí spolu s dospelými. Tí ocenili najmä nápaditosť súťaží  (napr. vyťahovanie čerešní z lavóra, lov umelých rybiek  z vaničiek). Vládla  veľmi dobrá  atmosféra, nechýbala cukrová vata a na záver „opekačka“. Záujem vzbudilo aj vystúpenie kynológov z Krásnej nad Hornádom. Na organizovaní sa podieľali  manželia Anderlovci,  Bartošovci, E. Bučková, M. Černík a R. Demková. Sponzorsky, cukrovou vatou a kofolou prispel P. Bakaj.

16. 6. na 51. ročníku folklórnych slávností v Rozhanovciach našu obec reprezentovali: P. Bakaj, B. Anderlová, rodina Bartošová, E. Bučková, M. Černík, R. Demková, S. Maková. Plnenú  kapustu, ktorú návštevníkom ponúkali, uvarili  Zdena Fazekašová, D. Fazekašová, S. Maková, M. Sabolová, E. Bučková.

28.6. sa so samými jednotkami  na vysvedčení prišli pochváliť: Dávid Köver, Eliška Cenknerová, Peter Spišiak, Viktória Tatarková, Evi Lauren Kilk, Patricia Palenčárová.

25. 10. podujatie pre seniorov spestrilo  vystúpenie Detského folklórneho súboru  Hanička z Košíc, ktorí prišli medzi nich spolu so svojimi rodičmi.  Počet účastníkov: 40.

31. 10. 29 detí spolu  s rodičmi sa navzájom strašilo a zabávalo na už tradičnom podujatí Halloween alebo večer Svetlonosa. V súťaži o najstrašidelnejšie  masky boli: 1. Dorota Mokrišová - čarodejnica, 2. Martin Matta - Zoro pomstiteľ, 3. Jenifer Brink - netopier, kategória starších:  1. Lenka Vargová - hororová postava, 2. Dávid Varady - mŕtvy hokejista, 3. Gabriela Šimčáková z Rozhanoviec – Klaun. Nezabudlo sa ani na súťaž  o naj tekvicu. Tú vypestovali: 1. Matúš Vachaľ, 2. Števko Rus, 3. Michaela Bérešová.

7. 12. navštívil deti Mikuláš. Medzi 79 detí prišiel divadelný súbor Odrobinka zo ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach s hrou Čertovská rozprávka. Sponzorsky prispel ovocím Peter Spišiak  a Paulína Köverová bábovkami.

27.12. Zejdzeme še na Štefana. 70 účastníkom hrala do tanca kapela Play z Košíc.

Cirkevný život

24. 2. sa stali novými členmi farskej rady  farnosti Košická Nová Ves zvolenými spoločenstvom  rímskokatolíckych veriacich Hrašovíka na obdobie 5 rokov: Ivan Anderle, Ing. Ľudovít Hintoš, Peter Dziak.  V Kostole sv. Marty sa podarilo čiastočne vyriešiť problém s vykurovaním. Elektrické pece boli nahradené elektrickým vyhrievaním lavíc. Práce sa realizovali v dňoch 12.-13. decembra.  Finančné prostriedky sa získavali prostredníctvom zbierky  medzi veriacimi. Sumou 300 eur prispela obec.  Brigádu na upratovanie kostola po inštalačných prácach pomohla zorganizovať starostka. Zúčastnili sa jej: František Köver, Ivan Anderle, Peter Dziak, František Cenkner, Viera Horváthová, Naďa Bérešová, Marta Duchová, Helena Jurková, Lenka Köverová, Lucia Carpenová.

Bohoslužby jednotlivých cirkví sa konajú naďalej tak ako sú uvedené v zápise z roku 2016. Službu kurátora pre   ECAV  a pre Reformovanú cirkev dobrovoľne vykonáva  po nebohom kurátorovi  p. D. Bodonskom , p. Ľuboš Pokorný.

 

 Knižnica

Do knižnice bolo zakúpených  58 kníh za 593 eur (543 eur obec, 50 eur p. Dobranská). Knižnicu navštevovalo 52 čitateľov, ktorí si vypožičali 905 kníh. Z toho vo veku do 15 rokov 12 detí.

Šport 

11. 5. sa uskutočnil 1. ročník športového dňa pre deti aj dospelých, ktorý zorganizovala športová komisia na čele s jej predsedom Ing. B. Magicom. Športové disciplíny: beeeh na asfaltke,  Hrašovská miništahetka, pig-pongový turnaj, volejbal, preteky na kolesách, petang (hra s kovovými guľami) pre dospelých. Podujatia sa zúčastnili najmä mladé rodiny s deťmi (35 ľudí). Napriek horúcemu popoludniu, prišli v hojnom počte. Najmenšie deti si  priam užívali a bežeckú, ako aj cyklistickú trasu od  obecného úradu smerom na Beniakovce. Niektoré ju so štartovnými číslami absolvovali aj 2x. Lákadlom bola cukrová vata, ktorú vyrábal Peter Bakaj v rôznych farbách, kofola a pre dospelých pohár oroseného piva padol v horúčave veľmi dobre.

 Výsledky v jednotlivých disciplínach: beh predškoláci: 1. Michal Mokriš, 2. Viktoria Köverová, 3. Dorota Mokrišová, beh staršie deti do 5. ročníka: 1. Naďa Brondošová. 2. Peter Spišiak, 3. Tomáš Stolár, beh do 15 rokov: 1. Hugo Horváth,  2. Tamara Tiliščáková, 3. Lenka Vargová, beh dospelí: 1. Marek Varga, 2. Branislav Magic, 3. FIlip Nagy.

odrážadlá a bicykle najmenší: 1. Martin Matta, 2. Michal Mokriš, 3. Max Magic

do 5. ročníka: 1, Gabriela Šimčáková, 2. Peter Spišiak, 3. Naďa Brondošová

starší bicykel: 1. Filip Cenkner, 2. Hugo Horvath, 3. Alexandra Tomanková

účasť 35 ľudí.

Sponzormi športového dňa bola rodina Pachotová. Zabezpečili medaily.

Obec má aj svojho prvého maratónca. Náročný, 42, 195 km dlhý  96.  ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 6. 10. 2019 po prvýkrát  absolvoval Ing. Branislav Magic.

Medzi športové disciplíny sa radí aj šach. Táto hra učarovala Lukášovi Vargovi, členovi TJ Slávia Košice, ktorý sa zúčastnil  majstrovstiev sveta dorastencov až  v ďalekej Indii.

Životné prostredie

27. 4. sa konala brigáda na vyčistenie a úpravu verejného priestranstva obce.  Záujem o brigádu prejavilo 13 obyvateľov - Jana Vargová, Anderlovci, Bučkovci, Martin Černík, Branislav Magic, Dušan Béreš, Peter Bakaj, Ondrej Bartoš, Slavo Köver, Marcel Lipan, Renáta Demková.

Obec nemá podmienky na vytvorenie zberného dvora, a preto sa rozhodla riešiť zber prírodného odpadu zakúpením kompostérov do každej domácnosti.  O tom ako kompostovať v kompostéroch pripravila spolu so združením Priatelia Zeme dve prednášky 19. marca 2019. Následne boli do jednotlivých domácností rozvezené v máji kompostéry, na ktoré obec získala finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia  v rámci členstva v združení obcí toryského mikroregiónu.

Obec naďalej pravidelne zabezpečovala čistenie rigolov na ceste do Hrašovíka a Beniakoviec.

Historickým počinom bola výsadba stromov, ktoré si v záhradách vysádzali naši predkovia.

Nuž a ako sme vysádzali ovocnú alej ?

November  bol väčšinou zamračený, stmievalo sa už okolo 15. hodiny, mrholilo a často pršalo. Tí čo sa prechádzajú lesom smerom na  Košickú Novú Ves si už dávnejšie mohli všimnúť upravené okolie vežičky Na kline, kde výhľadu na Torysu i okolité kopce prestali brániť husté kríky náletových drevín pri hrašovíckych poliach.  Onedlho, na vyčistenom priestore, bolo vykopaných 12 jám na ovocné stromčeky. Robota to vôbec nebola ľahká. Išlo totiž o ílovitú  ťažkú pôdu. Pribudla aj náučná tabuľa s obrázkami stromov a ich plodov. Vykopané jamy mali dostatok času na vyvetranie a zabezpečenie správnej výsadby ovocných stromov. Hodina H nastala  v sobotu 23. novembra 2019.  Tesne po desiatej začali prichádzať prví brigádnici. Dolu kopcom s fúrikmi kráčali členovia rodiny  Anderlových (Ivan  a Blanka), Bučkových. Postupne sa pridávali aj ďalší brigádnici: Martin Černík, Vladimír Bučko,  Ondrej Bartoš, mladá rodina Cenknerová (otec František, synovia Filip a malý Peter, dcéra Eliška),  dorazila aj rodina  Gašparová z Rozhanoviec, privážajúca ďalší materiál, záhradný substrát, rýle a motyky. Nezabudlo sa ani na konský hnoj z neďalekých stajní, ktorým sa obohatila pôda ešte deň pred výsadbou. Pokynom pustiť sa do práce bol príchod starostky a rozdelenie úloh.  Prvý sa chytil lopaty Maťo Černík. Blanka Anderlová spolu s p. Amrichovou rozložili  stromčeky  k jednotlivým jamám v poradí ako to odporučil odborník zo zväzu záhradkárov v Košiciach. Stromy majú svojich patrónov. Ako prvý bol zasadený  1. orech s karmínovočervenými plodmi,(Ján Mariássy), 2. moruša s tmavými plodmi (rodina Anderlová), 3. čerešňa (Renáta Demková) 4. čerešňa skorá (rodina Bučková), 5. dula  (Martin Černík), 6. mišpuľa (Jana Amrichová), 7. slivka čavarská  (rodina Vargová  č. d. 107), 8. ringlota veľkoplodá (Peter Bakaj), 9. ringlota zelená (Ondrej Bartoš), 10. hruška (rodina Cenknerová), 11. jabloň (rodina Gašparová z Rozhanoviec).

Výsadby sa zúčastnilo 13 Hrašovíčanov a 4  dobrovoľníci mimo obce. Po práci dobre padla fazuľovica na obecnom úrade, ktorú pre brigádnikov navarila starostka.

 Ľuďom  čakajúcim na autobusovej zastávke  sa od jari  do jesene ponúka  lastovičie predstavenie. Lastovičky, ktoré pravidelne prilietajú do svojich hniezd na dome č. 35  im ponúkajú nádherný balet. Je potešiteľné, že obyvatelia tohto domu, rodina Tóthová, prijali lastovičky  za svojich nájomníkov. Patrí im za to  vďaka.

 

Obyvateľstvo

Štatistické údaje

K 31. 12. mala obec 381 obyvateľov. Oproti roku 2018 pribudlo 9 obyvateľov. Manželstvo uzavreli  4 páry. 13. 6. v Nemecku naši obyvatelia Tomáš Tutko a Nikola Staňová. 6. 7. 2019 Daniel Bakaj a Tatiana Bakajová rodená Prepijaková, 28.9.2019 Ľubomír Puzder a Jana Puzderová rodená Garberová,  16.11.2019 MUDr. Tomáš Šefara a Jana Šefarová  rodená Kršiaková.

Tak ako v roku 2018 sme zaznamenali v roku 2019 3 úmrtia a 4 narodenia detí. 15. 3. sa narodila Dorota Vachaľová, 19. 3. Dušan Mokriš, 21. 3. Daniel Havrila, 2. 5. Richard Marcinko, 8. 7. sa narodil Jonáš Lenhardt(nie je obyvateľobce). 24. 8. zomrela Etela Krupášová rodená Poláková vo veku 91rokov, 24. 9. Dušan Bodonský (dlhoročný poslanec) vo veku 67 rokov a 18. 10. Grazyna Kolárik rodená Golaszewská vo veku 62 rokov.

 

Zápis do kroniky schválený uznesením obecného  zastupiteľstva č. 3 /2020, zo dňa 25. 06. 2020.                    

 ______________________________________

 

Rok 2018

Život v obci

Osmičkové roky   v našej  spoločnosti bývajú často prelomové. Bolo tomu tak i v uplynulom roku, kedy vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej otriasla Slovenskom. V jej dôsledku bol badať zvýšený záujem občanov  Slovenska o veci verejné, ktoré vyústili do významných zmien vo vláde. 

13. 4. sa zúčastnili naše šikovné ženy R. Demková, E. Bučková, rodina Fodorová, M . Vangorová  so svojimi výtvormi z kraslíc, Paulina Köverová s pečenými baránkami  na 8. ročníku celoslovenskej  prehliadky kraslíc s medzinárodnou účasťou  „Vandrovalo vajce „ v Jaklovciach. Priniesli si odtiaľ diplomy za účasť.

27. júla  nám ponúkol Mesiac nezabudnuteľný zážitok. Mohli sme voľným okom pozorovať jeho zatmenie. To nastalo o 22. hod. 22. minúte. Išlo o najdlhšie zatmenie v tomto 21. storočí. 

Uplynulý rok bol zároveň aj rokom  komunálnych volieb.

Obec  navštívili viacerí zaujímaví ľudia, nevyhýbali sa jej ani masmédiá. Začiatkom roka prišli k nám redaktori z denníka Košice dnes, aby zaznamenali  náš  úspech- zachránenie  líp, ktorým hrozil výrub pri stavbe diaľnice (viď: album výstrižkov z tlače).   Nevynechali nás ani tvorcovia pripravovanej publikácie o tom ako viesť kroniky. Zaujali ich naše výstrižky z tlače a uchovávanie  špeciálnych dokumentov o obci.

Koncom roka  (13.12. ) zavítali do obce redaktori Ján Kondor a Viera Ihnátová, ktorí tu nahrali množstvo materiálu do pravidelnej, hodinovej relácie Zvony nad krajinou  vysielanej rádiom Regina Východ. Na nahrávaní  relácie sa zúčastnili obyvatelia obce: Jana Amrichová, Blanka Anderlová, Ondrej  Bartoš, Michal Bučko, Emília Bučková, Martina Bučková, Renáta  Demková, Peter Dobranský, Darina Fazekašová, Milan Fazekaš, Lenka Köverová, Paulina Köverová,  Mária Nagyová,  Emília a Vladimír Takáčovci, Radoslav Dzurenda, Jaroslav Krupáš a pán farár Patrik Šarišský. Predstavili poslucháčom našu obec prostredníctvom  dejín, pamiatok, kostola, svojich profesionálnych záujmov a voľnočasových aktivít.

Netreba zabudnúť ani na prvý ročník súťaže Hrašovské jabluko, i keď v tomto prípade sa očakával väčší záujem zo strany obyvateľov.

Vyhliadka na kline je názov projektu vypracovaný Mgr. Emíliou Bučkovou a realizovaný v priebehu roka dobrovoľníkmi z obce. Projekt bol finančne podporený nadáciou Orange v programe Spojme sa pre dobrú vec 2018 sumou 3 000 eur. Nechýbali ani dobrovoľné príspevky niektorých občanov.

Samospráva obce

Konalo sa 5  zasadnutí obecného zastupiteľstva,  z toho1 mimoriadne zasadnutie. Bolo prijaté 1 VZN  týkajúce sa poplatkov za komunálny odpad a drobný stavený odpad. VZN popri navýšení ceny za komunálny odpad, po prvýkrát  zohľadňuje pri jej stanovení skutočnosť, či občania separujú komunálny odpad. Tým, čo sa zapojili do separovania odpadu, bude výška poplatku znížená o 20%. Uznesením č.3/2018 schválili poslanci výkon starostu obce na nasledujúce volebné obdobie na 6 hodín denne . Poslanci sa zaoberali o.i. riešením viacerých majetkových zmlúv, sťažnosťami občanov,  opravou obecných ciest, doplnili zoznam  pamätihodností obce o pamätník a starožitné lustre. 14. 2. sa zástupcovia obce Renáta Demková, Mgr. Emília Bučková  a manželia Bartošovci  zúčastnili školenia o vidieckom cestovnom ruchu, ktoré sa konalo v rámci projektu Interreg Poľsko – Slovensko o cezhraničnej spolupráci.

Obecné zastupiteľstvo schválilo  12. 12. 2017 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2018 vo výške 85 500 eur. Obec v roku 2018 hospodárila nasledovne: príjmy skutočnosť: 129 317,16 eur, výdaje skutočnosť 123 717,81 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2018 predstavuje 10 209,59 eur.

 Komunálne voľby

Voľby sa konali 10. novembra . Na funkciu starostu kandidovali 2 kandidáti, doterajšia starostka Renáta Demková (NEKA) a Ing. Branislav Magic.(SKV). Starostkou sa opätovne stala  p. Demková s počtom hlasov 146. Ing. Magic získal 69 hlasov. Účasť na voľbách bola 71% . Všetkých 5 kandidátov na poslancov bolo zvolených: Ivan Anderle - počet hlasov  147  (KDH), Ondrej Bartoš -počet hlasov  122  (KDH), Vladimír Bučko - počet hlasov  142   (SaS), Martin Černík - počet hlasov 160 (NOVA),  Ing. Branislav Magic - počet hlasov   94   (SKV)

Výstavba  v obci

Územný plán rozvoja obce

16.5. sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu  Územného plánu rozvoja obce za účasti jeho zostavovateľov. Zúčastnilo sa ho  cca 23 občanov. Obec by sa mala rozvíjať v budúcnosti v okrajových častiach smerom na Beniakovce a popri Toryse.  Počíta sa s nárastom obyvateľov  na 700 do roku  2030. Najviac diskusie vyvolala  plánovaná výstavba rodinných domov, ( s iným typom bývania sa v obci nepočíta).  Niektorí majitelia pozemkov časti Nižné Záhumnie prejavili nespokojnosť s tým,  že sa tam plánuje s výstavbou len výhľadovo.

Rekonštrukcia obecného úradu

V mesiaci jún a júl sa uskutočnila II. etapa  rekonštrukcie obecného  úradu - kancelárií pracovníkov: výmena elektroinštalácií a podláh, pribudli nové omietky a kancelársky nábytok. Finančné náklady predstavovali sumu 10 139, 60 eur.

Vyhliadka na kline - v priebehu roka vyrástla pod lesom s výhľadom na Torysu a okolité kopce  vyhliadková veža. Tvorí zaujímavú dominantu obce. Za touto stavbou sa skrýva 11 brigád niekoľkých nadšencov: I. Anderle, V. Bučko, O. Bartoš,  L.Varga, E. Bučková, R. Demková, B. Varhanovská, Michal Bučko, Marian Bučko, E. Bakajová, Miriam Bartošová,  M. Černík, Dezider Gašpar pod rukami ktorých vyrástla. Ruku k dielu priložili Dalibor Amrich, Miloš Fazekaš, Bohuš Fodor st.

Rekonštrukcia cesty

sa uskutočnila na 3 úsekoch - od záhradok po križovatku pri Bučkových,

od Kreibikových po križovatku pri Pavlinských, od Mattových st. po križovatku pri Mattových ml. Celkové náklady   boli vo výške  28 951,75 eur, z toho poskytlo dotáciu Ministerstvo financií SR vo výške 13 500 eur.

Bolo rozšírené  verejné osvetlenie, pribudlo 5 stožiarov so solárnym osvetlením na kopci smerom ku KNV. Na detské ihrisko pribudla hojdačka - hniezdo v hodnote 1056 eur (zbierka občanov 270,00 eur a obec 786,00 eur).

Celkovo boli skolaudované  2 domy, 1 chata a bolo vydané 1 stavebné povolenie.

Podujatia

10.2. sa konalo fašiangové posedenie. Zúčastnilo sa ho cca 80 obyvateľov vrátane detského drobizgu. V súťaži o najlepšiu šišku 1. cenu získala p. Darina Fazekašová, 2. bola p. Alžbeta Staňová a 3.p. Ľuboslava Ladomirjaková-Tománková.

1. 6. sa uskutočnilo podujatie ku dňu detí na detskom ihrisku plné hier a kreatívnej činnosti. Na podujatie prišlo  40 detí spolu so svojimi rodičmi. Nechýbala ani tradičná opekačka.

17. 6. sa konal jubilejný  50. ročník Abovských slávností v Rozhanovciach. Ako dobrí  susedia sme ho podporili svojou účasťou. V rámci abovských špecialít sa predstavili  manželia Ondrej a Miriam Bartošovi, S. Maková a P. Bakaj. Účastníkom navarili fazuľovicu s údeným kolenom.

29. 6.  sa  pochválili svojimi vysvedčeniami  so samými jednotkami  siedmi žiaci: Radka Beláková, Ondrej Grega, Tamara Tiliščáková, Katka Gregová, Eliška Cenknerová, Viktória Tetarková a Kiara Lia Kilk . Ich usilovnosť bola odmenená   darčekmi .

