FOTOGALÉRIA

Odhalenie pamätnej tabule Dr. Ivanovi Pietorovi 01.09.2019

Odhalili sme pamätnú tabuľu Dr. Ivanovi Pietorovi v prvú septembrovú nedeľu 2019 - krásny slnečný deň, za účasti jeho pravnuka Miloša Pietora ml.,jeho priateĺov a obyvateľov obce. Krásny príhovor k zúčastneným mala PhDr. Jana Amrichová, naša kronikárka, aj touto cestou veľké ďakujem. Môžete si ho prečítať na stránke v časti akcie. Poďakovanie patrí aj ostatným, ktorý sa zaslúžili o krásne strávené popoludnie. Ďakujem Renáta Demková.