FOTOGALÉRIA

Súťaž v separovaní komunálneho odpadu 2016

Do záverečného losovania postúpilo 16 domácností, ktoré sa zapojili do všetkých zvozov separovaného odpadu v druhom polroku 2016. Tretie miesto losovala poslankyňa Lucia Carpenová a vylosovala domácnosť pána Bodonského, ktorý si za tretie miesto odniesol tri stojany na igelitové vrecia, na separovaný odpad. Pán Bodonský losoval druhé miesto a vylosoval domácnosť pána Bučka, ktorý si za druhé miesto odniesol lis na petfľaše. Prvé miesto losoval pán Bučko a vylosoval domácnosť pani Anderlovej, ktorá si za prvé miesto odniesla tri plastové nádoby na separovaný odpad. Všetkých šestnásť domácností si zaslúži pochvalu a poďakovanie, že sa zodpovedne stavajú k odpadom. Ďakujeme rodinám: Dalibora Amricha, Anderlovej, Bartošovej, Bučkovej, Bodonskej, Carpenovej, Dobranskej, Fazekaša Imricha, Fazekaša Martina, Fazekaša Milana, Bohuša Fodora, Lipanovej - Nagyovej, Mokrišovej, Murajdovej, Jána Nagya, Ladislava Vargu.