30. septembra sa konal  1. ročník festivalu  ovocia „ Hrašovské jabluko 2018“. Odborné  slovo a konzultácie záujemcom poskytol predseda Zväzu záhradkárov v Košiciach RSDr. Anton Župa . Hosťami na podujatí boli zástupcovia  poľského združenia obcí - Perla Beskidu Sadeckiego, p. Mária Burčíková zo združenia Ľudia a energia. O zábavu sa postaral folklórny súbor Tuhrinčanka. Prítomní udelili 1. miesto pestovateľovi Vladimírovi  Bučkovi, 2. miesto získala Jana Amrichová, 3. miesto Gabi Krištof. Celkovo bolo vystavených 20 odrôd tunajších jabĺčok. Návštevníci mali možnosť ochutnať  jablkové dobroty : jablkové pyré  a jablkový koláč, ktorý sponzorsky upiekla  Božena Varhanovská.

19.10.  v rámci Mesiaca úcty k starším vystúpil spevácky súbor Tarnavčan. Podujatia sa zúčastnilo cca 70 seniorov. Zákuskami sponzorsky prispela Paulina Köverová.

 30.10. tradičný Halloween a halloweenska party sa diali  v kultúrnom dome. Prišlo naň 65 detí a dospelých.  Podujatie sponzorovali: r. Mokrišová, Peter Bakaj, Paulina Köverová. Spomedzi strašidiel 1.miesto získala Júlia Sofia Nagyová ( postrelená srnka), 2. Izabela Regendová ( pavúčia princezná), 3. Maja  a Sima Takáčové ( mimozemšťanky).

8.12. zavítal medzi naše deti Mikuláš. Najskôr si všetci mali možnosť pozrieť hudobnú rozprávku Povolaním škôlkar v podaní podaní žiakov súkromnej umeleckej školy na Miškoveckej ulici v Košiciach. A potom prišiel medzi 85 detí a ich rodičov Mikuláš. Do balíčkov, ktoré rozdával prispela ovocím rodina Spišiaková .

 28. 12.  sa konal  11. ročník  Zejdzeme še na Štefana. Do tanca hrala hudobná skupina Play, ktorá rozihrala žilky 65 účastníkom. Súčasťou podujatia bola tombola.

 Cirkevný život

27. 9. sme si pripomenuli 20. výročie vysviacky kostola. Pri tej príležitosti sa konala  slávnostná pobožnosť za účasti Mareka Forgáča, pomocného  biskupa Košickej arcidiecézy.  Agapé po skončení omše v kultúrnom dome bolo vhodnou príležitosťou na spomienky  na  obdobie výstavby kostola. Medzi účastníkmi boli viacerí, ktorí kostol stavali.  Spomienky oživila videoprojekcia fotografií. Ich autorom je Ing. Juraj Regenda.

Knižnica

Od februára 2018 je knižnica otvorená od 16, 30 hod. -17,30 hod. Vyšlo sa tak v ústrety zamestnaným občanom, z ktorých viacerí prichádzajú do obce až okolo 17. hod.

Do knižnice bolo zakúpených 35 kníh za 450 eur, 14 kníh získala darom. Knihy si vypožičiavalo 46 čitateľov, z toho do 15 rokov - 6 detí.  Celkovo bolo vypožičaných 918 kníh.

Šport

Biliardové turnaje sa uskutočňovali za posledné 3roky pravidelne na prelome rokov v mesiacoch december a január. Pravidelne sa ho zúčastňuje cca 10 hráčov. Posledný z nich v rámci 8. ročníka (2017/2018)  vyhral Adrian Carpen. 2. a 3. miesto obsadili bratia Marek a Dušan Bérešovci. V roku 2017 (7. ročník)  bol  nesúťažný turnaj venovaný jednému z bývalých účastníkov, zosnulému Vladimírovi Bodnárovi. Víťazom 6.ročníka bol Štefan Béreš.

Životné prostredie

Obec  sa snaží vytvárať podmienky  na zdravé životné prostredie, pravidelne sa kosia rigoly pri ceste  do obce. Na zber odpadu, mimo komunálneho, zabezpečila občanom  5 x v roku veľkokapacitné kontajnery. Občania sa zatiaľ poskromne zapájajú do separovaného zberu odpadu,  je to zatiaľ iba 10% domácností.

2.5. sa vykonalo odborné ošetrenie líp pri kríži arboretistom.

Obyvateľstvo

Štatistické údaje

K 31. 12. žilo v obci  trvalo prihlásených 387 obyvateľov. Oproti roku 2017 pribudlo 15 obyvateľov.  Sviatosť manželstva prijali 23. 6. 2018 v Rímskokatolíckom kostole v Košickej Novej Vsi Tomáš Jurko a Veronika Dumanová.

Zaznamenali sme  4 úmrtia a 4 narodenia detí. 28. 1. sa narodila Simona Huštatýová, 18. 2. Tobias Kolarik  a 25.2. Peter Cenkner, 5. 11.  Eva Dorota Kubišová. V priebehu roka sme sa rozlúčili  s týmito obyvateľmi obce: 25. 2. vo veku 89 rokov  nás  navždy opustila Jolana Köverová (Dancáková). 27. 5. zomrela vo veku 69 rokov p. Božena  Pokorná (Köverová), 5.11. tragicky zahynul  22 ročný Patrik Staňo, 26.11. zomrel Jaroslav Staňo vo veku 70 rokov.

Súhlas so zverejnením dali všetci zákonní zástupcovia i obaja mladomanželia. 

Zápis do kroniky schválený uznesením obecného  zastupiteľstva č. 3/2019 zo dňa 24.06.2019.                        

 

_________________________


Rok 2017

Život v obci
Uplynulý rok bol skutočne bohatý na výnimočné aktivity v obci týkajúce sa výstavby, historických udalostí i jedinečných podujatí. Stavalo sa, opravovalo, prerábalo, oslavovalo, koncom roka sa zbierali podpisy pod petíciu za zachovanie líp pri vstupe do obce. K tým naj patrila rozhodne historicky prvá výstava v obci Hrašovík „Odvlečení do Nemecka“, ktorá sa konala 14. 1. 2017. V ten deň sa prebudila obec, prikrytá obrovskou perinou, do záľahy snehu. Snežilo husto síce aj v pondelok, ale z piatku na sobotu to bolo priam nevídané. Pripomínalo to rok 1998. Okolo 10. hodiny obec ožila. Začalo sa s odpratávaním snehu. Kým cez rok je obec akoby bez ľudí, len ňou prefrčia autá, v ktorých tušíte ľudí, v túto sobotu ste ich videli s lopatami a metlami pred domami, najmä mužov. Pomáhala aj technika. Popri traktore s pluhom, bolo vidieť aj malé traktorčeky. Nik nebol nervózny, keď cestu nechtiac skrížilo auto. Jednoducho sa otočil a išiel inou cestou.
Na januárovú výstavu, 1. septembra, nadväzovalo odhalenie pamätníka, v renovovanom parčíku, 21 obyvateľom, ktorí boli odvlečení na nanútené práce do Reichu.
Diaľnica smerom na Budimír začala zasahovať do života obce a meniť doterajší charakter okolitej krajiny. Tam, kde boli doteraz len polia, za rok vyrástli pilóty budúcej diaľnice. Pripravovaný výrub 4 líp, na mieste nazývanom U kráľovnej, zmobilizoval koncom novembra obyvateľov obce tak, že pod petíciu na zachovanie tohto prírodného dedičstva sa podpísalo viac ako 200 občanov. Aj keď spočiatku prevládol skepticizmus, že: “aj tak si urobia čo chcú“, petícia prispela k tomu, že rokovania starostov našej obce a obce Košické Oľšany, pred sviatkami 6. 12., so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti a zástupcom ochrany prírody, boli úspešné. Lipy nebudú vyrúbané, diaľničný privádzač o niekoľko metrov posunú, a tak nebude potrebné ani dočasné premiestnenie prícestného kríža. (podrobnejšie viď: album výstrižkov z novín). Na mieste výstavby diaľničného privádzača bol koncom roka uskutočnený archeologický prieskum.

Obecné zastupiteľstvo schválilo koncom roka 2016 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017 vo výške 84670,00eur. Obec v roku 2017 hospodárila nasledovne: príjmy skutočnosť: 130425,40 eur, výdaje skutočnosť 129639,65 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2017 predstavuje + 785,75 eur.


Samospráva obce
Uskutočnilo sa 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho 1 mimoriadne, v rámci ktorého sa rokovalo o rekonštrukcii komunikácie smerom na Beniakovce. V priebehu roka nebolo prijaté žiadne všeobecne záväzné nariadenie. Boli spracované 3 projekty: na nákup kníh s názvom Kniha je základom poznania (projekt bol úspešný, získali sme 1000 eur na nákup kníh), projekt Kamerový systém reagoval na výzvu Ministerstva vnútra SR a bol zaslaný na Obvodný úrad Košice Komenského ul., projekt Oprava a rekonštrukcia miestnej komunikácie - cesta smerom na Beniakovce na Ministerstvo financií SR. Vedenie obce sa v priebehu roka venovalo najmä problematike opravy ciest, rozširovaniu inžinierskych sietí, rekonštrukcii priestorov na obecnom úrade, príprave a realizácii v úvode spomínaných dvoch najvýznamnejších obecných podujatí, rokovaniam so zástupcami diaľničnej spoločnosti v súvislosti s výstavbou diaľnice.
Voľby
4. novembra sa konali voľby do samosprávnych krajov. V obci bol počet voličov 294, na hlasovaní sa zúčastnilo 102 voličov - 34,69%, v rámci Slovenska bola účasť na voľbách 29, 96%.Výsledky hlasovania na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), kandidáti, ktorí získali aspoň 1 hlas: Róbert Bačinský - 4 hlasy (nezávislý), Ing. Karol Pataky - 3 hlasy (Skok-európski liberáli, Most - Híd), MUDr. Richard Raši - 26 hlasov (Smer, Strana maďarskej komunity, Strana zelených Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti), Lukáš Sisák - 1 hlas (KSS), Ing.Vladislav Stanko – 1 hlas (nezávislý), PhDr. Štefan Surmánek- 6 hlasov (Kotleba - ľudová strana naše Slovensko), Ing. Adam Šepetka – 1 hlas (Nezávislosť a jednota), JUDr. Ing.Jarmila Tkáčová - 2 hlasy (SNS), Ing. Rastislav Trnka - 56 hlasov (Oľano, SaS, KDH,NOVA)
Výsledky hlasovania do zastupiteľstva KSK za obec s počtom hlasov 20 a vyššie:
Mgr.Imrich Bakši - 29 hlasov (Oľano, SaS, KDH,NOVA) (zvolený),Pavol Bujňák - 23 hlasov (Oľano, SaS, KDH,NOVA) (zvolený), JUDr. Radoslav Hodor - 23 hlasov, Ing. Viktor Dulina - 39 hlasov (nezávislý) (zvolený), Slavomír Horváth-25 hlasov (SNS), doc. RNDr. Peter Solár - 25 hlasov (Oľano, SaS, KDH,NOVA), Mgr. Jarmila Vaňová -20 hlasov (Šport do Košíc a na východ), PaedDr. Erika Zámboriová -23 hlasov (Šport do Košíc a na východ)

Výstavba v obci
Výmena plynového potrubia
V týždni od 13. – do 17. 3. 2017 sa začali prípravné práce na uloženie nového plynového potrubia. Plynári si začali pripravovať stavenisko na poliach nad obcou smerom na Košice. Od začiatku mája sa začalo postupne klásť nové potrubie smerom ku záhradkárskej osade. Rekonštrukciu plynového potrubia v katastri obce Hrašovík realizovala firma Montrúr, s.r.o. Košice. Podľa vyjadrenia jedného z pracovníkov, pôvodné plynové potrubie bolo postavené v 60. rokoch 20. storočia. Výbuch plynu 17. 5. 2014 urýchlil jeho rekonštrukciu. Podľa noriem by vo vzdialenosti 50 m od potrubia nemali byť obydlia ani les - stromy. Toto sa v minulosti zanedbalo, dokonca obyvatelia dostali stavebné povolenia na výstavbu domov a záhradkárskej osady. (pri rekonštrukcii sa zistilo, že na jednej záhradke bolo ohnisko priamo nad plynovým potrubím). Staré plynové potrubie sa nevyberalo. Vedľa neho zabudovali nové, oceľové potrubie o priemere 50 cm. Toto sa prikrylo zváranými panelmi, v časti záhradkárskej osady sa umiestnila ochranná odnož. Za intravilánom, na lúkach smerom na Beniakovce a na poliach smerom na Košice sa toto nové potrubie napojilo na staré. Podľa vyjadrenia kompetentných, 60 rokov by malo nové plynové potrubie určite vydržať. Rekonštrukcia plynového potrubia bola ukončená do 15. júla, minimálne o mesiac skôr ako sa plánovalo.
Rekonštrukcia priestorov obecného úradu
Na jar sa dočkala rekonštrukcie aj časť priestorov obecného úradu. Išlo o terajšie priestory knižnice, vybudovanie sociálneho zariadenia v budove, ako aj chodieb a vstupu do kultúrneho domu. Robili sa omietky, podlahy, elektrické vedenie, osvetlenie, toalety, interiérové vybavenie knižnice. Na rekonštrukcii sa podieľala firma MT Stabil, s.r.o. Košická Polianka, Drevofinal plus, s.r.o. Košice, firma Peter Spišiak Hrašovík. Vladimír Bučko - BUKY, ELPRA, s.r.o. Košice. Celkové náklady predstavovali cca 15 500 eur.
Revitalizácia parčíka
Po rozhodnutí, že pamätník odvlečeným do Nemecka bude umiestnený v parčíku v centre obce, bola potrebná jeho obnova. Keďže obec so svojím projektom v programe Obnova dediny nebola úspešná, rozhodla sa ho realizovať v menšom rozsahu z vlastných prostriedkov po úprave rozpočtu, ktorú poslanci schválili. Celkové náklady predstavovali 3 000 eur na pamätník, materiál, svietidlá, lavičky, chodník a zeleň. Revitalizácia bola prerokovaná s p. P. Ficíkom odborníkom na parkovú zeleň.
Práce sa realizovali svojpomocne: dlažbu a obrubníky kládol p.Vladimír Bučko, zeleň sadili aktivační pracovníci Marta Kuzicová, Helena a Stano Pavlinský, manželia Gašparovci z Rozhanoviec pod odborným dozorom Ing. Petra Ficíka, práce súvisiace s elektrinou Dušan Kövér st. a V. Bučko, v letných mesiacoch júl a august. Na prácach sa podieľal aj Bohuš Fodor st., Vladimír Takáč st. a ruku k dielu priložila i starostka obce. Ministerstvo vnútra SR -poskytnutie dotácie na pamätník, sponzori: p. Ľubomír Adamčík z Rozhanoviec - doprava pamätníka, Obec Rozhanovce poskytnutie nákladného auta, firma SKANSKA- piesok, Papp Zoltán - zhutňovanie terénu.
Rekonštrukcia cesty smerom na Beniakovce
Cesta z Hrašovíka do Beniakoviec bola dlhoročným strašiakom pre každého, kto tadiaľ prechádzal. Koncom roka sa to však zmenilo aj vďaka pánovi Jaroščákovi.
Na Mikuláša 5. 12. dostali, najmä motorizovaní obyvatelia, krásny darček. Tankodrómová cesta smerom na Beniakovce je už minulosťou. Autá aj ich majitelia oceňujú, že si ich telesné schránky aj nervy odpočinú. Už nemusia absolvovať nedobrovoľnú masáž. Obec z poskytnutej štátnej dotácie z Ministerstva financií SR vo výške 13 500 eur a z rezervného fondu obce vo výške 12 137,90 eur dala na základe výberového konania firme PAPP STAV, s.r.o. Košice, urobiť asfaltový koberec s dĺžkou 355 m. Firma to stihla za 2 dni. Je to veľká pomoc pre motoristov, najmä teraz v čase výstavby diaľničného úseku.
Doprava
Na základe požiadaviek našich obyvateľov sa obec dohodla so spoločnosťou Eurobus, a.s. Košice na pridaní dvoch nových spojov, s platnosťou od 4. 12. 2017, a to s odchodom z autobusovej stanice Košice o 23,05 hod. do Hrašovíka a odchodom z Hrašovíka o 06,52 hod. počas školského vyučovania. Spoj o 23,05 hod. bol poskytnutý dočasne, obec naň finančne prispieva z obecného rozpočtu vo výške 105 eur mesačne.

Celkovo boli skolaudované 4 domy, polyfunkčná budova servisu automobilov a boli vydané stavebné povolenia.


