FOTOGALÉRIA

Oslavy 740. výročia

2010

Erb obce
Erb obce
rímskokatolícky kostol sv. Marty v obci
rímskokatolícky kostol sv. Marty v obci
sprievod z kostola na obecný úrad
sprievod z kostola na obecný úrad
privítanie dôstojnýn pánom Patrikom Šarišským
privítanie dôstojnýn pánom Patrikom Šarišským
výstava kroník,fotiek a info materiálov o obci
výstava kroník,fotiek a info materiálov o obci
obrusy ktoré tkali naše babky
obrusy ktoré tkali naše babky
v strede čestný občan Hrašovíka p.Štefan Lenhardt
v strede čestný občan Hrašovíka p.Štefan Lenhardt
prvý duchovný Jaroslav Széles - Reformovaná cirkev
prvý duchovný Jaroslav Széles - Reformovaná cirkev
ekumenická bohoslužba
ekumenická bohoslužba


ekumenická bohoslužba
ekumenická bohoslužba
od kostola na obecný úrad
od kostola na obecný úrad


stretnutie s rodákom
stretnutie s rodákom

z ľava prvý duchovný Jaroslav Széles, dôstojný pán Patrik Šarišský, zborový farár Mgr. Stanislav Kocka
z ľava prvý duchovný Jaroslav Széles, dôstojný pán Patrik Šarišský, zborový farár Mgr. Stanislav Kocka
privítanie p.Bučková
privítanie p.Bučková
čestný občan Hrašovíka - Štefan Lenhardt s manželkou
čestný občan Hrašovíka - Štefan Lenhardt s manželkou

zápis do kroniky
zápis do kroniky "Ďakujem z úprimného srdca mojim ľuďom hrašovským. Veľmi Vás všetkých milujem..."

folklórna skupina Škvarkare z Koš. N.Vsi
folklórna skupina Škvarkare z Koš. N.Vsi
91ročná rodáčka p.Anna Straková rod.Fazekašová
91ročná rodáčka p.Anna Straková rod.Fazekašová
prestreté v podaní šikovných rúk našich žien pod vedením A. Fodorovej
prestreté v podaní šikovných rúk našich žien pod vedením A. Fodorovej

a Škvarkare sa lúčia
a Škvarkare sa lúčia
ochutnávka, už sme aj hladní
ochutnávka, už sme aj hladní
vystúpenie bábkového divadla
vystúpenie bábkového divadla "Babadlo" z Prešova
pozorní najmenší diváci
pozorní najmenší diváci

varenie poslaneckého guľáša - čakanie
varenie poslaneckého guľáša - čakanie

tancovanie - niektorí aj na boso, pri vystúpení skupiny Clear z Košíc
tancovanie - niektorí aj na boso, pri vystúpení skupiny Clear z Košíc
skupina Clear z Košíc, hosťoval Michal Bučko /v pravo/
skupina Clear z Košíc, hosťoval Michal Bučko /v pravo/

záverečný ohňostroj od sponzorky p. Paulíny Köverovej - ďakujeme
záverečný ohňostroj od sponzorky p. Paulíny Köverovej - ďakujeme