FOTOGALÉRIA

Odvlečení do Nemecka - 14. január 1945

Otvorenie historicky 1. výstavy v obci Hrašovík s názvom "Odvlečení do Nemecka - 14. január 1945", ktoré bolo zároveň spomienkovým stretnutím na túto udalosť. Snenie od Róberta Schumanna zahrala na violončele Júlia Sofia Nagyová, naša 10 ročná interprétka a Michal Bučko - nádejný hudobník, zahral na gitare Baladu o poľných vtákoch od Mira Žbirku, čím na úvod navodili príjemnú, slávnostnú atmosféru. "Kúsoček pravdivej histórie je tak vzácna vec, že si ju musíme chrániť", povedal už v 18. storočí Thomas Jefferson. A my si ju chrániť chceme, práve preto sme sa zišli, presne v tú istú dobu, 14. januára, ako pred 72 (dvoma) rokmi, len vtedy bola nedeľa, keď Nemci odvliekli z našej obce, 21 mladých mužov na nútené práce do Nemecka. Boli to ako uvádzajú naše obecné kroniky: Andrej Takáč Štefan Takáč Ján Krupáš Imrich Krupáš Štefan Fazekaš Andrej Takáč ml. Imrich Fazekaš Andrej Matík Imrich Pešák Imrich Amrich Štefan Amrich Vincent Staňo Imrich Staňo Juraj Doľák Štefan Kövér-Dorčo Štefan Kövér- Lovas František Kövér-Novoveský Laco Čap Michal Čekan Ján Cibuľa Štefan Kövér-Panov Nikto z nich už, žiaľ, nie je nažive. Napriek tomu sa nám podarilo ešte za ich života, zachytiť a uchovať spomienky na túto udalosť a to aspoň dvoch z nich: p. Štefana Kövera-Panového – formou jeho rukopisných spomienok, ktoré na otvorení výstavy prečítala Blanka Anderlová a p. Jána Cibuľu- prostredníctvom videorozhovoru, ktorý s menovaným nahrala pani PhDr. Jana Amrichová a my sme mohli prostredníctvom autentickej ukážky z tohto videorozhovoru prežívať cestu našich odvlečených dedov a otcov. Dôvod odvlečenia našich blízkych - nie je úplne jasný. Bude ho potrebné preskúmať. Hovorí sa o prezradení prechovávaného partizána alebo o nájdení vysielačky. Odviezli ich na korbách áut do Prešova a odtiaľ nákladným vlakom do Nemecka, spolu s ďalšími mužmi z východného Slovenska a sústredili ich v pracovných táboroch . Následne boli rozdelení na práce na opravách zničených budov, na robotu na farmách, či v rôznych fabrikách. Našťastie sa po niekoľkých mesiacoch po skončení vojny, po dlhom putovaní : pešo, na bicykli, nákladnom aute, vlakom, autobusom, všetci vrátili šťastne domov. Ich snaha a snaha pozostalých získať satisfakciu, aspoň morálnu, sa nepodarila ani po roku 1989, keď po prijatí zákonov SNR o odškodnení vojnových obetí, sa pokúsili formou žiadostí požiadať Ministerstvo vnútra SR o odškodnenie. Až dňa 14. januára 2017, sa nám, ich potomkom, dostalo morálnej satisfakcie. Naše stretnutie pozdravil Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Práve deň pred, 13. januára 2017 nám Prezidentská kancelária zaslala jeho list, ktorý prítomným prečítala PhDr. Jana Amrichová. V liste sa okrem iného píše, pán Prezident si váži, že sa obec Hrašovík rozhodla zorganizovať pamätný deň pripomenutia si dramatických udalostí, ktoré ňou silno otriasli dňa 14. januára 1945. Zamyslel sa nad tým, čo by asi povedali všetci tí bojovníci II. svetovej vojny, ktorí bojovali za slobodu a demokraciu a už nežijú, na svet, v ktorom žijeme. Vyjadril presvedčenie, že by boli zajedno v tom, že sloboda, rovnosť bez náboženských predsudkov, ľudské práva a ľudská dôstojnosť stoja nad všetkým a sú i dnes u nás - na Slovensku, aj našimi hodnotami. Ďalej vyjadril presvedčenie, že porozumieť príčinám otvorenej podpory neonacizmu, fašizmu, rasizmu a šíreniu prejavu nenávisti je možné. Ale dnes však už nestačí uzatvárať kompromisy s ich nositeľmi, alebo chápavo až ospravedlňujúco odvracať tvár. Nevyhnutné je dosiahnuť azda už najvyšší stupeň pochopenia, že podporu takýchto ideológií a ich prejavov nie je v žiadnom prípade možné považovať za vzdor národa, ale hanbu ľudskej bytosti - človeka. Aj my potomkovia, sme si chceli uctiť pamiatku 21 mladých mužov, zatiaľ formou výstavy , neskôr, v lete pripravujeme aj odhalenie pamätníka. Oficiálnu časť stretnutia ukončili krásnymi prejavmi Michal Bučko so skladbou Na Kráľovej holi a Júlia Sofia Nagyová etudou Capriccio od Georga Goltermanna. V závere sa pani starostka poďakovala všetkým, ktorí prispeli k realizácii tejto výstavy a pozvala všetkých na prehliadku výstavy a malé občerstvenie. V Hrašovíku, 18.01.2017 PhDr. Jana Amrichová a Renáta Demková