Podujatia
14. januára sa uskutočnilo otvorenie historicky prvej výstavy s názvom „Odvlečení do Nemecka - 14. január 1945“ v kultúrnom dome. Podujatia sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, viacerí z nich boli príbuzní dnes už nežijúcich odvlečených mužov. S dojatím sledovali priebeh podujatia, ako aj vystavené fotografie svojich predkov. Podujatie ich hlboko oslovilo. Účastníkov, prostredníctvom listu pozdravil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Scenár výstavy a kultúrneho podujatia pripravila PhDr. Jana Amrichová, výstavu realizovali Renáta Demková a Mgr. Emília Bučková. Technické zabezpečenie mal na starosti Vladimír Bučko. Na podujatí, ktoré otvorila starostka obce, odzneli výpovede dvoch odvlečených p. Jána Cibuľu formou videorozhovoru, ktorý s ním natočila v roku 2007, PhDr. Jana Amrichová a písomnej výpovede p. Štefana Kövera-Panového, ktorý predniesla Blanka Anderlová. S kultúrnym programom vystúpili „domáci umelci“: Júlia Sofia Nagyová – violončelo, Michal Bučko gitara a spev. (podrobnejšie viď album výstrižkov)
25. 2. sa konalo fašiangové stretnutie. Hostitelia, na čele so starostkou, boli oblečení v krojoch. Podávali sa škvarky, klobásky, jaternice a kočonina - huspenina. Na pitie si každý doniesol, čo bolo treba. Hrala hudba aj ľudová i populárna. O podujatie bol veľký záujem, zúčastnilo sa ho 58 obyvateľov i cezpoľných. Rodina Vargová hodnotila fašiangové šišky. 1. miesto získala p. Alžbeta Staňová, 2. Zdenka Fazekašová a 3. Emília Takáčová.
7. 4. sa uskutočnilo tradičné veľkonočné zdobenie vajíčok, ktorého sa ujala PaedDr. Marcela Cenknerová. Na podujatí sa zúčastnilo cca 15 detí.
10. 6. sa cca 31 detí stretlo na ihrisku pri kostole, aby spoločne so svojimi rodičmi oslávili svoj sviatok, Medzinárodný deň detí. Deti súťažili na prekážkovej dráhe, dostali sladkosti i vecné darčeky. Dobrú náladu nepokazil ani náhly dážď. Podujatie pripravili poslanci: I. Anderle, V. Bučko, L. Carpenová, členovia KUKO, P. Bakaj, O. Bartoš.
18. 6. sa obec už tradične zúčastnila na Abovských slávnostiach v Rozhanovciach. Divákom chutilo tentokrát ďalšie tradičné jedlo a to prekladaná kapusta. K nej sa podávala kofola a pivo. Na akcii sa okrem starostky zúčastnili rodiny Makova, Bartošova, Anderlova, Bučkova, Bakajova, L. Vargu.
Jednotkári z Hrašovíka v školskom roku 2016 – 2017 sa zišli v deň rozdávania vysvedčení, v piatok 30. 6. , na detskom ihrisku, aby si z rúk starostky prevzali malé darčeky. Nechýbalo ani opekanie špekáčikov. Medzi jednotkárov sa tento rok zaradili: Tamarka Tiliščáková, Peťko Spišiak, Miško Klika, Májka Takáčová, Nicolasko Tiliščák, Radka Beláková, Viktorka Tatarková, Tomáško Varga, Radka Beláková, Zuzanka Konopásková, Nelka Konopásková.
1. septembra sa konalo odhalenie pamätníka - venovaného udalosti odvlečenia 21 chlapov z Hrašovíka 14. januára 1945 do Nemecka na nútené práce. Presne o 14. hodine zaznela hymna Slovenskej republiky. V úvode privítala starostka našich duchovných: za Rímskokatolícku cirkev - duchovného Patrika Šarišského a duchovného Jaroslava Szélesa za Reformovanú kresťanskú cirkev, ako aj príbuzných tých, ktorým bolo venované toto stretnutie, mládež a občanov obce a okolia. Slávnosť pokračovala spoločnou ekumenickou bohoslužbou a požehnaním pamätníka. Následne sa ujala slova dcéra jedného z odvlečených - Imricha Krupáša, pani Mgr. Ľudmila Sedláková, ktorá za všetkých pozostalých poďakovala vedeniu obce, aj Hrašovíčanom, že pripravili toto stretnutie. Potom vyzvala starostka zástupcov mladej generácie a zároveň poslancov obecného zastupiteľstva, Ing. Luciu Carpenovú a Tomáša Jurka, aby sa zhostili aktu odhalenia pamätníka. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie folklórneho súboru Škvarkare z Košickej Novej Vsi. Na účastníkov čakali v kultúrnom dome ďalšie sprievodné podujatia: 2. časť videorozhovoru PhDr. Jany Amrichovej s pánom Jánom Cibuľom o jeho ceste z Nemecka domov, výstava fotografií a dokumentov o tejto udalosti, výstava obecných a školských kroník zaznamenávajúcich tieto okamihy. Všetky ponúkli návštevníkom plastický obraz zachytávajúci, pre našu obec dôležitý úsek jej novodobej histórie. Scenár podujatia pripravila PhDr. Jana Amrichová, fotografie z tejto udalosti Ing. Peter Tiliščák, ozvučenie Michal Bučko, video Marián Bučko. Na príprave a realizácii podujatia sa podieľali: Renáta Demková, Mgr. Emília Bučková, Miriam a Ondrej Bartošovci, Blanka a Ivan Anderlovci, Peter Bakaj, ako aj Paulína Köverová, Jaroslav Krupáš, ktorí podujatie sponzorovali. (Podrobnejšie viď album výstrižkov)
16. 10. sa stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zúčastnilo cca 45 seniorov. Posedenie spestrila folklórna skupina NÁDEJ z Košíc a manželia: Vladimír Takáč - hra na klávesy a Emília Takáčová - spev. Chutnými koláčmi sponzorovala podujatie Paulína Köverová.
Helloween, už pomaly tradičná akcia, sa začala už 24.10. V ten deň si pripravovali deti výzdobu na stretnutie na dvore pred kultúrnym domom 27. 10. v podvečerných hodinách. Zúčastnilo sa ho cca 35 detí vrátane dospelých. V tomto roku sa súťaž o najväčšiu tekvicu nekonala pre sucho, ktoré sa nepriaznivo prejavilo na raste tekvíc. Zato ceny o najlepšiu masku sa udeľovali až v 3 kategóriách: malé deti - 1. miesto získal Peter Spišiak za masku "špendlíkový zabiják“, 2. miesto Kiara Lia Kilk ako „Krvavá Mary“, 3. miesto Dávid Varagy ako „doktor Zombie“. Väčšie deti: 1. Michaela Spišiaková „polomŕtva dievčina“, 2. Kristína Mižíková „mŕtva študentka“, 3. Martina Bučková „živá omaľovanka“. Dospelí: manželia Varagyovci„striga a Zombie“, Martina Vargová „čierna mačička“, Miriam Bartošová“čertík“.
9. 12. si 40 deti a ich rodičia užili stretnutie s Mikulášom. Deťom, okrem balíčkov so sladkosťami a ovocím, priniesol aj rozprávku Poklad zo starého mlyna v podaní súboru Súkromnej základnej umeleckej školy na Miškoveckej ulici v Košiciach. Podujatie sponzorovala rodina Petra Spišiaka a p. Paulína Köverová.
26.12. sa konal 9. ročník podujatia Zejdzeme še na Štefana“. Stretlo sa a zabavilo pri hudbe i slove 59 občanov. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina NEW Barbados z Malej Viesky.
Cirkevný život
V čase od 14.3. - 16.3. došlo k výmene okien a dverí na Rímskokatolíckom kostole sv. Marty na prízemí a v sakristii. Ďalšia výmena bola v týždni od 2. 5.-11. 5. Ešte predtým sa muselo postaviť lešenie, aby sa dali tieto práce realizovať. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa v máji konala nedeľná omša v sakristii. Následne, po skončení prác, sa 13. mája upratoval kostol a jeho okolie. Brigády sa zúčastnili: František Köver st., Pavol Horváth st., Ivan Anderle, Jozef Gosť, František Cenkner, Filip Cenkner, Eva Čulková, Renáta Demková, Iveta a Bibiana Závodníkové z Rozhanoviec, Marcela Cenknerová, Lenka Köverová a Jana Amrichová. Čistiacimi prostriedkami prispela p. Paulína Köverová. V priebehu roka dávali veriaci finančné dary na tento účel. Dotáciou vo výške 500 eur prispela aj obec.Knižnica
prešla v mesiacoch máj a jún rozsiahlou rekonštrukciou. Vybudovali sa nové: elektro rozvody, pripojenia na internet, omietky, podlaha, ako aj knižničný nábytok. Vynovený priestor ponúka popri vypožičiavaní kníh, aj priestor na stretnutia a výmenu názorov nielen z čítania, pri bezplatne ponúkanom čaji. V marci bol vypracovaný projekt "Kniha je základom poznania", s ktorým sme sa uchádzali o finančné prostriedky do Fondu na podporu umenia. Boli sme úspešní a získali sme 1 000 eur na nákup kníh.
Do knižnice bolo zakúpených 119 kníh za 1 316 eur (1 000 eur z projektu, 266 z rozpočtu obce a 50 eur - dar p. Dobranská), 62 kníh získala darom. Knihy si vypožičiavalo 43 čitateľov, z toho do 15 rokov - 13 detí. Celkovo bolo vypožičaných 903 kníh. Zaznamenali sme nárast čitateľov aj výpožičiek oproti roku 2016.
Cestu do knižnice si začínajú nachádzať najmä novo nasťahovaní obyvatelia. Obyvatelia mali možnosť vyjadriť sa prostredníctvom dotazníka, k jednotlivým druhom literatúry, ktoré by v knižnici v rámci nákupu privítali.
Popri knižničných službách ponúkla obec svojím obyvateľom požičiavanie kníh prostredníctvom knižnej búdky, ktorú zhotovil miestny stolár Peter Spišiak a výtvarne stvárnila jeho dcéra Miška. Knižná búdka bola inštalovaná v dňoch 18. - 24. 9. v parčíku.


Obyvateľstvo
Štatistické údaje
K 31. 12. žilo v obci trvalo prihlásených 372 obyvateľov. Je to oproti roku 2016 o 20 viac. K trvalému pobytu sa prihlásilo 16 a odhlásilo 5 obyvateľov. Na raste obyvateľov sa priaznivo prejavil rekordný počet narodených detí: 11- 6 dievčat a 5 chlapcov. 24. 1. sa narodil Matúš Vachaľ, 5. 2. prišla na svet Miriam Köverová, 13. 2. - Ela Vasková, 15. 2. Ema Bérešová, 8. 3.- Dorota Mokrišová, 11. 3. - Emma Forgáčová, 22. 5. - David Marcinko, 2. 6. – Alexander Lisý, 1. 8. - Jakub Vaško, 13. 9. - Tomáš Kičinko, 9. 11. Dominika Köverová. Svoj manželský sľub si dalo celkom 6 párov. V Rímskokatolíckom kostole sv. Marty v obci sa konali 2 sobášne obrady: 3. 6. Jana Anderlová Kotek a Lukáš Kotek, 17. 6. Karolina Kolarik a Otakar Kuzica. Svoje áno si povedali: Lea Lenhardtová a Peter Trépaš v Evanjelickom kostole v Košiciach 10. 6., Ing. Lukáš Jurko a Ing. Zuzana Zadrabajová v Rímskokatolíckom kostole v Krásnej nad Hornádom 2. 9., Mgr. Art. Lea Krišková a Ján Pagáč v Malackách 7. 10., Bc. Alena Kőverová a MUDr. Marko Vrzgula v Kaplnke sv. Michala v Košiciach 23. 10.
Na poslednej ceste sme odprevadili dvoch našich obyvateľov: 18. 3. zomrel vo veku 69 rokov Alexander Balog a 14. 5. Vladimír Bodnár 50 ročný.
Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2018 zo dňa 26.06.2018

_______________________________________


Rok 2016


Samospráva obce

V priebehu roka sa uskutočnilo 5 zasadnutí obecného zastupiteľstva a bolo prijaté 1 všeobecné záväzné nariadenie VZN č. 1/2016 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Hrašovík. Obec zadala na vypracovanie 2 dôležité dokumenty potrebné pre jej ďalší rozvoj. Obidva mali možnosť občania pripomienkovať a doplniť o návrhy : aktualizáciu Programu rozvoja obce Hrašovík 2015-2020(2025) a Zadanie pre Územný plán obce Hrašovík. Na obecnom zastupiteľstve 3. marca bol schválený príspevok pri jubileu občanov vo výške 20 eur a narodení dieťaťa 40 eur. Do Centra voľného času bolo 15. decembra schválených 60 eur na 1 dieťa. 13. 4. sa konali voľby hlavného kontrolóra, keďže doterajšiemu uplynula zmluvná doba. Na post kontrolóra sa prihlásil len jediný kandidát a to doterajší hlavný kontrolór p. Peter Schimara z Chrastného, ktorý bol aj následne obecným zastupiteľstvom schválený do tejto funkcie. Na tomto obecnom zastupiteľstve poslanci schválili zmluvu o prenajatí nebytových priestorov p. Pauline Köverovej.
V máji zomrela dlhoročná, aktívna poslankyňa, Anna Fodorová, ktorá sa s veľkým entuziazmom venovala najmä oblasti kultúry-deťom a ich záujmovým aktivitám v rámci komisie, známej verejnosti pod skratkou KUKO. Pri organizovaní podujatí preukazovala svoju šikovnosť a neustály záujem o veci verejné, aj v čase, keď už bola vážne chorá. Na obecnom zastupiteľstve. 23. 6. zložil predpísaný sľub náhradník Slavko Murajda.
V priebehu roka boli vypracované 2 projekty do Nadácie Orange: Mgr. E. Bučková spracovala projekt Pamätná tabuľa – miesto stretnutia generácií a p. I. Anderle Športovisko s oddychovou zónou – tieto neboli podporené. Starostka vypracovala projekt do centra filantropie DM drogérie projekt Zachovajme si dedovizeň pre budúce generácie so zameraním na rekonštrukciu najstaršej obecnej studne – nebol schválený. Koncom roka bola spracovaná žiadosť a architektonická štúdia firmou EUprojekt s.r.o do Programu obnovy dediny, na revitalizáciu centra obce, parku a studne pri parku.
Počas roka sa vykonávali práce týkajúce sa výroby pamätnej tabule odvlečeným Hrašovíčanom na nútené práce do Nemecka. Na pamätník poskytlo dotáciu Ministerstvo vnútra SR vo výške 700 eur.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 15. 12. 2015 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016 vo výške 71 844 eur. Záverečný účet obce za rok 2016 bol obecným zastupiteľstvom dňa 29.06.2017 schválený nasledovne – príjmy skutočnosť: 85657,11 eur, výdaje skutočnosť 73508,47 eur. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 8763,27 eur.

Štátna správa
5. marca sa konali voľby do Národnej rady SR. V našej obci sa ich z celkového počtu 277 zúčastnilo 185 voličov, t.j. 66,78 %, z nich po prvýkrát 4 hlasovali poštou, z cudziny. V rámci Slovenska sa volieb zúčastnilo 59,82% voličov. Všetky odovzdané hlasy boli platné. Smer - soc. demokracia získal 46 hlasov, SaS 36 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - NOVA 30 hlasov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 21 hlasov, SME RODINA - Boris Kollár 16 hlasov, SNS 9 hlasov, KDH 9 hlasov, MOST - HÍD 7 hlasov, SIEŤ 6 hlasov, Strana zelených 3 hlasy, SDKÚ 1 hlas, Strana TIP 1 hlas. Preferenčné hlasy prvých troch kandidátov strán, ktorí sa v našej obci umiestnili na prvých troch miestach: SMER 1. Róbert Fico 39 hlasov, 2. Róbert Kaliňák 29 hlasov,3. Richard Raši 13 hlasov, SaS 1. Vladimír Bučko 22 hlasov, 2. Richard Sulík 17 hlasov, 3. Lucia Nicholsonová 8 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – NOVA 1. Igor Matovič 17 hlasov, 2. Veronika Remišová 13 hlasov, 3. Oto Žarnay, Erika Jurinová, Jozef Viskupič po 6 hlasov.

Výstavba v obci

Obec, na základe žiadostí občanov, požiadala Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť o rozšírenie vodovodu smerom na Beniakovce na čo dostala negatívnu odpoveď a tak budú musieť stavebníci združiť prostriedky a prostredníctvom obce rozšíriť vodovod sami. Uskutočnili sa rokovania so Slovenským plynárenským podnikom v Košiciach ohľadom prípravných prác na rekonštrukcii plynovodu. Koncom januára začali Východoslovenské energetické závody s rozširovaním elektrického vedenia smerom od vstupu do dediny cez parčík pred budovou obecného úradu až smerom za pekáreň - tu bola vybudovaná nová trafostanica . Robilo sa ešte aj v máji. Takisto sa v chotári obce smerom ku Košickej Novej Vsi vymieňali elektrické stožiare vedúce cez les. Obec, po jednaní s vlastníkmi pozemkov pri kostole, ktorí súhlasili s ich využitím, pristúpila k budovaniu detského ihriska. 27. 5. sa uskutočnilo stretnutie s občanmi, na ktorom sa dohodli na výbere konkrétnych prvkov (hojdačiek, preliezok) a firmy, ktorá jednotlivé prvky následne osadila. Celú realizáciu zabezpečovala firma Trubíni z Lúčnice nad Žitavou. Následne sa konala brigáda, v rámci ktorej boli vybudované dopadové plochy. Zúčastnili sa jej p. Várady, Korytko, Mokriš, Magic, Dobranský P., Dobranský L., chlapci Nagyovci Filip a Daniel, H. Pavlinská, S. Pavlinský ml., p. Gašpar a pani starostka. 22. júna si už nedočkavé deťúrence vyskúšali hojdačky. Výstavba detského ihriska stála 4 461,60 eur.
24. 11. bol položený základný kameň výstavby diaľnice Budimír – Bidovce, ktorá zasahuje do katastra našej obce.
Celkovo boli skolaudované 3 domy a boli vydané 4 stavebné povolenia.

Život v obci
Mal svoj pravidelný rytmus, do ktorého zasiahlo nepriaznivo rozširovanie elektrického vedenia v súvislosti s rozmáhajúcou výstavbou rodinných domov, ako aj práce na sieti vysokého napätia Východoslovenskej distribučnej spoločnosti. A tak si občania, najmä mamičky na materskej a dôchodcovia museli zvykať na častejšie výpadky elektriny. Na druhej strane snáď každého potešilo detské ihrisko pre našich najmenších. Je chvályhodné, že ešte celkom nezaniklo v obci pestovanie ovocia a zeleniny, najmä u starousadlíkov a záhradkárov. Úroda jabĺk bola mimoriadna a aj orechov sa urodilo na rozdiel od ostatných častí Slovenska, kde ich zničili silné jarné mrazy. Obec podporuje domáce pestovanie zeleniny a už po niekoľko rokov vyhlasuje súťaž o najväčšiu tekvicu. Tohtoročnou víťazkou sa stala 81-ročná p. Milena Fodorová, ktorá vypestovala tekvicu o priemere 129 cm. 2. miesto získala p. D. Fazekašová s tekvicou o priemere 120 cm a 3. miesto p. B. Fodor s tekvicou o priemere 116 cm. Podujatia organizované obcou ponúkali možnosť stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. Zaznamenali sme aj nemilú udalosť, vlámanie do budovy obecného úradu 3. 10. v nočných hodinách. Škoda predstavuje čiastku cca 600 eur (poškodené okno, pokladnica, 2 zámky). Obec dala vytlačiť pre jednotlivé domácnosti jednostranový kalendár na rok 2017 s fotografiami z podujatí organizovaných obcou. Propagačnú funkciu má aj vytlačenie prvej pohľadnice obce Hrašovík, ktorú dostávali občania na podujatiach.

Podujatia
O tohtoročné podujatie zdobenia vajíčok 27. 3. nebol taký záujem ako po iné roky. Zúčastnilo sa ho celkovo iba 10 záujemcov vrátane dospelých, pričom obec zabezpečila na zdobenie drevené vajíčka. 4. 6. sa na beniakovskej lúke pod lesom konala oslava Medzinárodného dňa detí, kde obec pripravila pre deti súťaže a odmeny. Zabezpečila ako darček vak na plecia s erbom obce, ktorý dostal každý detský účastník. Akcie sa zúčastnilo 37 Hrašovíčanov, z toho bolo 14 detí do 15 rokov. Sponzorsky prispeli aj P. Bakaj a P. Köverová. 19. 6. sa zástupcovia obce B. Anderlová, Bartošovci, R. Demková, S. Maková a E. Hodermarszká zúčastnili Abovských slávností, kde našu obec reprezentovali vo varení guľášu. Návštevníkom pripravili “babguľáš“, ktorý všetkým chutil.
28. 10. sa konal už tradične Helloween a boli vyhodnotené najkrajšie masky. 1. miesto obsadila Michaela Spišiaková - mačacia žena, 2. miesto Tomáš Varga - čínsky bojovník, 3. miesto Dávid Varady - ohnivý čert. Na podujatie prišlo 34 detí a dospelých. Sponzorsky prispeli p. Dávid Varady, R. Demková, P. Köverová, p. Ladomirjaková-Tománková.
4. 11. pripravila obec posedenie so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. S programom sa predstavili a navodili slávnostnú atmosféru deti z obce: Julka Nagyová, súrodenci Vargovci, M. Bučková. Odzneli básničky, spev, hra na gitare a violončele. Zišlo sa 41 seniorov. S piesňami na želanie vystúpil harmonikár p. Hudák z Krásnej pri Hornáde spolu so svojím kolegom.. Nechýbalo chutné občerstvenie v podobe pečených jaterníc a klobásky, ako aj zákusku od P. Köverovej. Darčeky pre seniorov zabezpečila vo výhodnejšej cene rodina Kubišová. Dobre padli aj drobné darčeky od obce.
Slabšiu účasť sme zaznamenali na predvianočnom pečení 9. 12. Piecť vianočné dobroty prišlo len 8 nádejných cukrárov.
3. 12. k nám opäť zavítal Mikuláš. Podujatia sa zúčastnilo cca 30 detí so svojimi rodičmi. S rozprávkou Najvzácnejší dar prišli medzi deti žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy v Košiciach na Miškoveckej ulici.
8. ročník Štefánskej zábavy sa konal 26. decembra. Zúčastnilo sa ho 54 obyvateľov spolu so svojimi blízkymi a známymi. O dobrú náladu sa postarala kapela New Barbados. Sponzorsky prispeli D. Varady, R. Demková, rodiny Vargová a Bartošová.

Cirkevný život
V auguste sa začali rekonštrukčné práce na kostole. Najskôr bola urobená drenáž okolo základov, následne odstránená stará a pokladená nová dlažba okolo kostola. Práce uskutočnili brigádnici na čele s kostolníkom F. Köverom. Boli to J. Regenda, A. Kašper, P. Horváth, I. Anderle, D. Béreš. Zároveň sa na streche kostola vykonávali nevyhnutné klampiarske práce. Pri prácach bol nápomocný aj obecný úrad.
Mimoriadnou udalosťou v našom v kostole bolo 6. 11. vystavenie putovnej relikvie Sv. Gianny-talianskej svätice, patrónky matiek, ktorá obetovala svoj život v prospech vlastného narodeného dieťaťa. V reformovanej cirkvi sa bohoslužby konali 12-krát, takmer vždy v 2. nedeľu mesiaca. Tieto zabezpečovala 2. duchovná Erika Domonkošová. Zúčastňovali sa na nich reformovaní, aj evanjelickí veriaci v počte 15-18 ľudí. Svätá Večera Pánova bola vyslúžená 2-krát-pred Veľkou nocou a pred Vianocami. Nedostatkom je neúčasť mladších členov diaspóry na bohoslužbách. Bohoslužby evanjelickej cirkvi a. v. sa pravidelne konali 4. nedeľu v mesiaci o 14. hodine.

Knižnica
Do knižnice sa zakúpilo 61 kníh za 436 eur. Ďalších 24 kníh získala knižnica darom. Knihy si vypožičiavalo 34 čitateľov, z toho iba 9 detí do 15 rokov. Celkovo bolo vypožičaných 694 kníh.


Životné prostredie
23. 4. sa v rámci Dňa Zeme konala brigáda. Čistilo sa okolie obce od odpadkov, zhotovovali drevené
kvetináče z paliet, neskôr umiestnené v centre obce a na cintoríne. Celkovo sa brigády zúčastnilo 20 ľudí, najmä novoprisťahovaných obyvateľov a detí. Na záver dobre padlo malé občerstvenie na obecnom dvore, na ktoré aj prispeli rodina Dobranská a Köverová.
V priebehu 1. polroka vyhlásila obec súťaž Separujem druhotný odpad. Do záverečného losovania 19. decembra na obecnom úrade, postúpilo 16 domácností, ktoré sa zapojili do všetkých zvozov separovaného odpadu. Traja vylosovaní získali pomôcky na separovaný zber. Ocenenými sa stali rodiny Anderlovcov, Bučkovcov a Bodonských. Od apríla je možné odovzdávať nefunkčné žiarivky na zbernom mieste zriadenom na obecnom úrade.


