FOTOGALÉRIA

Odhalenie pamätníka 1.9.2017 - 21 chlapom z Hrašovíka odvlečených do Nemecka na nútené práce

Ďakujeme sponzorom - : Ministerstvu vnútra za poskytnutie dotácie, pánu Ľubomírovi Adamčíkovi z Rozhanoviec, Obci Rozhanovce, firme SKANSKA, pánu Rastislavovi Makovi, pánu Ing. Petrovi Tiliščákovi, pánu Zoltánovi Pappovi, PhDr. Jane Amrichovej, Mgr. Emílii Bučkovej, mladým - Michalovi Bučkovi a Mariánovi Bučkovi, Miriam a Ondrejovi Bartošovým, Blanke a Ivanovi Anderlovým, pánu Petrovi Bakajovi, pani Paulíne Köverovej a Jaroslavovi Krupášovi za sponzorovanie či už vecné, alebo svojou prácou na príprave a priebehu tohto podujatia.

Výstavba pamätníka a úprava parčíka
Výstavba pamätníka a úprava parčíka