Štatistické údaje
K 31. 12. 2016 žilo v obci 352 trvalo prihlásených obyvateľov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 16 obyvateľov, odhlásilo 11. Bolo uzavretých 6 sobášov. 30. 4. uzavreli manželstvo Ing. Pavol Hintoš a Soňa Krajňáková v Košiciach, 21. 5. Zuzana Köverová a Ing. Tomáš Kuba v Košiciach, 3. 6. Mária Köverová a Ladislav Jurčišin v Hrašovíku, 4. 6. Ľubomír Homa a Katarína Mitríková v Herľanoch , 25. 6. Ing. Zdenka Dziaková a Ing. František Kukan v Hrašovíku a 27. 8. Ing. Dušan Köver a Mgr. Želmíra Križanová v Kežmarku. Naše rady sa rozrástli o 4 novonarodencov. 4. 1. sa narodil Max Magic, 25. 1. Michaela Kičinková, 12. 5. Ela Jureková a 29. 9. Viktória Köverová. Opustili nás na večnosť 5 obyvatelia. 3. 5. Anna Fodorová rod. Vyrosteková vo veku 44 rokov, 16. 6. Alžbeta Amrichová rod. Amrichová – 94- ročná, 25. 6. Ľubomír Tatarka 66-ročný, pochovaný v Košiciach, 25. 8. Ladislav Köver –Ujfaluši vo veku 80 rokov, 14. 12. Margita Gazdová rod. Bodnárová -81-ročná.

Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2017 z 24.7.2017.


 

 

 

                   ________________________

Rok 2015


Samospráva obce
Jednoznačnou prioritou vedenia obce bola oprava a dobudovanie ciest v obci. V tejto súvislosti boli vypracované viaceré žiadosti na MF o získanie finančných prostriedkov hlavne na úsek do Beniakoviec. Žiaľ, neúspešne. Obec si musela pomôcť vlastnými zdrojmi, (použila rezervný fond) peniazmi ušetrenými v priebehu niekoľkých rokov z rozpočtu. Počas roka boli prijaté 4 všeobecné záväzné nariadenia a to o náhradnom zásobovaní vodou v prípade prerušenia jej dodávky z verejného vodovodu a zneškodňovaní obsahu žúmp (VZN č.1), vyhlásení pamätihodnosti obce (VZN č. 2), o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce (VZN č. 3), rozdelení poplatkov, zvlášť za komunálny a stavebný odpad (VZN č.4). Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný a všetkými poslancami schválený. V priebehu roka boli doplnení členovia jednotlivých komisií z radov občanov: kultúrna - B. Anderlová, E. Bučková, Miriam Bartošová, Ing. Martina Vargová, kontrolná komisia – E. Bučková, komisia verejného poriadku - B. Fodor st. Poslanci sa popri vyššie uvedených úlohách zaoberali dodržiavaním VZN o parkovaní na verejnom priestranstve, nakladaní s odpadom – situáciu sťažuje skutočnosť, že obec nemá vo vlastníctve žiaden pozemok, na ktorom by mohla vybudovať zberný dvor. Popri žiadostiach o finančné prostriedky bola m. i. spracovaná aj žiadosť na MK SR o vyhlásení zvona z roku 1802 za národnú kultúrnu pamiatku, ako aj o osadení pamätnej tabule našim zavlečeným občanom do Nemecka počas 2. svetovej vojny.
23.-24. 5. navštívili 4 zástupcovia obce poľské združenie obcí - Perlu Beskidu Sadeckiego, kde navštívili objekty zrealizované z európskych fondov. V priebehu roka vypracoval poslanec V. Bučko zásady odmeňovania poslancov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 19. februára 2015 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2015 vo výške 65 450,00 eur. Záverečný účet obce za rok 2015 bol obecným zastupiteľstvom dňa 23. júna 2016 schválený nasledovne – príjmy: 108640,00 eur, výdaje 106684,66 eur. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 1955,34 eur.
Štátna správa
7. 2. sa konalo v poradí už ôsme referendum od vzniku republiky. V rámci Slovenska sa ho zúčastnilo iba 21,4 % občanov, takže referendum bolo neplatné. Referendum, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu obsahovalo 3 otázky zamerané na rodinu a jej ochranu. V našej obci sa ho zúčastnilo 74 z 276 oprávnených voličov, čo predstavuje 26,8% účasť.

Výstavba v obci
Najdôležitejším počinom, ktorý pozitívne kvitovali občania bolo vyasfaltovanie cesty na Nižnom záhumní a výstavba cesty okolo cintorína. V tejto časti bolo rozšírené osvetlenie. Začiatkom mája sa rozsvietilo ďalších päť svietidiel ( 1 staré a 4 nové). O tri nové svetlá bolo rozšírené osvetlenie v obci. Bola osadená kovová brána na juhozápadnej strane cintorína. Ide o remeselnícky výrobok nášho majstra p. Mika, ktorý odkúpila obec a dala zreštaurovať. Takéto brány, ako aj oplotenie, vyrobil tento kováčsky majster v 50.- 60. rokoch 20. storočia pre mnohé domy v našej obci. 21. 9. začala firma Fejpol s prácami na miestnych komunikáciách. Asfalt bol položený za jeden deň a to 2. 10. Tieto práce stáli 42 430,32 eur. V posledných rokoch sa Hrašovík stáva rajom pre stavebníkov, a to vďaka svojej výhodnej polohe blízko Košíc. Rozrastá sa najmä na okraji, či už smerom ku Košiciam alebo Beniakovciam. Obec sa v súvislosti s novou výstavbou domov mimo doterajšieho intravilánu borí s chýbajúcimi inžinierskymi sieťami a cestami k novostavbám, ktoré si stavebníci musia zhotoviť na vlastné náklady. Správcom ukončenej časti kanalizácie v južnej časti smerom od cintorína k lesu sa stali Východoslovenské vodárne a kanalizácie v Košiciach. Následne investori (občania nových domov) previedli túto stavbu darovacou zmluvou do vlastníctva obce. Tieto činnosti si vyžiadali počas roka množstvo administratívnej práce ako aj kontroly zhotovených diel (uzatváranie zmlúv s dodávateľmi prác ako aj investormi, t.j. stavebníkmi.) Pokračovalo sa aj v ďalšom zveľaďovaní obecného majetku – obecného úradu a kultúrneho domu a okolia. V máji boli vymenené vchodové dvere na toalete za vonkajšie – exteriérové. Obec investovala v čase marec- apríl cca 1 700 eur do zariadenia, dala vyrobiť 10 veľkých jedálenských stolov a 2 malé do spoločenskej sály. Stoly vyrobili Rudolf Kövér (železné konštrukcie) a Peter Spišiak (stolárske práce) bez nároku na odmenu za prácu, na výrobe stolov sa podieľali (náterom železných konštrukcií) aj aktivační pracovníci Anton Kašper a Dezider Gašpar. V kuchyni pribudli 2 veľké stoly s odkladacou plochou a pracovnou doskou, 1 menší pracovný stôl, skrinková zostava na spotrebiče, ktoré obci darovali manželia Ladislav a Viera Vargovci (zabudovateľnú mikrovlnnú rúru s grilom a elektrickú teplovzdušnú rúru) a policová skriňa s nadstavcami na kuchynské vybavenie. Počas júnovej brigády sa robili obruby chodníka okolo obidvoch obecných budov a následne poslanec Vladimír Bučko za pomoci aktivačných pracovníkov a starostky pokládol zámkovú dlažbu. Začiatkom októbra bola ukončená aj prístupová cesta do týchto budov.
Celkovo boli skolaudované 3 domy a vydané 1 stavebné povolenie.


Život v obci
Aj keď by sa zdalo, že o zapájanie sa do života v obci majú obyvatelia len minimálny záujem, respektíve sa na ňom podieľajú tí istí obyvatelia, zaznamenali sme viaceré pozitívne príklady napr: problémy s výtlkmi na vstupnej ceste 3. triedy, ktoré patria do vlastníctva Košického samosprávneho kraja zmobilizovali viacerých občanov, ktorých maily zasielané na túto inštitúciu, prispeli aspoň k dočasnému odstráneniu tohto problému – zaplátaniu výtlkov asfaltom. Tak tomu bolo aj v prípade plynovodu, ktorý vybuchol v roku 2014 a zneistil občanov. Niekoľkí z nich spísali petíciu na preloženie vysokotlakového plynového potrubia mimo zastavaného územia obce. Východoslovenské plynárne na septembrovom stretnutí prisľúbili výmenu časti plynového potrubia v intravilánovej časti obce, spevnenie komunikácie v časti križovania s plynovodom a zabezpečenie pravidelného monitoringu.
Do dnešného dňa sme sa však nedozvedeli čo bolo príčinou tejto havárie.
Hneď po Veľkej noci prišla na obecný úrad potešujúca správa. Náš kalendár Na hrašovskych poľoch získal v súťaži 23. ročníka Najkrajší kalendár roka v kategórii Obce 2. miesto. Slávnostné odovzdávanie diplomov sa konalo 14. apríla 2015 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Za našu obec sa ho zúčastnila autorka kalendára PhDr. Jana Amrichová a knihovníčka Zdenka Fazekašová. Potešilo nás aj vystúpenie v Slovenskej televízii, p. Slavomíra Kövera, ktorý sa 18. a 19. 11. zúčastnil televíznej vedomostnej súťaže Duel na STV 1 , a tak sa aspoň nachvíľu do povedomia divákov dostala naša obec Hrašovík, z ktorej p. Köver pochádza a kde aj žije.
V lete sa opravovala hlavná cesta z Košíc do Michaloviec. Pri odbočovaní do našej obce pribudol novovybudovaný ostrovček, ktorý bol príčinou už 2 havárií, hoci nikdy predtým sme na tomto úseku nezaznamenali žiadne nehody.
Leto nás už pomaly prestáva prekvapovať vysokými teplotami , ktoré sme zaznamenávali až do prvých septembrových dní.


Podujatia
K najúspešnejším podujatiam pripravovanými obcou rozhodne patrilo varenie lekváru tradičným spôsobom v kotloch, pod ktorými sa prikladalo drevom- na dvore obecného úradu 12. septembra. Varilo sa v 2 kotloch, ktoré zapožičali pani Marta Fenčáková a manželia Vladimír a Emília Takáčovi. O toto podujatie prejavili najväčší záujem noví obyvatelia obce. Varilo sa od skorého rána až takmer do polnoci. Potešiteľný bol záujem detí, ktoré sa tak mohli zoznámiť s touto regionálnou tradíciou. Nechýbali ani slivkové gule a koláče. O podujatie prejavil záujem aj denník Plus jeden deň (viď výstrižky). Tí, čo pomáhali si mohli hotový lekvár odniesť v sklenených pohároch s etiketou vytlačenou na túto jedinečnú príležitosť. Spomienkou na toto podujatie bude aj veľká varecha na miešanie lekváru, ktorú obci darovala rodina Pachotová.
Podujatia zabezpečovala po celý rok komisia KUKO. Príprava na veľkonočné sviatky sa už tradične spájala s výzdobou vajíčok a prípravou rôznych ozdôb. Podujatia 27. 3. sa zúčastnilo 20 detí a mamičiek.
Deň detí privítali hrašovícke detváky na beniakovskej lúke 6. júna. Deti sa mali možnosť do sýtosti vyšantiť na preliezačkách, zajazdiť si na koňoch, preukázať vedomosti v rôznych súťažiach. Podujatie pripravila naša obec v spolupráci s CVC Chrobáčik a obcou Beniakovce. Na uskutočnení podujatia, ktorého sa zúčastnilo 37 detí a dospelých, sa podieľali manželia Anderlovci, Bučkovci, Makovi, E. Hodermarszká, A. Fodorová, V. Rosenbergerová. Sladkosti ako aj auto poskytla p. P. Köverová.
28. 6. 2015 sa konal 47. ročník Abovských folklórnych slávností v Rozhanovciach, ktorých súčasťou bola aj gastronomická ponuka regionálnych lahôdok. Tento krát sme ponúkli koložvársku kapustu pripravenú p. starostkou v spolupráci s miestnou pekárňou. Jej majiteľka P. Köverová darovala aj chlieb a koláče. Tím v zložení
V. Bučko, R. Demková, A. Fodorová, E. Hodermarszká, S. Maková nemal o záujemcov o kapustu núdzu a ako vždy, na ponúkané jedlo sa ozývali len samé chvály.
23. 10. sa v rámci Mesiaca úcty k starším konalo posedenie seniorov v kultúrnom dome. O príjemnú náladu sa starala ľudová-zábavná hudobná skupina Bravo. Podujatia sa zúčastnilo 41 občanov seniorov.
Helloween sa už tradične konal posledný októbrový večer. Mali sme možnosť uvidieť sprievod v maskách okolo dediny spojený s hľadaním svetlonosovho pokladu. Potom v kultúrnom dome nasledovalo pohostenie a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu masku a súťaže o najväčšiu tekvicu. Tohto roku sa vzhľadom na horúce a suché počasie urodili menšie tekvice ako vlani. 1. miesto získala p. Darina Fazekašová, 2. Anka Fodorová a 3. Milka Bučková. Najviac sa porote páčila maska Pavúčie dievča, s ktorou sa predviedla Michaela Spišiaková, 2. miesto obsadil Vilko Hodermarszki v maske človeka, ktorý prežil Apokalypsu. Tradične helloweenskou tortou a zákuskami prispela pekáreň JUNO.
Koncom roka, 5. 12. opäť prišiel Mikuláš do kultúrneho domu. Čakalo ho tam 41 detí spolu so svojimi rodičmi. Najskôr si so záujmom pozreli rozprávku O psíčkovi a mačičke, ktorú pre nich pripravili žiaci Súkromnej umeleckej školy na Miškoveckej ulici v Košiciach a následne im Mikuláš rozdal balíčky so sladkosťami. Balíčky pre deti pripravila obec v spolupráci s p. Petrom Spišiakom, ktorý pravidelne prispieva na mikulášske balíčky, pohostenie poskytla p. P. Köverová. Je to najviac navštevované podujatie, kde počet účastníkov sa blíži k sedemdesiatke.
Na Štefana sa prišlo do kultúrneho domu zabaviť 36 občanov mladších, ale i starších. Do spevu i do tanca im hrala košická skupina
Duo Marjan.

Knižnica
Do knižnice pribudlo 40 kníh, z toho kúpou 29 za 285,77 eur a 11 darom. Knihy si vypožičiavalo 40 čitateľov, z toho iba 9 detí do 15 rokov. Celkovo bolo vypožičaných 804 kníh.
Šport
5. ročník biliardového turnaja, ktorého sa zúčastnilo 13 súťažiacich pozná svojich najlepších hráčov. 1. miesto v turnaji, ktorý sa konal koncom roka, obsadil Vladimír Bodnár, 2. bol Marek Béreš a 3. jeho brat Dušan Béreš.

Životné prostredie
V jarnom období aktivační pracovníci spolu s Dušanom Kövérom upravili breh pri Torysy, orezali vŕby a odstránili stále opakujúce sa čierne skládky. Obecná brigáda sa konala 13. 6. a bola zameraná na skrášlenie centra obce. Deti aj dospelí čistili potok uprostred obce vysádzali kvety a natierali hojdačky v parčíku, osádzali a stavali obrubník okolo obecného úradu. Brigády sa zúčastnilo 19 obyvateľov: rodina Hodermarszká, Maková, Bučková, Anderlová, Fodorová, ďalej pani starostka Demková, Ján Krupáš, Ladislav Varga, Miriam Bartošová. Po práci dobre padlo malé pohostenie, ktoré pre nich pripravili pracovníčky obecného úradu. K skrášleniu okolia cintorína prispeli manželia Mokrišovci, ktorí pri hornej bráničke zasadili 2 ozdobné kríčky.
V súvislosti s novým zákonom o odpadoch, ktorý začne platiť od 1. 1. 2016 v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov sa poslanci dohodli, že pre našu obec bude najrentabilnejšie predchádzať vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a to formou domáceho kompostovania. Starostka vypracovala čiastkový projekt za obec do spoločného projektu obcí Torysškého mikroregiónu zameraný na domáce kompostovanie. Na jeho realizácii sa bude po jeho prípadnom schválení podieľať obec 5 % .

Štatistické údaje
K 31. 12. 2015 žilo v obci trvalo prihlásených 348 obyvateľov. Ich počet z roka na rok narastá, súvisí to z rozširujúcou sa výstavbou v obci. K trvalému pobytu sa prihlásilo 20 obyvateľov, odhlásilo 6. Bolo uzavretých 6 sobášov. 18. 4. uzavreli manželstvo Ing. Branislav Magic a Martina Balluchová v Košiciach – Starom meste, 9. 5. Štefan Glova a Lenka Lenhardtová v Kysaku, 20. 6. Matúš Vachaľ a Mgr. Veronika Fazekašová v Kráľovciach, 25. 7. Peter Lisý a Gabriela Timková v Košiciach - Starom meste, 15. 8. Jozef Vaško a Ing. Zuzana Hintošová v Rozhanovciach, 22. 8. Juraj Regenda a Zuzana Ivančinová v Košiciach - Juh. Na večnosť odišli 3 obyvatelia, 18. 3. posledný zvonár tradičného ručného zvonenia, Pavol Staňo (73 rokov), 13. 4. Margita Köverová rod. Vargová (80 rokov) a 22. 7. najstaršia občianka Barbora Hegedüšová rod. Huštatyová (98 rokov). Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2016 z 23.6.2016.

   ________________________________


Rok 2014 

Samospráva obce
 
Obecné zastupiteľstvo zasadalo celkovo šesťkrát. Na svojich zasadnutiach sa venovalo najmä týmto témam: príprave rozpočtu a záverečného účtu za predchádzajúci rok, možnosti odpredaja pozemkov občanmi na výstavbu domov pri kostole, vydaniu kalendára na rok 2015, poškodenému plynovému potrubiu na okraji obce, príprave volieb, budovaniu kanalizácie za cintorínom. Boli prijaté 4 VZN týkajúce sa miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, likvidácie odpadu, trhového poriadku (súčasťou je aj prísny zákaz podomového predaja), úhrad za sociálne služby. Zástupcovia obce na čele so starostkou a poslancami A. Fodorovou a V. Bučkom sa zúčastnili 26. 4. stretnutia a výmeny skúseností z obecnej politiky v maďarskej obci Nagyhuta. Záujem o veci obecné, prejavujúci sa aj účasťou na obecných zasadnutiach, bol zo strany obyvateľov minimálny. Priemerne sa ich zúčastňovali 2 občania. Tento počet však vzrástol v predvolebnom období. Na funkciu starostu kandidovali 2 občania, doterajšia starostka Renáta Demková a Ing. Branislav Magic. Ten zorganizoval spolu s niektorými kandidátmi na poslancov dve predvolebné zhromaždenia (v kultúrnom dome 8. 11., zúčastnilo sa ho cca 60 občanov a v miestnom pohostinstve pri varení guľáš. Vo svojom programe sa zameral na zlepšenie komunikácie s občanmi, riešenie dopravy, opravy ciest, vybudovanie detského ihriska, či zriadenie dobrovoľného hasičského zboru. Doterajšia starostka s poslancami využila v predvolebnom období formu písomného odpočtu plnenia úloh za predchádzajúce volebné obdobie a ponúkla program na ďalšie obdobie, ktorý dostali domácnosti do svojich schránok. (viď archív drobnej tlače). Na voľbách 15. 11. sa zúčastnilo 82, 56% oprávnených voličov. Za starostku bola opätovne zvolená Renáta Demková so 142 hlasmi, Ing. Branislav Magic získal 90 hlasov. Za poslancov boli zvolení: Ivan Anderle 126 hlasov, Vladimír Bučko 126 hlasov, Anna Fodorová 123 hlasov, Lucia Carpenová 120 hlasov, Tomáš Jurko 117 hlasov. Z ďalších kandidátov získal Slavko Murajda 112 hlasov, Štefan Béreš 101 hlasov a Martin Černík 94 hlasov. Starostka a novozvolení poslanci zložili sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva 28. 11. 2014. Následne boli schválené 3 komisie, ktoré budú pracovať pri obecnom zastupiteľstve: kontrolná komisia - Lucia Carpenová a Tomáš Jurko, poriadková komisia – Ivan Anderle a Tomáš Jurko, kultúrna komisia – Anna Fodorová a Lucia Carpenová. Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 21. januára 2014 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2014 vo výške 53 415,00 eur. Záverečný účet obce za rok 2014 bol obecným zastupiteľstvom dňa 28.5.2015 schválený nasledovne – príjmy: 66 234,03 eur, výdaje 56 102,53 eur. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 10 131,50 eur. 


Štátna správa 

15. marca sa uskutočnilo 1. kolo prezidentských volieb, do ktorých bolo prihlásených 14 kandidátov. Celková účasť voličov bola v rámci Slovenska nízka, iba 43, 4%. U nás bola účasť 56 %. Z celkového počtu oprávnených voličov 266 sa volieb zúčastnilo 149. Svoje hlasy odovzdali 6 kandidátom v tomto poradí: Ing. Andrej Kiska 49, JUDr. Robert Fico, CSc. 32, Milan Kňažko 20, Mgr. Helena Mezenská 4, Mgr. Jozef Behýl, JUDr. Ján Čarnogurský, JUDr. Pavol Hrušovský po 1 hlase. V 2. kole, ktoré sa konalo 29. 3. bola v rámci Slovenska účasť 50, 5%, v našej obci sa volieb zúčastnilo 63,76 % oprávnených voličov. Novozvolený prezident Ing. Andrej Kiska získal u nás zo 176 odovzdaných hlasovacích lístkov 113 hlasov a doc. JUDr. Robert Fico, CSc. 113 hlasov.

Výstavba v obci 

Predlženie kanalizácie časti obce od miestneho kostola okolo cintorína na parcelách č.310,311 k.ú Hrašovík, bolo najvýznamnejším stavebným počinom v danom období. Stavebníkom bola obec, pričom investormi diela v hodnote 21 769, 76 eur boli stavebníci, ktorých rodinné domy budú na túto časť kanalizácie napojení. Celková dĺžka predĺženej kanalizácie predstavuje 146,39 m, na trase sú osadené 4 revízne šachty. Pokračovali opravy budovy obecného úradu a kultúrneho domu, v ktorom boli v 1. štvrťroku vymenené vchodové dvere a okno v kuchynke v hodnote 1382,64 eur, čím bola ukončená celková rekonštrukcia v spomínaných objektoch v celkovej hodnote 8 800,00 eur. Občania sa zaujímali aj o možnosť odpredaja pozemkov pri kostole, na stavebné parcely. Ich predaj je potrebné riešiť so stavebným úradom Beniakovce, aby budúca výstavba na týchto parcelách bola v súlade s požiadavkami stavebného zákona. Celkovo boli skolaudované 3 domy a vydané 1 stavebné povolenie.

Život v obci 

Ovplyvnili najmä dve udalosti: výbuch plynu v polovici mája a predvolebná kampaň volieb do zastupiteľských orgánov obce v prvej polovici novembra. K nim možno prirátať aj dostavbu kanalizácie za cintorínom, ktorá sa vinou zlých podmienok v Zmluve o budúcej zmluve k správe kanalizácie medzi obcou a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a následne vyjednávania lepších podmienok v zmluve, presunula až do jesenných daždivých dní, čo komplikovalo návštevu bohoslužieb v miestnom kostole a tak vedro s vodou a handry na utretie zablatených topánok sa stali ich nevyhnutnou súčasťou. Výbuch plynu 17. 5. 2014 v sobotu v čase 17,15 hod. postavil na nohy doslova celú obec. Sobotňajší tichý podvečer po poobedňajšom lejaku narušilo obrovské dunenie, hučanie. Prašťalo to, hluk akoby leteli lietadlá, neprestaval. Ľudia prestrašení vybehli von z domov. Prvá informácia: Na hornom konci dediny vybuchol plyn. Táto sa aj potvrdila. Plynárov na nezvyčajné bublanie na poli upozornil obyvateľ bývajúci na kopci v novom dome, prezývanom drevenica. Plyn o niekoľko minút po príchode plynárov a obhliadke miesta úniku explodoval. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Došlo k roztrhnutiu plynovodného potrubia v priemere 50 cm. Plyn unikal pod veľkým tlakom. Poškodené boli 2 nové domy a autá na kopci smerom ku Košiciam. Dunenie unikajúceho plynu sa ozývalo do 17. 45 hod. Kvôli unikajúcemu plynu boli obyvatelia vyšného konca na krátku dobu evakuovaní v kultúrnom dome. Vstup do obce bol na niekoľko hodín uzavretý. Od plynu boli obyvatelia obce, ako aj susedných 13. obcí, odstavení až do utorka dopoludnia. V sobotu podvečer sa na miesto explózie bol pozrieť aj minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý sa v tom čase nachádzal v našom kraji. Rozprával sa so starostkou a obyvateľmi. Kandidát na starostu Ing. B. Magic spolu s kandidátmi na nových poslancov uskutočňovali predvolebnú kampaň v miestnom pohostinstve a aj formou plagátov a letákov vyvesených na rôznych miestach – stĺpy el. vedenia, ploty, autobusová čakáreň a pod. Tieto boli zrejme niekomu tŕňom v oku, a tak obyvatelia 7. novembra cestou do práce, na autobus, či do obchodu si nemohli nevšimnúť plagátiky kandidátov na poslancov a kandidáta na starostu pripevnených na stĺpoch, stromoch, plotoch, autobusovej zastávke s nápismi negujúcimi ich predvolebnú kampaň. V obci, až do konania volieb, vládla napätá atmosféra.
Koncom októbra sme zaznamenali aj jednu nepríjemnú udalosť - vlámanie - do rodinného domu.

Autobusy 

Potvrdením, že občianska iniciatíva má svoje miesto pri presadzovaní správnych vecí je skutočnosť, že vďaka nej sa podarilo skvalitniť autobusovú dopravu pre obyvateľov obce. Začiatkom roka p. Martina Gosťová po konzultácii so starostkou obce, iniciovala petíciu medzi občanmi ohľadom potreby ďalších autobusových spojov na trase Hrašovík-Košice a späť, ktorú odovzdala na Košickom samosprávnom kraji. Petícia bola úspešná. Od 1. júna pribudli nové autobusové spoje. Po polročnom testovaní bol zrušený len jeden a to nočný s odchodom 23:00 hod. z Košíc. Najmä starší občania si nevedia vynachváliť autobusové spojenie s Košicami s odchodom o 8:28 hod. Doteraz museli cestovať už o 6:22 hod., pretože dopoludnia už žiaden autobus smerom do Košíc do obce nezachádzal. 

Podujatia 

Pravidelne sa konali rôzne podujatia pripravované kultúrnou komisiou známou pod skratkou KuKo v zložení: Anka Fodorová, Blanka Anderlová, Mgr. Milka Bučková. Komisia popri iných podujatiach pripravila už tradične 4 nosné stretnutia - prípravu ozdôb na Veľkú noc a Vianoce, Halloween a Mikuláš. Všetky podujatia sponzorsky podporila - najmä pekárenskými výrobkami, p. Paulína Köverová – pekáreň JUNO Hrašovík.
Prvým podujatím roka bola 18. 2. 2014 beseda občanov s príslušníkmi polície o pravidlách pohybu po obecnej komunikácii v súvislosti s novým zákonom o povinnostiach chodcov pri používaní cestných komunikácií – povinnosť chodcov nosiť po zotmení reflexnú pásku. Všetci ktorí sa besedy zúčastnili reflexnú pásku dostali. Varenie perkeltu, v tom súťažili naši V. Bučko, E. Bučková, R. Demková, Ing. M. Takáčová a manželia Burčíkovci z Ruskova na 7. ročníku Kohútieho festivalu 7. 6. v maďarskej Kishute. Spomedzi 30 družstiev, väčšinou z Maďarska, získali čestné uznanie za desiate miesto. 12. 7. sa uskutočnil autobusový zájazd na podujatie Európske remeslá v Kežmarku. Ani daždivé počasie nepokazilo jej účastníkom náladu. K najvýznamnejším výstavám Východoslovenského múzea v Košiciach patrila výstava Takí boli naši dedovia (Prvá svetová vojna a východné Slovensko), 27. 6. svojou troškou prispeli aj naši občania Blanka Anderlová, rodina Köverová-Palková a František Köver, ktorí poskytli listy a fotografie svojich predkov bojujúcich v tejto vojne. Kópie dokumentov p. Anderlovej boli vystavené 29. 8. v Sieni bojovej slávy na Dargovskom priesmyku v rámci výstavy historických fotografií z 1. a 2. svetovej vojny zo zbierok obyvateľov Abova. Taktiež Abovské slávnosti v Rozhanovciach 29. 6. sa nezaobišli bez našej účasti, t. j. poslancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí spolu so skúsenými kuchárkami: Darina Köverová, Zdenka Fazekašová a Marta Vangorová, pripravili pre návštevníkov chutnú „polnenú kapustu - po hrašovsky bujbelu“ a ponúkali ju návštevníkom v stánkoch v rámci tradičnej kuchyne. 25. 10. pri príležitosti mesiaca Úcty k starším zorganizovala obec stretnutie seniorov, na ktorom vystúpila ženská spevácka skupina Olšava z Ruskova, folklórna skupina Škvarkare z Košickej Novej Vsi. Na podujatí, ktoré moderovala B. Anderlová bol predstavený kalendár Na hrašovskych poľoch. 30. 10. sa konal Večer svetlonosa - Halloween spolu so strašidelným sprievodom po obci. Toto stretnutie strašidiel bolo zároveň príležitosťou na vyhodnotenie najzaujímavejších masiek ako aj súťaže o najväčšiu tekvicu. Najkrajšia maska – čarodejnica bola Sabina Mattová, 2. miesto získali až 4 masky: A. Rosenberger (múmia), V. Hodermarszki (joker), M. Puzder (gangster), J. Fodor (farmár konská hlava),3. miesto získal P. Spišiak s maskou upíra a S. Maková (kostlivec). Najúspešnejšou pestovateľkou tekvíc sa stala Mgr. E. Bučková, ktorá získala 1. a 3. miesto. Jej víťazná tekvica mala obvod 162 cm. 2. miesto získala tradičná pestovateľka D. Fazekašová. 12. 12. deti s mamičkami pripravovali vianočné ozdoby, (tentokrát to bolo zdobenie medovníkov, kde potrebné pomôcky poskytla p. P.Köverová a medovníčky napiekli členky KuKa so starostkou). 13. 12. prišiel ku nám opäť Mikuláš. Popri darčekoch priniesol deťom aj muzikálové predstavenie Brumkáčikov boľavý zúbok v podaní žiakov Súkromnej umeleckej školy na Miškoveckej ulici v Košiciach. Najobľúbenejšieho podujatia sa zúčastnilo cca 66 detí spolu so svojimi rodičmi.

Cirkevný život 

Bohoslužby jednotlivých cirkví sa konajú naďalej tak ako sú uvedené v zápise z roku 2011, zmena nastala pri rímskokatolíckych omšiach cez týždeň, ktoré sa okrem sviatkov uskutočňujú v prvý piatok v mesiaci. Účastníkmi 13. ročníka detského farského tábora v Košickej Novej Vsi boli aj deti z našej obce. Viacero záujemcov z radov dospelých sa zúčastnilo, v rámci táborového programu, autobusového zájazdu do kaštieľa v Markušovciach a ZOO v Spišskej Novej Vsi. Už tradične boli nápomocní táboru obecný úrad a sponzorsky pekáreň JUNO. Každoročne sa koná aj odpustová slávnosť na sviatok sv. Marty v miestnom kostole za účasti veriacich i z okolia a najmä z Košickej Novej Vsi, ktorí prichádzajú v tradičných krojoch ( viď: List sv. Ladislava,2014, č.32, s.3. 1 foto). 

Knižnica 

Tak ako v celej spoločnosti zaznamenali sme aj u nás pokles záujmu o čítanie, najmä medzi deťmi. Do knižného fondu pribudlo 35 kníh v hodnote 297, 93 eur, vrátane 50 eur, ktoré na nákup venovala p. V. Dobranská. Po 1 knihe darovali p. V. Takáč a p. Z. Fazekašová. Tieto si požičiavalo 33 čitateľov. Z tohto počtu bolo 10 detí. Celkovo sa vypožičalo 710 kníh.
 
Šport 

V prvé februárové dni sa uskutočnil 7. ročník vytrvalostných pretekov štvorkoliek Quadrotrophy v Lučivnej 8. 2., kde svoju kategóriu 4x4 do 700 cm3. vyhrali bratia Daniel a Adam Bakajovi. Už tradične, koncom roka, sa konal 4. ročník biliardového turnaja. Tentokrát boli najúspešnejšími bratia Bérešovci: Štefan, Dušan a Marek. 

Štatistické údaje
 

K 31. 12. mala obec 333 obyvateľov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 9 obyvateľov a odhlásilo 5. Boli uzavreté 2 manželstvá. 30. 8. si svoje áno povedali v rímskokatolíckom kostole v Rozhanovciach Jaroslav Staňo a Martina Ondrejová z Rozhanoviec, 11. 10. uzavreli manželstvo Martin Ujházi a Simona Sabolová z Košíc v Kaplnke sv. Michala v Košiciach. Narodili sa 4 deti – všetko chlapci. 8. 8. uzrel svetlo sveta Richard Papp, 20. 8. Oliver Vasko, 3. 10. Jakub Jurčišin a 27. 12. Michal Mokriš. 13. 3. vo veku 75 rokov zomrela p. Marta Onderová, rod. Takáčová rodáčka z našej obce a bola pochovaná na miestnom cintoríne. K nej pribudli 30. 6. Ján Cibuľa (88 rokov), 18. 7. Peter Kavečanský (59 rokov), 23. 7. Zuzana Spišiaková, rod. Breznaníková (86 rokov), Viera Dziaková, rod. Krupášová ( 50 rokov) a 7. 12. Michal Fenčák (80 rokov).

Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2015 z 28.5.2015.
 

 _________________________________________

Rok 2013 

Samospráva obce

Celkovo sa uskutočnili 3 riadne a 1 mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obec prijala 2 všeobecné záväzné nariadenia o určení výšky dotácie na deti navštevujúce centrá voľného času a o likvidácii odpadov. Výška príspevku pre naše deti navštevujúce centrá voľného času bola stanovená na maximum 62 eur. V rámci likvidácie odpadu išlo o aplikáciu zosúladenia slovenských smerníc so smernicami Európskej únie. Na zasadnutiach zastupiteľstva sa prejednávala najmä: postupná rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu, pripravované a realizované podujatia a akcie pre občanov, opravy ciest a stavba kanalizácie Beniakovce vedúca katastrálnym územím našej obce.
Obec od 1. 3. 2013 začala poskytovať dobrovoľnícku sociálnu službu zameranú na pomoc občanom. Na túto činnosť získala finančný príspevok od Úradu sociálnych vecí a rodiny v Košiciach pre jedného uchádzača. Túto prácu vykonávala p. Andrea Bérešová a Michal Bučko. Išlo najmä o sprevádzanie k lekárovi, dovoz obedov v sume 2,50 eura na 1 obed, nákupy, meranie krvného tlaku, dávkovanie liekov. Medzi občanmi o tieto služby bol záujem.
23. mája sa na obecnom úrade uskutočnilo spoločné zasadnutie starostov Toryšského mikroregiónu, o. i. sa prejednávali aj opravy ciest spravovaných Košickým samosprávnym krajom. Naša výmoľmi zbrázdená, prístupová cesta do obce sa dočkala opravy až na jeseň – v septembri. Na mimoriadnom zasadnutí 20. 8. prerokovali poslanci Zmluvu o budúcej zmluve - o zriadení vecného bremena na parcele reg. „E“ č. 211- vodné plochy medzi obcou Hrašovík a obcou Beniakovce. Cez tento pozemok povedie výstavba kanalizácie pre obec Beniakovce. Poslanci túto zmluvu v prijatom uznesení č. 3 schválili.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 13. 12. 2012 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2013 vo výške 51 910 eur. Záverečný účet obce za rok 2013 bol obecným zastupiteľstvom schválený bez výhrad nasledovne – príjmy 63777,37 eur, výdaje 53460,06 eur. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 10317,31eur.

Štátna správa

9. novembra sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov (VÚC) Slovenska. Záujem voličov o tieto voľby bol minimálny. V rámci Slovenska sa volieb zúčastnilo 20% obyvateľov. V našej obci bola účasť 18,8%. Výsledky volieb na funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) v Hrašovíku : 1. JUDr. Rastislav Masnyk – 12 hlasov, 2. RNDr. Rudolf Bauer, PhD. 11 hlasov, 3. JUDr. Zdenko Trebuľa - 10 hlasov. Funkciu poslanca sa nepodarilo získať ani jednému z 3 kandidátov, ktorí získali najlepšie výsledky u nás: Ing. Viktor Dulina - 21 hlasov, Mgr. Anton Medvec – 15 hlasov, Slavomír Horváth – 14 hlasov. V 2. kole volieb na predsedu KSK, ktoré sa konalo 23. 11. 2013 sa zúčastnilo iba 14% voličov z našej obce, kde prvenstvo, tak ako aj v rámci kraja, získal JUDr. Zdenko Trebuľa – 20 hlasov, 2. RNDr. Rudolf Bauer, PhD. – 17 hlasov.


Výstavba v obci

V priebehu roka začala Národná diaľničná spoločnosť vykupovať pozemky na stavbu diaľničného úseku Budimír – Bidovce, ktorý povedie aj naším katastrálnym územím. V tejto súvislosti poskytla na účet obce sumu 3 385,75 eur ako finančnú náhradu za zásah do životného prostredia obce. Zatiaľ nebolo rozhodnuté načo budú použité. 30. apríla sa určite potešili obyvatelia domov dolu smerom ku kostolu – na Nižnom záhumní, že aspoň na nejaký ten čas sa cesta pripomínajúca „tankodrom“ zmení na pohodlnejšiu. Obec tam asfaltovala výtlky po tuhej zime a po autách zvážajúcich drevo z neďalekého lesa. Obec, v rámci poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry, použila čiastku 827,86 eur na opravu cesty na Záhumní. Na opravu cesty použila aj vlastné prostriedky vo výške 372,14 eur. Celková oprava stála 1 200,00 eur. Na zlom stave cesty na Záhumní sa v nemalej miere už roky podpisujú Mestské lesy Košice, ktoré touto cestou zvážajú drevo z lesa. Výsledkom niekoľkonásobnej snahy starostky pri komunikácii s týmto podnikom, v súvislosti s refundáciou nákladov obce na opravu tejto cesty, je poskytnutie „ až“ 200 eur. Ide skutočne o neadekvátnu sumu !
Na zveľaďovaní okolia obce v priebehu roka pracovali 4 aktivační pracovníci: Marta Kuzicová, Anton Kašper, manželia Gašparovci (z Rozhanoviec).
V týždni od 8. - 14. júla dostala nový šat autobusová zastávka. Aktivační pracovníci ju vymaľovali a natreli aj lavičky. V prvom polroku boli na kultúrnom dome vymenené 3 plastové okná a 3 okná zo severnej strany boli zamurované. Následne bol priestor kultúrnej sály, ktorá slúži ako modlitebňa, vymaľovaný zvonka i zvnútra. Na týchto prácach sa podieľali aktivační pracovníci ako aj p. J. Hodermarszki, manželia Anka a Bohuš Fodorovci a Viera Rosenbergerová (maľovanie písaného textu modlitebne). Po dlhých ťahaniciach s Východoslovenskými vodárňami a kanalizáciami Košice zakúpila obec, na vlastné náklady, vodovodný výtlačný stojan a tak na cintoríne, ešte pred Dušičkami, začala z novo nainštalovaného stojanu tiecť voda. Túto službu návštevníci uvítali, pretože doposiaľ si ju museli nosiť so sebou.
Počas roka bol skolaudovaný 1 dom.

Život v obci

Účastníci 4. ročníka medzinárodnej charitatívnej cyklotour „ Na bicykli deťom“ mali dňa 10.6., v rámci 5. etapy, svoju zastávku v Hrašovíku. Tento projekt prostredníctvom združenia Deťom pre život pomáha onkologicky chorým pacientom. Medzi skupinkou 20 bicyklistov bol aj známy herec Ivan Tuli Vojtek. Deti im odovzdali symbolický šek na sumu 100 eur, ktorá sa na podporu chorých deti vyzbierala od obyvateľov obce. Na bicykloch ich naše deti vyprevadili na cestu do Košíc.
Na Rozhanovské folklórne slávnosti 23. 6. si naše družstvo (manželia Fodorovci, Bučkovci, Blanka Anderlová a Renáta Demková), pripravilo pre návštevníkov ďalšiu špecialitu, ktorá im veľmi chutila –„polnenú kapustu“ a po hrašovícky bujbelu.. Deň pred slávnosťami, v sobotu, pripravili šikovné ruky gazdiniek a ich pomocníčok (Darina Fazekašová, Zdeňka Fazekašová, Milka Takáčová, Vierka Vargová s dcérou Zuzanou, Anka Fodorová, Blanka Anderlová, Milka Bučková, Renáta Demková, Majka a Simka Takáčové a Maťka Bučková) 110 porcií tejto východniarskej špeciality.
13. júla sa konal výlet pre obyvateľov obce, všetkých vekových kategórií, do Kežmarku na Európsky festival remesiel. Tí, ktorí prišli neoľutovali. Pri práci mohli vidieť aj umeleckého rezbára p. Cyrila Kocúreka, ktorý zhotovil obrazy do nášho kostola. Na ceste späť, na Spišskom salaši, obdivovali aj Spišský hrad a pochutnali si na koláčoch, ktoré venovala p. P. Köverová.
Na 30. augusta pripravilo Centrum voľného času Chrobáčik na Beniakovskej lúke Rozlúčku s letom, ktorej sa zúčastnili aj naše deti spolu s rodičmi.
Tohtoročnú súťaž o najväčšiu vypestovanú tekvicu vyhrala p. Darina Fazekašová, ušlo sa jej aj 2. miesto, 3. získala Milka Bučková. Súťaž bola súčasťou Halloweenu. Zo strašidiel, ktoré prechádzali obcou večer 30. 10. si za svoju masku „Vlkodlaka“ získal najvyššie ocenenie Adam Rosenberger, 2. Bola Gabika Maková a 3. Kristínka Tóthová. Kategóriu dospelých bezkonkurenčne vyhrali manželia Vargovci v maskách vodníkov. Hladným strašidlám navarila guláš starostka a Martin Krupáš, sladkým prispela pani P. Köverová. Sálu si vyzdobili deti: Nikola Staňová, Gabika a Simona Makové, Slávka Krupášová, Slávka Murajdová, Jakub Fodor, Martina Bučková a Natálka Tóthová, pod dohľadom A. Fodorovej a Milky Bučkovej.
Naša obec sa 26. 11. stala hostiteľkou 7. ročníka regionálnej, literárnej súťaže organizovanej Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach: Oživené príbehy. Podujatia sa zúčastnilo, so svojimi príbehmi, 17 mladých, nádejných autorov z 9 knižníc okresu Košice – okolie. Do tejto súťaže sa zapojili aj naše deti: Tamarka Tiliščáková a Martinka Bučková. Aj keď nevyhrali, boli odmenené vecnými cenami a diplomami. Účastníci ocenili domácu atmosféru i program, v ktorom vystúpili: Marika Takáčová a Martina Bučková so spevom a na gitare zahrala Kristína Hodermarszká. (viď album výstrižkov). Pri príprave občerstvenia pomáhali pani starostke: Milka Bučková, Darina Fazekašová, Zdeňka Fazekašová a Blanka Anderlová. K jedným z najúspešnejších podujatí patri už tradične Mikuláš. Ten tohtoročný, ktorého sa zúčastnili deti a rodičia v celkovom počte takmer 80 návštevníkov, bol spojený s divadelným predstavením „Ako baba Jaga dcéru Ňuršu vydávala“. Následne rozdával sladké balíčky, do ktorých prispeli ovocím manželia Spišiakovi, Mikuláš. Na občerstvenie sponzorsky prispela už tradične p. Paula Köverová. Záver roka patril „Štefánskemu posedeniu.“

Cirkevný život

4. augusta sa začal 12. ročník farského detského tábora. Tohto roku sa ho zúčastnil rekordný počet detí z Hrašovíka: 17. (podrobnejšie viď List sv. Ladislava, 2013, č. 33, s. 4.) Boli to deti rôzneho náboženského vierovyznania, čo svedčí o pretrvávajúcej vzájomnej tolerancii. Rímskokatolícka cirkev si pripomenula 15. výročie konsekrácie kostola. V piatok podvečer, 27. 9. 2013 sa konala v Rímskokatolíckom kostole sv. Marty v Hrašovíku slávnostná bohoslužba, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. prof. ThDr. PaeDr. Pavol Dráb, PhD. prepošt Kapituly kanoníkov z Košíc. Spolu s naším duchovným otcom koncelebroval omšu výpomocný duchovný v našej farnosti Mons. prof.ThDr. PaeDr. Jozef Jurko, PhD.
6. 10. prijali sviatosť birmovania 8 mládežníci v Kostole sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Koncom roka sa v kostole vymenilo ozvučenie, opravila vonkajšia dlažba a vnútorné omietky.

Pamiatky – zvon

24. 9. 2013 navštívil našu obec kampanológ Mgr. Juraj Gembický z Krajského pamiatkového ústavu v Košiciach, aby odborne zhodnotil a popísal náš zvon v drevenej zvonici. Na základe jeho práce budeme môcť zvon vyhlásiť za miestnu pamätihodnosť a navrhnúť na zápis za národnú kultúrnu pamiatku. Obci, aj zvonárovi Pavlovi Staňovi st., odovzdal certifikát „Osvedčenie o zápise do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, “ názov zapísaného prvku: Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku. Náš zvon a ručné zvonenie boli zakomponované do rozhlasového pásma Zvony a zvonice, ktoré odvysielal Slovenský rozhlas, rádio Regina Košice na Štefana - 26. decembra. Reláciu o zvonoch a ich histórii na Slovensku pripravila redaktorka Martina Bačová, ktorá 3. 12. na stretnutí na obecnom úrade „vyspovedala“ kronikárku PhDr. Janu Amrichovú, starostku, ale najmä zvonára Pavla Staňa st., ktorý aj prakticky predviedol ako sa na našom zvone ručne zvoní. Odborný výklad o zvone jej poskytol Mgr. Juraj Gembický.

Knižnica 

Do Grantového systému MKSR vypracovala projekt na nákup kníh s názvom Moja najmilšia kniha PhDr. Jana Amrichová. Z tohto projektu sme získali pre knižnicu 500 eur, za ktoré sa v priebehu roka zakúpilo 59 kníh. Z obecného rozpočtu sa zakúpilo 31 kníh v hodnote 277,77 eur. 4 knihy darovala p. Zdeňka Fazekašová. P. Dobranská, tak ako po minulé roky, prispela na nákup kníh 50 eurami. Do knižnice pribudlo celkovo 94 nových kníh. Knižnicu navštevovalo 49 čitateľov, z toho bolo 26 detí do 15 rokov. Títo si spolu vypožičali 929 kníh. V ankete o najmilšiu knihu medzi čitateľmi zvíťazila kniha Júliusa Satinského Čučoriedkareň.
V priebehu roka bol vypracovaný Knižničný a výpožičný poriadok, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.1/E3/2013 dňa 28. 2. 2013.

Šport 

Posledný zápas 3. ročníka biliardového turnaja, ktorý sa začal v novembri sa konal 4. 1. 2013. 1. miesto získal Tomáš Jurko, 2. miesto Radoslav Kašper, 3. miesto Jaroslav Staňo. Organizačne turnaj zabezpečoval Peter Dzuruš. Pokladník bol Štefan Béreš. Ďalší ročník sa začal v 2. polovici novembra 2013 a skončil sa koncom decembra. Už tradične s tými istými organizátormi. 1. miesto získal Karol Kolárik, 2. bol Štefan Béreš a 3. Ing. Dalibor Amrich.

Životné prostredie

Neustále poškodzovanie životného prostredia človekom si vyberá svoju daň v podobe extrémnych výkyvov počasia. O tom sme sa mali možnosť presvedčiť aj v prvej dekáde marca, keď po takmer jarných dňoch nastúpilo 14. 3. opätovne zimné, chladné počasie. Padajúci sneh využil silný vietor na tvorbu závejov. Do soboty nebolo hodno nos vystrčiť z domu. Extrémne počasie pokračovalo od konca marca až do 8. apríla. Od tohto dátumu akoby pomaly začala prichádzať jar a noci boli bez mrazov.
27. 4. sa uskutočnila jarná brigáda na skrášlenie obce a jej okolia. Zúčastnili sa jej deti i dospelí. Rozdelili sa do skupín. Jedna čistila od odpadkov vstup do lesa na „Rožku“, ďalšia zbierala odpad popri potoku nad „Cibuľovima“ až do lesa. Mládež vyzbierala odpadky na uliciach a vyzametala čakáreň, ďalší vymieňali zástrčky v zrekonštruovanej sále kultúrneho domu. Po práci im prišiel vhod guláš podávaný na dvore u Bakajových. 15. júla pribudol pri autobusovej zastávke veľkokapacitný kontajner na zber obnoseného šatstva. V ten deň dostali nový náter aj hojdačky v parčíku v strede obce, ktoré natreli mladí Seleziáni Sv. Dona Bosca z Trnávky, v rámci letného putovného tábora ich tu priviedol pán Dávid Varady z Vyšného záhumnia. Zeleň obce sa rozrástla o 1 nezvyčajný stromček - ginko biloba, ktorý daroval Ing. Daniel Bánoci, CSc., s manželkou Elenou a bol vysadený aktivačnými pracovníkmi po pravej strane jarku neďaleko obecnej studne.

Štatistické údaje
K 31. 12. mala naša obec 332 obyvateľov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 9 občanov, odhlásilo sa 7 obyvateľov. V tomto roku boli uzavreté 2 manželstvá. Petra Fazekašová a Kevin Brink sa zosobášili 8. 1. v ďalekom Anglicku. Mgr. Zuzana Vargová a Peter Vasko si povedali svoje áno 17. 8. v Košickej Belej. Narodili sa 3 deti, 2. 7. Nina Jureková, 12. 9. Martin Matta a 22. 10. prišla na svet Eva Dobranská. Zaznamenali sme 3 úmrtia obyvateľov s trvalým bydliskom v obci. 25. 8. vo veku 88 rokov zomrela Elena Dziaková (rodená Kováčová), 1. 9. náhle, vo veku 68 rokov zomrel Juraj Nohaj a 20. 9. Helena Köverová –Ujfaluši (rodená Drangová). Na miestnom cintoríne bola pochovaná Alžbeta Homová (rodená Köverová), ktorá zomrela 13. 2. vo veku 90 rokov. Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2014 z 29.5.2014.   _____________________________________________________________________

 
Rok 2012
 
Samospráva 

V priebehu roka sa uskutočnili 4 zasadnutia obecného zastupiteľstva a 1 pracovná porada venovaná príprave projektu na vybudovanie nového ihriska v rámci programu Ministerstva životného prostredia SR Obnova dediny. Boli prijaté 2 všeobecne záväzné nariadenia zamerané na miestne dane, miestne poplatky a likvidáciu odpadu. V snahe získať finančné prostriedky na aktivity, ktoré neumožňuje uskutočniť finančný rozpočet obce, boli v priebehu roka vypracované 4 projekty, a to projekt do Nadácie SPP grantového programu Dedičstvo regiónu s názvom Na hrašovíckych poliach. Cieľom bolo získanie finančných prostriedkov na vydanie obecného kalendára. Projekt bol zamietnutý. Opätovne bol podaný projekt v rámci programu SPP „SPPoločne“ týkajúci sa vybudovania vodovodnej prípojky na cintoríne. Nepostúpili sme do druhého kola. Ako tretí bol spracovaný starostkou projekt na obnovu studne v strede obce do grantového programu Spoločnosti Baumit „Tu sa nám páči, tu chceme žiť “. Žiaľ, ani v tomto prípade sa nepodarilo získať potrebné peniaze.
Na základe súhlasu obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10. sa obec stala členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregión so sídlom v Komárovciach 22, 044 55 Veľká Ida. Ide o cezhraničnú spoluprácu s možnosťou získania finančných prostriedkov pre obec.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 15.12.2011 rozpočet obce vo výške 51 994 eur v príjmovej časti a vo výdavkovej časti 51 238 eur. Záverečný účet obce za rok 2012 bol obecným zastupiteľstvom schválený bez výhrad 25.6.2013 nasledovne – príjmy: 67 144,58 eur, výdaje: 51 928,07 eur, výdavkové finančné operácie: 603,00 eur, čiže obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 14 613,51 eur. 

Štátna správa
 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 10. marca 2012. Celkovo sa do volieb zaregistrovalo 26 strán. Voľby charakterizovalo aj veľké zastúpenie členov komisie za jednotlivé volebné strany. Len naša komisia mala až 15 členov! Za Stranu slobodné slovo-Nory Mojsejovej neúspešne kandidoval aj náš občan, 35 ročný predavač Radoslav Kašper. Do zoznamu bolo zapísaných 263 voličov. Hlasovania sa zúčastnilo 178, čo predstavuje 67,68% účasť vo voľbách. V rámci Slovenska bola 59,11 % účasť. 2 voliči využili možnosť voliť poštou. Počet platných hlasov bol 171, neplatných bolo 5 hlasov. Z 26 politických strán a hnutí, ktoré kandidovali v týchto voľbách si voliči v našej obci vybrali 15 politických strán a hnutí, ktorým odovzdali hlasy nasledovne:
Smer sociálna demokracia 74 hlasov
Slovenská demokratická a kresťanská únia DS 21 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie 17 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 13 hlasov
Sloboda a solidarita 13 hlasov
99% - občiansky hlas 5 hlasov
Ľudová strana naše Slovensko 4 hlasy
Most - Híd 3 hlasy
Strana zelených 3 hlasy
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 3 hlasy
Právo a spravodlivosť 2 hlasy
Zelení 1 hlas
Národ a spravodlivosť - naša strana 1 hlas
Robíme to pre deti - SF 1 hlas

Výstavba a zmeny charakteru obce 

Obec sa neustále rozrastá. Svedčia o tom ďalšie skolaudované domy (celkovo 4) ako aj 3 vydané stavebné povolenia. Budova obecného úradu získala po rokoch nový šat. V marci boli vymenené v čelnej časti budovy 2 okná a okno do knižnice za plastové. Starostka a aktivační pracovníci vymaľovali svojpomocne kanceláriu obecného úradu. V lete dostala nový náter aj strecha a bolo vymaľované priečelie budovy vyššie spomínanými pracovníkmi. 16. apríla bola budova pripojená na obecný vodovod. V 4. štvrťroku sa vymenili za plastové aj 3 okná v sále kultúrneho domu.
Stav miestnych komunikácií, tých, ktoré zatiaľ neboli rekonštruované, je žalostný. Neustále ho zhoršuje aj zvážanie dreva košickými mestskými lesmi. V snahe aspoň čiastočne zlepšiť túto situáciu, v rámci daných finančných možností, pristúpila obec v letnom období (jún a august) k ich oprave a to: v centre obce a v dolnej časti smerom ku kostolu. Oprava stála celkovo 2 400 eur. Aj noví stavebníci si svojpomocne spevnili cesty k stavebným pozemkom pod lesom, smerom na Košice. Ich požiadavke na preplatenie týchto nákladov, obecné zastupiteľstvo vzhľadom na obmedzený finančný rozpočet nevyhovelo.
 
Život v obci
 
Jeseň bola bohatá na úrodu ovocia, najmä jabĺk. Obsypané konáre sa skláňali k zemi a viaceré sa aj od ťarchy polámali. V okolí sa nenachádza žiaden výkup ovocia, a tak mnohé vyšli navnivoč, či zostali nepozbierané na stromoch. O jablká nebol záujem ani zadarmo. Dobrú úrodu sliviek signalizovalo varenie slivkového lekváru v kotloch vo viacerých domácnostiach, miešaného dômyselne zhotovenými drevenými varechami, zhotovenými často ešte prarodičmi dnešnej mladej generácie. Príroda bola štedrá aj voči hubárom. Asi im chcela vynahradiť slabú sezónu z predchádzajúceho roka. V októbri sa vracali z neďalekého lesa s plnými košíkmi nádherných dubákov. Tí skúsení vraveli, že rástli aj na takých miestach, kde nikdy predtým. 

Podujatia 

V obci sa konali viaceré zaujímavé podujatia. Škoda len, že sa do ich prípravy či účasti nezapája viac obyvateľov ! V nedeľu 25. marca sa už tradične stretli členovia KUKA: A. Fodorová, B. Anderlová, M. Bučková a p. A. Tóthová s deťmi, aby spoločne pripravili veľkonočnú výzdobu. Vyskúšali si novú techniku farbenia vajíčok. Zhotovili si aj stromček na zavesenie vajíčok. Výsledkom ich snaženia bola veľkonočná papierová výzdoba okien obecného úradu a autobusovej zastávky. V sobotu 28. apríla, krátko pred poludním, sa zmenila príjazdová cesta do obce smerom od Košíc na raj milovníkov historických vozidiel. V rámci medzinárodného podujatia Cassovia retro 2012 sme mali možnosť vzhliadnuť vyleštené, oku lahodiace historické vozidlá, ktoré prechádzali cez našu obec smerom na Beniakovce. Tento mimoriadny zážitok nám sprostredkoval p. Ing. Peter Dzuruš, žijúci v našej obci a člen klubu Cassovia retro. Atmosféru rokov minulých navodzovali aj retro piesne v podaní M. Lasicu, ktoré zaznievali z miestneho rozhlasu. Účastníci využili možnosť ochutnať naše pekárenské výrobky. Koncom mája, v sobotné popoludnie, sa zišlo v kultúrnom dome niekoľko žien, aby si pripomenuli jedlá našich starých materí. Pripravovali sa tradičné kokošky čiže šúľance s makom, ktoré sa niekedy pravidelne varievali v našich domácnostiach. Na príprave kokošiek s makom sa podieľali: p. Šemšáková, Amrichová, Z. Fazekašová, p. Jakubčiaková (z Košíc), E. Bakajová, M. Bučková, A. Fodorová, R. Demková. Výroba kokošiek bola prípravou nášho družstva na 44. ročník Abovských kultúrnych slávností v neďalekých Rozhanovciach, ktorý sa konal 3. júna. Prázdne hrnce a misy ako aj spokojnosť chutnajúcich (bolo ich 67) svedčili o tom, že sa vydarili. Naše družstvo tvorili: R. Demková, M. Bučková, A. Fodorová, B. Anderlová. Oheň pod kotlom s vodou udržiavali: B. Fodor, I. Andrle, V. Bučko. 16. júna sa konala veľkolepá regionálna slávnosť pri príležitosti 700. výročia rekonštrukcia Bitky pri Rozhanovciach a to na tých istých miestach ako jej nultý ročník, pod lesom pri Beniakovciach. Na podujatí participovala aj naša obec. Maľovali sme cestné značky pre peších v smere od Zeleného dvora na bojisko, usmerňovali dopravu divákov. Naši dobrovoľníci v zostave Ing.Zdenka Dziaková, Marta Kuzicová, Paľo Staňo, Martin Černík, Jozef Hodomerszkí, Michal Kuzica, Michal Bučko, Kamil Jurko, Števo Oravec (Košičan), Lukáš Dobranský (Košičan), Renáta Demková, Ing. Daniel Bánoci (Košičan) dôstojne reprezentovali obec na tejto akcii. Ďakovný list primátora mesta Košice bol toho svedectvom. Medzinárodný deň detí pripravovala obec v spolupráci s miestnou pekárňou JUNO a Cechom pekárov a cukrárov východného Slovenska. Konal sa v sobotu, posledný júnový týždeň tento krát v prekrásnej prírode Čingova. Zišli sa tu pekárenskí pracovníci spolu s rodinami, deti a mládež z našej obce. Od nás sa na výlet vypravil plný autobus dospelých a detí, ktorých viezol p. Bohuš Fodor st. – pracuje pre Eurobus a.s., odkiaľ bol autobus objednaný. Všetci sa aktívne zapojili do rôznych súťaží. Dospelí boli úspešní v preťahovaní lanom. Ženské družstvo získalo 2. miesto a muži boli prví. Obec dala na túto príležitosť vyrobiť šiltovky s erbom a pre deti pripravila rôzne hry a súťaže. Pani P. Köverová sponzorovala autobus, stravu pre všetkých účastníkov a hračky do balíčkov. Deti i dospelí boli s výletom veľmi spokojní. Halloween - podujatie plné strašidiel, upírov, svietiacich tekvíc, sa už po druhýkrát uskutočnilo v posledný októbrový deň. Akcie sa zúčastnilo 66 dospelých a detí. Predchádzali jej veľké prípravy, výzdoba kultúrnej sály i príprava masiek. Veľký podiel na výzdobe mal B. Fodor ml. Za najkrajšiu detskú masku bola vyhlásená Andrejka Bérešová. T.r. sa v príprave masiek nedali zahanbiť ani dospelí. Úspech slávili manželia Fodorovi v maskách Fredyho s Mortyšiou. Aj kat na dvore Bučkových mal dosť práce pri stínaní hláv. Na záver všetkým chutil guláš od starostky i halloweenská torta, ktorú pripravili šikovné ruky pracovníkov JUNO a darovala majiteľka p. P. Köverová. 22. novembra sa konal vo Veľkej Ide 6. ročník regionálnej súťaže Oživené príbehy, ktorý organizovala Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach. Po druhýkrát sa jej zúčastnili nádejné detské autorky z našej obce: Nikola Staňová s príbehom starých rodičov „Na našom družstve“ a Gabika Maková s rozprávkou „Kráľovná v Hrašovíku“. Odmenou im boli diplomy a pekné vecné ceny. Na podujatie ich pripravovala kronikárka PhDr. Jana Amrichová. Svätý Mikuláš neobišiel našu obec ani v tomto roku. Zavítal k nám 7. decembra s košom plným sladkostí. Stačilo mu povedať básničku alebo zaspievať pesničku. Naše deti to bez problémov zvládli. Podujatie sponzorovali: Peter Spišiak, Imrich Fazekaš, p. Pavlína Köverová, sladkosti venoval obecný úrad. Začiatkom decembra sa v kultúrnom dome vyrábali pod patronátom členiek KUKa vianočné ozdoby. Šikovné ruky V. Rosenbergovej, A. Rosenberga, dievčat Bérešových, S. Krupášovej, S. Murajdovej, M. Bučkovej, M. Köverovej, N. Staňovej, N.Tóthovej, A. Fodorovej a J. Fodora zhotovili pekné vianočné pozdravy. Posledným koncoročným podujatím bola Štefánska veselica, ktorá sa konala 26. decembra. Bola obohatená o zaujímavé predstavenie amatérskeho divadelného súboru z Krásnej nad Hornádom. Tým, ktorí opustili teplo svojich domovov a prišli do kultúrneho domu, ponúkli divadelnú hru J.G. Tajovského Ženský zákon. Napätie medzi účastníkov priniesla tombola. O 43 cien bol veľký záujem. Tie tri najcennejšie získali: F. Köver, rodiny Nohajová a Maková.

Cirkevný život 

Po úmrtí Štefana Kövera - Palka kurátor Reformovanej cirkvi nebol zatiaľ ustanovený. Túto funkciu supluje kurátor Evanjelickej cirkvi a.v. p. Dušan Bodonský. V čase od 6.-10. augusta sa uskutočnil 11. ročník detského denného tábora organizovaného Rímsko-katolíckou cirkvou farnosťou Košická Nová Ves, duchovným otcom Patrikom Šarišským a viacerými dobrovoľníkmi. Od nás sa ho zúčastnilo 9 detí. Nápomocná bola aj naša obec a tradičná sponzorka p. P. Köverová.
 
Knižnica 

47 čitateľov, z toho 19 detí, malo k dispozícii 568 kníh. Celkovo si vypožičali 837 kníh. Do knižnice pribudlo 46 kníh v hodnote 326,37 eura. Na nákup prispeli 70 eurami občania (p. Dobranská (50 eur), p. M. Takáč (10 eur) a p. Z. Fazekašová ( 10 eur). 

Šport
 
16. novembra sa začal 3. ročník biliardového turnaja organizovaného p. Dzurušom, tradične, v miestnom hostinci. Zúčastnilo sa ho 16 súťažiacich z radov mládeže aj dospelých. Finále súťaže sa koná v januári nasledujúceho roku.
V katastri obce vyvíjajú dlhodobo športovú činnosť dve organizácie, ktorých aktivity využívajú najmä Košičania. Farma Hrašovík pravidelne organizuje kurzy jazdy na koňoch pre deti aj dospelých. Svoje letisko medzi obcami Hrašovík a Rozhanovce má Klub leteckých modelárov, ktorý pôsobí už od roku 1972 pri Technickej univerzite v Košiciach. 

Životné prostredie 

30.3. sme sa ako obec a jej jednotlivé domácnosti pripojili do akcie Hodina zeme. Vyplo sa verejné osvetlenie a doma sme posedeli pri sviečkach. Obec sa zapojila aj do medzinárodného podujatia Deň Zeme podujatím Vyčistíme si Hrašovík dňa 14. apríla. Tento krát vyčistením takmer dvojkilometrového úseku krajnice cesty smerom do Košíc od samonáletnej buriny a drevín. Pozornosti brigádnikov neušlo ani okolie zastávky pri odbočke na Košice tradične zapratané množstvom odpadkov. Naplnil sa nimi celý veľkokapacitný kontajner. Po brigáde dobre padlo malé občerstvenie – pečené klobásky, kuracie krídielka a niečo do štamperlíkov na zohriatie, ktoré sponzorovala rodina Dobranská. Na brigáde sa zúčastnili: Ing. Dalibor Amrich, Peter Ujházi, Bohuš Fodor, Martin Černík, Rastislav Mako, Ing. Ladislav Varga, Vladimír Bučko, Ivan Anderle, Pavel Staňo, Stanislav Pavlinský, Dezider Gašpar- z Rozhanoviec, Jozef Slepčík- z Rozhanoviec, Edita Gašparová- z Rozhanoviec, Marta Kuzicová, Anton Kašper, František Kövér ml., Jozef Hodermarszki, Erika Hodermarszká, Eva Bakajová, Štefan Duch, Anna Fodorová, Pavel Tóth ml., Kamil Jurko, Vladimír Huštaty ml., Michal Kuzica, Bohuš Fodor ml., Simonka a Gabika Makové, Vilko Hodermarszki, Natálka Tóthová, Nikolka Staňová, Julka Ujháziová, Jakub Fodor, Peter Bakaj-z Rozhanoviec a Renáta Demková. V priebehu roka boli objednané tri veľkokapacitné kontajnery na zber drobného stavebného odpadu, ktoré boli občanmi náležite využité. 

Štatistické údaje 

K 31.12. malo v obci trvalý pobyt 333 obyvateľov. K trvalému pobytu sa u nás prihlásilo 11 občanov, 2 sa odhlásili. Pribudli nám 2 novonarodení občiankovia a to 6.6. David Kövér a koncom roka 17.12. Richard Peter Dudinský. 26.5. sa konala 1 svadba v Košiciach na miestnom úrade - Furča. Monika Fazekašová sa vydala za Petra Dudinského z Košíc.
Na obecnom cintoríne sme sa rozlúčili s 5 Hrašovíčanmi. 24.2. zomrela Anna Huštatyová (r. Frištiková) 88-ročná, 27.3. vo veku 86 nedožitých rokov p. Jolana Baloghová (r. Baloghová), 28.9. p. Štefan Duch 63-ročný, 1.10.p. Štefan Kövér-Palkov 83-ročný a v posledný deň roka 31.12. Ľubomír Homa 59-ročný.Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2013 z 25.6.2013.


_____________________________________________

Rok 2011 

Samospráva 

Začiatkom roka sa začal uplatňovať v praxi zákon 546/2010 Z.z. o zverejňovaní všetkých zmlúv ako aj faktúr, na webovej stránke www.hrasovik.sk, takže občania aj týmto spôsobom môžu kontrolovať hospodárenie obce s finančnými prostriedkami. Celkovo sa konalo 5 zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorých boli o.i. prijaté 4 všeobecné záväzné nariadenia: o parkovaní na verejných priestranstvách, (zákaz dlhodobého parkovania o.i. nákladných motorových vozidiel na verejných priestranstvách), prevádzkový poriadok pohrebiska,( dozorom pohrebiska je firma Omega z Ďurkova ), povodňový plán (členmi povodňovej komisie sa stali všetci poslanci na čele so starostkou, súčasťou uznesenia je aj zoznam stavieb a objektov, ktoré môžu byť povodňou ohrozené ako aj zoznam dobrovoľníkov) a nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku (došlo k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad z 10.03 eura na osobu a rok na 12,00 eur na osobu a rok) 16. 6. dostala obec list z ministerstva poľnohospodárstva o poskytnutí výpomoci sociálne odkázaným, tzv. potravinovú pomoc Európskej únie v objeme 20 kg múky a 20 kg cestovín pre jedného žiadateľa. Následne boli potraviny promtne dovezené a vydané 32 občanom, ktorých výška dôchodku nepresiahla 305 eur, alebo sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi. Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 23. 2. rozpočet obce vo výške 60 517 eur v príjmovej časti a vo výdavkovej časti 59 717 eur. Záverečný účet obce za rok 2011 bol obecným zastupiteľstvom schválený 19.4. 2012. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 8 445 eur. 

Bol vypracovaný projekt, v spolupráci s občianskym združením Priatelia Zeme, zameraný na kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hrašovík. 

Obec sa zapojila do Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 a to do projektov Historické dejiská a Historické javiská. 

V rámci obecného zastupiteľstva vykonávali činnosť 3 komisie: komisia verejného poriadku (I. Anderle, J Golenya, P. Tóth, ) kultúrna komisia (KUKO)- A. Fodorová, Ing. Nohajová, B.Anderlová a E. Bučková, kontrolná komisia (Ing. L. Köverová, M.Carpenová, L.Jurko )

Výstavba a zmeny charakteru obce 

V obci každoročne vyrastajú nové domy, tak v jej centre ako aj na okraji. Celkovo boli skolaudované 3 domy.
31. mája sa konala, po viacerých pripomienkach zo strany obecnej samosprávy, kolaudácia asfaltovej cesty zo strany PPA – Poľnohospodárskej platobnej agentúry. 

Na budove obecného úradu bol zhotovený v máji prístrešok pred vchodom do budovy a nainštalované osvetlenie so senzorom.
 
Až koncom roka sa podarilo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ukončiť vodovodné pripojenie, takže 15.12. začala tiecť do prvých domácnosti voda dodávaná z vodnej nádrže Starina. K prvým rodinám napojeným na vodovod patrili rodina Amrichová č. 81, Gregová č. 110 a Tiliščáková (novostavba).
 
Podniky v obci 

Pekáreň JUNO je jediným podnikom, ktorý poskytuje prácu v obci jej obyvateľom ako aj ľuďom zo širokého okolia. V pekárni je zamestnaných celkovo 40 zamestnancov, z toho takmer štvrtina – deväť z Hrašovíka. 

Život v obci 

O tom, že našim občanom nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi, svedčí zber šatstva pre Arcidiecézu diakonie Broumov, ktorá sa písomne obrátila na našu obec o pomoc. Celkovo sa zozbieralo 1,3 tony najmä použitého šatstva. Naši občania úspešne pomohli pri pátraní po nezvestnom mužovi z Košíc, ktorého po dvoch dňoch našli v lese. Boli to: A. Kašper, M. Kuzicová, I. Anderle so starostkou a aktivační pracovníci z Rozhanoviec Edita Gašparová s manželom Deziderom Gašparom.
 
Obec v priebehu roka žila viacerými podujatiami. Spolu s okolitými obcami a hlavným organizátorom mestom Košice participovala na príprave a realizácii nultého ročníka historickej rekonštrukcie Bitky pri Rozhanovciach, ktorá sa konala 18. 6. na lúke nad Beniakovcami. Budova obecného úradu mala privilégium prenocovať kráľa Karola Róberta, aj keď len v podobe dreveného súsošia. Cesty motorizovaných viedli na bojisko cez našu obec a aby nezablúdili zodpovedali sme za ich správnu navigáciu. Pekáreň JUNO upiekla voňavý chlebík, na ktorom si pochutnávali súčasní mešťania na čele s košickým primátorom. Hrašovícke deti Jakub Fodor a Vilko Hodermarský si úspešne vyskúšali úlohy komparzistov.
 
Šesťčlenné družstvo, v zložení Blanka Anderlová, Ivan Anderle, Milka Bučková, Vlado Bučko, Anka Fodorová a Renáta Demková nás úspešne reprezentovalo 12. júna na Abovských slávnostiach v Rozhanovciach, kde si návštevníci mohli pochutnať na ich „gulaši zo švini.“ 

Deň detí a Deň otcov sa konal koncom júna v kultúrnej sále. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré viedli M. Bučková, D. Nohajová a B. Anderlová. Členovia KUKa spolu so starostkou pripravili hotdogy, A. Fodorová, S. Maková a E. Takáčová napiekli koláče a poslanci I. Anderle a V. Bučko pomáhali hasiť smäd kofolou a pivom. Klobásky grilovali osvedčení R. Mako a B. Fodor st. Podujatia sa zúčastnili aj novohrašovčania( Hodermarskí, Gregovci, Gosťovci, Konopáskovci ). 

Rozlúčka s letom sa uskutočnila na obecnom dvore 28. 8. ako spomienka na udalosti Slovenského národného povstania a konca 2. svetovej vojny. Ako ho vtedy prežívali v našej obci nám pripomenul, vo svojich písomných spomienkach, dnes už nebohý Štefan Köver Panov. V tom čase, 14.1.1945 odvliekli nemeckí vojaci na práce do Nemecka 21 hrašovíckych mládencov. Našťastie, aj keď strastiplným spôsobom, sa všetci vrátili domov. Posledným žijúcim z tejto skupiny je pán Ján Cibuľa.
 
Večer plný strašidiel (Halloween) pripravila KUKO – kultúrna komisia pre deti a ich rodičia. Bolo to u nás po prvýkrát, čo sa za tmy 30. 10. o 17. hod „promenádovali“ po obci strašidlá s rozsvietenými lampiónmi. Na cestu im hrala z miestneho rozhlasu strašidelná hudba. Najviac sa všetkým páčilo strašenie v podaní p. Bučka, ktorý sprievod privítal na balkóne svojho domu v perfektnom kostýme za efektného zvukového doprovodu. Pochodujúce strašidlá v niektorých domoch odmenili sladkosťami. V kultúrnom dome na nich čakalo pohostenie, ktoré sponzorovala p. P. Köverová a vyhodnotenie súťaže o masku najkrajšieho strašidla. Vyhrala Julka Ujháziová s maskou piráta.
 
Pravidelnosť stretnutí detí pred Veľkou nocou a Vianocami pripravované kultúrnou komisiou prináša svoje ovocie v podobe skrášlenia okien budovy obecného úradu, autobusovej zastávky, či vyzdobeného stromčeka (dar od manželov Imricha a Zdeny Fazekašových) v kultúrnej sále. Poďakovanie tentokrát patrilo Gabike a Simonke Makovým, Nikolke Staňovej, Jakubovi Fodorovi, Vilkovi Hodermarskému, Slávke Murajdovej, Martinke Köverovej, Miške, Peťkovi a mame Silvii Spišiakovým, Vaneske Bakajovej. 

Deti i mládežníci sa aktívne zapojili aj do tradičného podujatia „Zejdzeme še na Štefana (G. a S. Makové, N.Staňová, J. Fodor, Martinka Bučková, Michal Bučko, ako aj tanečná skupina Šakty a Škvarkare z Košickej Novej Vsi. 

Cirkevný život
Kurátorom Cirkvi ausburgského vyznania je naďalej Dušan Bodonský a Reformovanej cirkvi Štefan Köver-Palko. O prevádzku rímskokatolíckeho kostola sa starajú manželia Nagyovi, kostolníkom je dlhoročne František Köver. Služby božie ausburgského vyznania sa konajú 4. nedeľu v mesiaci o 14. hod, reformovaní sa stretávajú na bohoslužbách raz mesačne 2. nedeľu o 11. Hod. alebo o 14. hod. Členovia týchto 2 cirkví sa zúčastňujú navzájom na svojich bohoslužbách. Rímskokatolícka omša býva pravidelne každú nedeľu o 9.30 hod., ako aj 1x v týždni, okrem prikázaných sviatkov. 

Knižnica
Výpožičné služby využívalo 46 obyvateľov, z toho bolo 11detí. Celkovo si vypožičali 1036 kníh. Do fondu pribudlo 39 nových kníh. Obec na nákup prispela sumou 248,49 eur a p. Dobranská sponzorsky prispela sumou 50 eur. Záujem o internet a počítače poklesol. Čoraz viac obyvateľov má totiž doma zapojený internet. 

Šport
16 hráčov biliardu sa od konca decembra 2010 až do januára 2011 pustilo do vzájomného zápolenia v miestnom hostinci. Víťazom sa stal Martin Černík, 2. miesto obsadil Marek Béreš a 3. bol Dalibor Amrich. Koncom roka stihli nadšenci biliardu aj 2. ročník. Tento krát zvíťazil Patrik Carpen, 2. miesto obhájil Marek Béreš, tretí bol Rado Kašper. Organizačne zabezpečoval obidva ročníky p. Peter Dzuruš. 

Životné prostredie
Vedenie obce má snahu o zlepšenie životného prostredia obce. Popri pravidelnom kosení okolia ciest a cintorína (kosilo sa celkovo 7 krát), pracovníci podieľajúci sa na verejnoprospešných prácach pravidelne čistili potok, zametali a odstraňovali nedovolené skládky odpadu, ktoré sa žiaľ ešte stále v obci vyskytovali. Na zber nekomunálneho odpadu boli zabezpečené 2 veľkokapacitné kontajnery. Zapojili sme sa 26. 3. do projektu Hodina Zeme, a tak v čase od 20,30 hod. o 21,30 hod. bolo vypnuté verejné osvetlenie a obec sa ponorila do tmy (na rozdiel od vysvietených Rozhanoviec) a aj napriek kvalifikačnému futbalovému zápasu Slovensko - Andorra, len tu a tam blikalo svetlo sviečok.
 
Štatistické údaje
K 31.12. malo v obci trvalý pobyt 327 obyvateľov. 

8.9. sa narodila Patrícia Palenčárová, koncom roka 19.11. si svoje áno povedali v Košiciach Martina Dziaková a Michal Hrubovčák. 

Na poslednej ceste sme odprevadili 3 obyvateľov. 4. 2. nás navždy opustila Alžbeta Staňová rod. Takáčová (88 rokov), Mária Amrichová rod. Štefaniková (76rokov) 1. 3. a Ľudovít Krupáš 29. 5. vo veku 59 rokov. 


Zápis do kroniky schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2/2012 zo dňa 6.9.2012
____________________________________________________________________________

Rok 2010

Obecná samospráva 

V práci obecného úradu, zastupiteľstva i života obyvateľov rezonovali 3 najdôležitejšie udalosti: rekonštrukcia časti miestnej komunikácie, voľby do samosprávy obce a oslavy 740. výročia vzniku Hrašovíka.
Popri nich sa venovala pozornosť týmto činnostiam:
- dostavba vodovodu
- výberové konanie na hlavného kontrolóra
- riešenie povodňovej situácie - zatopené pivnice rodinných domov
- projektová činnosť
- podujatia
- sociálna oblasť (pomoc pri vybavovaní rôznych žiadostí)

O tom čo sa v obci deje sa mali možnosť občania dozvedieť aj prostredníctvom miestneho rozhlasu (využíval sa aj na blahoželania jubilantom, matkám na Deň matiek...) a zverejňovaním informácií na miestach prístupných občanom (čakáreň, obchod, informačná tabuľa). Na zasadnutí dňa 12.2. bol verejným hlasovaním p. Peter Schimara opätovne zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie 6 rokov.

Poslanci odsúhlasili návrh rozpočtu na rok 2010 v príjmovej časti vo výške 45 080,- €, vo výdavkovej časti vo výške 45 080,- €. Záverečný účet obce za rok 2010 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 27.5.2011. Obec hospodárila s hospodárskym výsledkom - 4 196,- €. Tento mínusový výsledok ovplyvnilo čerpanie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

V apríli bol vypracovaný projekt v spolupráci s nezávislou skupinou občanov (Ivan Anderle, Jozef Golenya, Bohuš Fodor a Ing. Dalibor Amrich) do Nadácie Orange, zameraný na zveľadenie cintorína (fontánka, lavičky). Na jeho uskutočnenie sa nepodarilo získať peniaze.
Získali sme však úver od Dexiabanky za účelom predfinancovania a financovania úspešného projektu na rekonštrukciu časti miestnych komunikácií a v priebehu leta ho aj realizovali.

27.11. sa uskutočnili voľby do samosprávnych orgánov obce. Účasť vo voľbách bola 79,31%. Starostkou sa stala Renáta Demková (152 hlasov), Ing Ivan Havrila získal 52 hlasov a Ing. Štefan Pešák, 2 hlasy. Poslancami sa stali: Ivan Anderle (85 hlasov ), Dušan Bodonský (99 hlasov), Vladimír Bučko (107 hlasov), Anna Fodorová (86 hlasov) a Ing. Lenka Köverová (107 hlasov). Následne na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2010 boli po slávnostnom sľube uvedení do svojich funkcií. Na tomto zasadnutí boli ustanovené 3 komisie, ktoré vedú: Ing. L. Köverová – kontrolná komisia, I. Anderle - poriadková komisia, A. Fodorová- kultúrna komisia.

O činnosti v obci priebežne informuje webová stránka, sprístupnená 1.7.2010.

Štátna správa 

18.9. sa konalo referendum vyhlásené Stranou slobody a Solidarity (SaS), ktoré bolo zamerané na 4 otázky týkajúce sa platenia slovenského rozhlasu a televízie, možnosti postihnutia poslancov za ich priestupky, zníženia počtu poslancov v SNR, stanovení finančného limitu na obstarávanie osobných motorových vozidiel pre orgány verejnej moci.
Žiaľ, tak ako na celom Slovensku, tak i v našej obci, bol záujem o referendum, a teda aj o možnosť ovplyvniť veci verejné, minimálny. Z počtu 254 oprávnených voličov sa referenda zúčastnilo iba 100 občanov. 

Výstavba a zmeny charakteru obce 

Pokračovalo sa v individuálnej výstavbe domov, boli skolaudované ďalšie 2 nové domy a udelené 1 stavebné povolenie. Obyvateľov bývajúcich na vyšnom konci a smerom na Beniakovce potešili 18. augusta asfaltovacie stroje, ktoré začali rekonštrukciu miestnej komunikácie. 6.septembra bol položený konečný asfaltový poter. Deti ho hneď preverili, vyskúšali si na ňom kolieskové korčule.

Obec zamestnávala na aktivačných prácach 8 pracovníkov. Tí sa venovali najmä skrášľovaniu okolia, koseniu cintorína, likvidácii čiernych skládok odpadu, drobným opravám a údržbe budovy obecného úradu. V novembri osadili nové lavičky, informačnú tabuľu a odpadkové koše pri autobusovej zastávke, obecnom úrade a ihrisku.

Po záplavách sa konala na hornom toku potoka brigáda, ktorej sa popri aktivačných pracovníkoch zúčastnili p. V. Dobranská, I. Fazekaš, J. Jurko, H. Köverová-Ujfaluši, F. Köver so synom, S. Pavlinský,V. Takáč, P. Tóth.

Dobudovaný vodovod, aj napriek prísľubu Východoslovenských vodovodov a kanalizácií, že z neho v lete do našich domácností potečie pitná voda, nebol zatiaľ skolaudovaný a napojený na vodnú nádrž Starina.

Na cintoríne, bola osadená po minuloročnej krádeži, nová bránička. Materiál zakúpila obec a bráničku, bez nároku na odmenu, vyhotovil p. Jaroslav Krupáš. V centre obce, pribudlo nad potokom zábradlie, ktoré zhotovil p. V. Takáč. V rámci skrášľovania obce boli na ňom osadené kvetináče s kvetmi.

Život v obci 

Väčšina domácností si pestuje zeleninu a ovocie. Poniektorí doteraz využívali na tento účel pridelené záhumienky na Jamiskách. Avšak Poľnohospodárske družstvo v Rozhanovciach, po prvýkrát, určilo na záhumienky pôdu za novým rozhanovským kostolom, čo je pre veľkú vzdialenosť pre našich občanov nevýhodné, takže túto možnosť ani nevyužili.

Pribudla nám nová služba. Občania majú možnosť, od leta, každý pondelok okolo 16,00 hod. zakúpiť si mlieko z pristaveného mliečneho automatu. Jeho príchod sa oznamuje miestnym rozhlasom.
Podujatia.
Tradičnými sa stávajú každoročne  organizované podujatia : príprava veľkonočnej výzdoby – pre deti, Deň detí organizovaný v spolupráci s pekárňou JUNO, mikulášske a štefánske posedenia. Najväčší úspech majú podujatia pre deti. Na stretnutí s Mikulášom sa deťom predstavilo zájazdové bábkové Divadlo v kufri z Košíc. O pekne vyzdobený stromček sa postarali: rodina Gašparová z Rozhanoviec, M. Kuzicová a A. Kašper.
O štefánske posedenie, napriek účasti folklórneho súboru Olšava z Ruskova, tanečných vystúpení našej mládeže (Jakub Fodor, Simona Krišková), vinšovačiek Martinky Bučkovej, bol záujem z radov dospelých, vzhľadom na vynaloženú námahu, nedostačujúci. Pri jeho prípravách a realizácii aktívne pomáhali: B. Anderlová, E. Bučková, A. Fodorová, A. Tóthová, V. Bučko, manželia Takáčovci a P. Köverová.
Najvýznamnejším podujatím, náročným na organizáciu i čas, boli oslavy 740. výročia založenia obce. Do príprav sa, popri pracovníkoch obecného úradu starostky, R. Demkovej a pracovníčky E. Bučkovej, zapojili poslanci M. Nohaj a V. Bučko. Bez aktívnej účasti a ochote obyvateľov (J. Amrichová, B. Anderlová, P. Bakaj, I. Egedová z Rozhanoviec, Z. Fazekašová, A. Fodorová, B. Fodor, M. Köverová, H. Jurková, R. Mako, B. Nohaj, D. Nohajová, Š. Palenčár, V. Takáč a sponzorka P. Köverová) by ho nebolo možné zorganizovať. Medzi najvzácnejších hostí patril 95-ročný rodák Štefan Lenhardt, ktorému bolo udelené čestné občianstvo. Ekumenická bohoslužba, ktorej sa zúčastnili a zároveň ju celebrovali: za Rímskokatolícku cirkev dôstojný pán Patrik Šarišský, za Evanjelickú cirkev a.v. zborový farár Mgr. Stanislav Kocka, Reformovanú cirkev zastupoval prvý duchovný Jaroslav Széles, bola stvrdením duchovného posolstva našich predkov- náboženskej tolerancie, ktorá pretrvala stáročia. Obyvatelia mali možnosť vzhliadnuť viaceré vystúpenia súborov: folklórneho súboru Škvarkare, bábkového divadla Babadla, hudobnej skupiny Clear (podrobnejšie viď album výstrižkov). Celodenný program bol ukončený ohňostrojom. Článok p. E. Bučkovej o oslavách uverejnili Obecné noviny.

Obecná knižnica 

V roku 2010 sa knižnica rozrástla o 88 nových kníh. 51 kníh, v cene 350 €, sme kúpili z dotácie Ministerstva kultúry SR za projekt vypracovaný PhDr. J. Amrichovou, 31 kníh v cene 213,51 € sme kúpili z obecných prostriedkov a 6 kníh knižnica získala darom. Knižnicu najčastejšie navštevovali dospelí - ženy. Deti a mládež sa viac zaujímali o internet a počítačové hry. Svedčia o tom aj tieto údaje: mali sme 50 čitateľov, z toho 20 detí. Celkovo si vypožičali 857 kníh. Počítače boli v priebehu roka vymenené za výkonnejšie.

Šport 

Futbal zaujíma deti aj dospelých. Naši chlapi ( Š. Béreš, P. Staňo, S. Köver, P. Horváth, F. Köver, R. Mako, M. Fazekaš a R. Kašper ) sa zúčastnili ôsmeho mája futbalového turnaja rodičov a priateľov Základnej školy v Rozhanovciach. Obsadili 5. miesto. V decembri sa začali prípravy a prvé kolá biliardového turnaja mužov v miestnom hostinci. 

Životné prostredie 

Taký daždivý máj ako bol tento, meteorologické záznamy nezachytili minimálne 50 rokov. Pršalo každý deň v máji a ani začiatok júna za ním nezaostával. Po celom Slovensku boli veľké povodne. Ani nám sa nevyhli. Okolité vyrúbané lesy nemajú možnosť zachytávať vodu a tak tiekla dolu dedinou. Zelenina stála vo vode. Tá so sebou strhla piesok a štrk –záhrady zostali posiate kamením. Kritická situácia bola z utorka na stredu 1.júna, keď obyvatelia na hornom konci boli aj so starostkou v pohotovosti - potok pri Jurkových hrozil vyliatím. Odčerpávali nepretržite vodu. Napriek tomu naša obec nezaznamenala veľké škody ako obce v jej okolí, až na zopár čiastočne zaplavených pivníc. Majitelia boli odškodnení štátom po 300,- €.

Možnosť separovanie odpadu nevyužívajú zatiaľ všetky domácnosti. Najčastejšie sa separujú plastové fľaše. Na obecnom úrade bol umiestnený v decembri E-box na separovanie drobného elektrozariadenia (baterky, mobily...)

Štatistika 

V tomto roku sme zaznamenali rekordný počet obyvateľov a to celkovo 321. K tomuto rekordnému číslu neprispeli novonarodenci, ale na trvalý pobyt prihlásení 19 občania, z novopostavených domov. Na poslednú cestu sme odprevadili najstaršieho obyvateľa Štefana Kövera - Panov vo veku 86 rokov (9.4.) a Milana Huštátyho (14.8.) vo veku 52 rokov. Svoje áno si povedali 3 novomanželské páry: Slávka Rostášová a Miroslav Jurek (7.8.), Ing. Lenka Amrichová a Slavomír Köver (28.8.), Janka Homová a Stanislav Jurašek (21.8.).

Zápis do kroniky schválený uznesením  obecného zastupiteľstva č. 3/2011 z 30.6.2011.
_______________________________________________________________________


Rok 2009

Obecná samospráva
Konalo sa celkom 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva. V priebehu roka rezonovali na stretnutiach najmä tieto témy :
- budovanie vodovodu – nespokojnosť so stavom a kvalitou prác
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu a výmena dvier a okien na obecnom úrade
- obecný cintorín – poplatky, osadenie tabule, vodovodná prípojka. Cintorínsky poplatok za
  1 miesto na obdobie 20 rokov pre obyvateľov s trvalým pobytom bol stanovený na 17 eur
- vystúpenie obce z územia miestnej akčnej skupiny (MAS) s názvom Miestna akčná
  skupina OKO a vstup do MAS Olšava Torysa
- schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
- prijatie VZN o chove, držaní a vodení psov uznesením č.2
- príprava a vydanie prvého kalendára o obci
- nespokojnosť niektorých záhradkárov s výškou dane z nehnuteľnosti a miestneho
  poplatku za drobný stavebný a komunálny odpad. DR SR potvrdilo oprávnenosť
  stanovených poplatkov obcou vo VZN č.1/2009.
Poslanci odsúhlasili návrh rozpočtu na rok 2009 vo výške 48 096 €. Záverečný účet obce za rok 2008 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 3.8.2009. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 381 000 Sk.
 
Štátna správa
K volebným urnám pristúpili naši občania celkovo 3 krát. Ako prvé sa konali prezidentské voľby.
V 1. kole ( 21.3.2009) pri počte 238 oprávnených voličov bolo vydaných 133 hlasovacích lístkov. Bol odovzdaný ten istý počet a všetky hlasovacie lístky boli platné. Poradie podľa počtu získaných hlasov:

1. prof., PhDr. Iveta Radičová, PhD.       61 hlasov
2. doc., JUDr., Gašparovič Ivan, CSc.    54 hlasov
3. prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.         7 hlasov
4. RNDr. František Mikloško                     4 hlasy
5. Zuzana Martináková                               4 hlasy
6. PaedDr. Dagmar Bollová                        2 hlasy
7. PhDr. Milan Sidor, CSc.                          1 hlas.

2. kolo prezidentských volieb sa konalo 4.4.2009:
počet oprávnených voličov 239,
počet vydaných hlasovacích lístkov 150,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov 150,
počet platných hlasovacích lístkov pre oboch kandidátov 150.
1. prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.            77 hlasov,
2. doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.          73 hlasov. 
Prezidentom sa opätovne stal Ivan Gašparovič so ziskom 55,53 % hlasov. Na voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré boli 6.6.2009 sa zúčastnilo na Slovensku 19,64 % oprávnených voličov. V našej obci bola 28 % účasť. Bolo vydaných 68 hlasovacích lístkov, počet platných odovzdaných hlasov bol 62.

Umiestnenie podľa strán:

1. SDKÚ – DS 28 hlasov
2. SMER - sociálna demokracia 16 hlasov
3. HZDS 5 hlasov
4. Strana zelených 4 hlasy
5. Kresťanskodemokratické hnutie 4 hlasy
6. Sloboda a Solidarita 2 hlasy
7. Demokratická strana 1 hlas
Komunistická strana 1 hlas Strana demokratickej ľavice 1 hlas

Najväčšie zastúpenie v Európskom parlamente získal v rámci Slovenska Smer, 5 poslaneckých miest z celkového počtu 13 stanovených pre Slovensko.

Koncom roka 14.11.2009 sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov. U nás bolo vydaných 67 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 67, platných bolo 63 hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu KSK a 64 pre voľby do zastupiteľstva KSK.
Výsledky volieb na predsedu KSK:
1. JUDr. Zdenko Trebuľa 31 hlasov
2. Ing.Ján Süli 21 hlasov
3. MUDr. Michal Vajda 7 hlasov

Voľba do zastupiteľstva KSK:
1. Ing. Milan Rabatin 42 hlasov
2. Slavomír Horváth 22 hlasov
3. František Petro 16 hlasov
Z nami volených poslancov zasadol do krajského parlamentu Ing. Milan Rabatin starosta obce Beniakovce a František Petro starosta obce Ploské. Predsedom KSK sa opätovne stal JUDr. Zdenko Trebuľa.

Výstavba a zmeny charakteru obce
V obci bol badateľný čulý stavebný ruch. Svedčia o tom vydané 2 kolaudačné rozhodnutia a 4 stavebné povolenia na výstavbu nových domov. Východoslovenská vodárenská spoločnosť pokračovala vo výstavbe vodovodu a následnej úprave terénu po týchto prácach . V priebehu roka vyslovovali občania a poslanci nespokojnosť s prácami na vodovode. Poslanec Vladimír Bučko a p. Ivan Anderle urobili obhliadku staveniska a spísali závady, ktoré boli zaslané investorovi. Uskutočnilo sa stretnutie s investorom a naše pripomienky boli čiastočne akceptované.
Pálčivým problémom už dlhé roky je stav miestnych komunikácií. Keďže sa končia doterajšie rozkopávky je nutné túto situáciu riešiť. Obec nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu cesty, preto uzavrela zmluvu s firmu Eurokonzult o pomoci pri spracovaní projektu na získanie finančných prostriedkov. Projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a osadenie drobnej mestskej architektúry v obci Hrašovík“ bol úspešný. Obec koncom roka získala z fondu Európskeho spoločenstva nenávratný finančný príspevok vo výške 85 090,42 €. Tieto peniaze pokryjú čiastočnú rekonštrukciu dvoch úsekov miestnej komunikácie.
Na miestnom cintoríne bola osadená informačná tabuľa s cintorínskym poriadkom a bola urobená vodovodná prípojka.
Dňa 9.7. sa opäť, po nejakej tej odmlke, rozozvučal miestny rozhlas. Jeho kompletnú výmenu financovala obec z vlastného rozpočtu. Celkové náklady na jeho výmenu činili 4 504, 70 €.

Život v obci
Väčšina dospelých obyvateľov dochádza za prácou do Košíc. Niekoľkí, najmä tí mladší, odišli za prácou do zahraničia, najmä do štátov Európskej únie. Počet nezamestnaných sa pohybuje v priemere okolo 10. Deti predškolského a školského roku navštevujú školy v Beniakovciach, Rozhanovciach a v Košiciach. V poslednom období je v dedine rušno. Súvisí s výstavbou vodovodu i nových domov. Pohybuje sa tu viac cudzích ľudí, čo dáva príležitosť zlodejom. Dňa 15.8. bola zaznamenaná krádež domáceho zvieraťa- barana. Krádež v našej obci prekvapila aj bidovských policajtov. Podľa ich vyjadrenia takéto niečo u nás nezaznamenali už po viacero rokov. Zlodejovi zrejme jedna krádež nestačila, a tak si to zopakoval o štyri dni znova. Ukradol kovovú bráničku z dolnej časti cintorína. Páchateľa sa nepodarilo vypátrať. Čakajúci na autobus sa iste potešili dreveným laviciam, ktoré osadil p. Martin Matta. Staré stĺpy z miestneho rozhlasu nevyšli nazmar. P. Vlado Takáč spolu s p. Ivanom Anderlom ich premenili na hojdačky a preliezku a osadili v našom parčíku uprostred dediny. A tak sa v jeden septembrový deň začala z týchto miest ozývať spokojná vrava a smiech detí. Uplynulý rok bol bohatý aj na kultúrne aktivity. Škoda len, že ich návštevnosť z radov dospelých obyvateľov bola skromnejšia. Začalo sa to fašiangovým posedením 20.2, kde si prítomní pripomenuli fašiangové zvyky a prípravu tradičných dobrôt. O dobrú zábavu sa postaral folklórny súbor Škvarkáre z Košickej Novej Vsi. Na deň 13.6. pozýval vtipný plagát všetky deti a ich rodičov na Deň detí, ktorý organizovala obec spolu s pekárňou JUNO. ( Naša pekáreň bola jedným z organizátorov a sponzorov pravidelného stretnutia majiteľov pekární so svojimi zamestnancami ich rodinami s deťmi a hosťami Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska .) Program bol bohatý na rôzne akcie a atrakcie, od tých pre najmenšie deti až po dospelých. Podujatie sa stretlo s mimoriadne priaznivým ohlasom Hrašovíčanov. Ďalšou tradičnou aktivitou bolo stretnutie sv. Mikuláša a jeho pomocníkov s deťmi. – Na podujatie sponzorsky prispeli p. Martin Kövér, Peter Spišiak a Paulína Kövérová. O vianočný stromček sa postarali p. Staňo Pavel, Staňo Jaroslav a Köver Rudolf. Stretnutie pripravili a viedli mládežníci Vladena Huštatyová, Lucka Carpenová, Marek Regenda, Jurko Tomáš spolu s Mikulášom v podaní p. Ing. Vladimíra Takáča. Koncom roka sa podarilo vďaka občanom zozbierať a spracovať dokumenty o dejinách našej školy (školská kronika z rokov 1925-1953, fotografie, vysvedčenia...). Zavŕšením tejto práce bolo vydanie prvého hrašovíckeho nástenného kalendára s textami v slovenskom a anglickom jazyku. Jeho autorkou a zostavovateľkou je PhDr. Jana Amrichová. Kalendár bol vytlačený aj vďaka Košickému samosprávnemu kraju, ktorý na základe nami spracovaného projektu poskytol finančnú dotáciu na jeho vydanie. Záver roka sa niesol v znamení Štefánskej slávnosti 26.12. V rámci stretnutia sa uskutočnila prezentácia kalendára Naša škola. Na tejto slávnosti vystúpil spevácky súbor z Nižnej Kamenice – „Čerešeň“, nechýbala ani tombola do ktorej sponzorsky prispeli p. Ing. Kreibik Juraj, rodina Vladimíra Bučka a rodina Vladimíra Takáča. 1. cenu vyhral Róbert Križiak. Do tanca hrali a spievali manželia Takáčovci, pohostenie sponzorovala p. Köverová Paulína a slávnosť pripravili Fodorová Anna, Vangorová Marta, Fazekašová Zdeňka a Kuzicová Marta.

Šport
16. mája sa hrašovícki chlapci vo veku do 15 rokov ( 2 družstvá ) zúčastnili minifutbalového turnaja o Pohár starostu Čižatíc. Boli úspešní. Získali 2.miesto. Starostka im zadovážila aj dresy s erbom rodnej obce. Návštevu Čižatíc si naši futbalisti zopakovali ešte aj na jeseň. Dňa 17.10.2009 sa tam uskutočnil turnaj v malom futbale pri príležitosti 710.výročia vzniku obce. Opätovne získali 2. miesto, krásny pohár a diplom. Zostava družstva: Michal Fazekaš, Vladimír Huštaty, Michal Kuzica, Bohuš Fodor, Jakub Fodor, Karol Kolárik, Kamil Jurko, Majo Bučko, Patrik Carpen, Pavel Toth, Jakub Tink, Ján Tyč - kamarát Michala Fazekaša z Košíc.
Obecná knižnica
Do knižnice bolo zakúpených 50 kníh v hodnote 271€, z toho 50€ prispela sponzorsky p. Dobranská Viera. Čitatelia majú k dispozícii 395 kníh, zapísalo sa 47 čitateľov, z toho bolo 19 detí. Títo si vypožičali v priebehu roka 740 kníh. Z úrovne metodiky Verejnej knižnice J. Bocatia bolo navrhnutých na vyradenie 141 zastaralých, poškodených a málo využívaných kníh, ktoré boli následne po schválení obecným zastupiteľstvom vyradené. V knižnici je k dispozícii občanom 5 počítačov. Tieto najčastejšie využívajú deti. Bolo zaznamenaných 500 prístupov na internet. Opätovne bol spracovaný projekt na MKSR na získanie finančných prostriedkov na nákup kníh. Knižnica sa zapojila do 3.ročníka regionálnej literárnej súťaže Oživené príbehy organizovanej Verejnou knižnicou Jána Bocatia. Bohuš Fodor spracoval príbeh Návšteva zo záhrobia, ktorý mu prerozprávala knihovníčka Zdena Fazekašová. Spolu so starostkou sa zúčastnili vyhodnotenia v Kysaku, 26.11.odkiaľ si náš autor odniesol čestný diplom .
Životné prostredie
Leto aj jeseň boli horúce, a tak sme sa jesenných dubákov vo väčšom počte nedočkali. Za to nám to koncom októbra a začiatkom novembra vynahradili okolité lesy veľkým výskytom suchoríbov hnedých. „Za náš krajší a čistejší Hrašovík“. Pod týmto názvom, opätovne po roku, v sviatočný májový deň 8. 5.2009 zorganizovala obec brigádu. Jej hlavnými aktérmi boli tento krát deti. Brigáda bola zameraná na čistenie potoka pri záhradkároch pod lesom. Svoju ruku k dielu priložili Julka a Martin Ujházioivci, Bohuš a Jakub Fodorovci, Vladena a Vlado Huštatyovci, Michal Kuzica a Kamil Jurko. Chlapskou pomocou prispeli aj p. Miloš Fazekaš a p. Bohuš Fodor.
Štatistika
Dňa 16.2 zomrela Alžbeta Takáčová vo veku nedožitých 88 rokov. V deň 19.6. pribudol 1 nový obyvateľ, Peter Spišiak. Konali sa 2 sobáše. Ing. Dana Kövérová a Štefan Palenčár prijali 19.9. sviatosť manželstva v tunajšom rímskokatolíckom kostole. Svoje áno si dňa 17.10. povedali Kvetoslava Spišiaková a Štefan Rus v evanjelickom kostole na Mlynskej ulici v Košiciach. Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2010 z 13.5.2010.