oznamy

Oznam záhradkárom

Obec Hrašovík oznamuje vlastníkom záhradiek v záhradkárskej osade Torysa, že si môžu prebrať rozhodnutia  na daň a miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2018 na obecnom úrade počas stránkových hodín, alebo v iný čas  po telefonickej dohode s úradom.

__________________________


 Oznam


Vážení občania, od 5.3.2018 je v obci na základe zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach zriadená dobrovoľnícka služba, ktorá okrem iných činností zabezpečuje pre našich seniorov predpísanie liekov u všeobecnej lekárky v Rozhanovciach, sprievod na vyšetrenie k lekárovi, zabezpečuje denné nákupy alebo pomoc pri nákupoch. Občania ktorí majú záujem o túto dobrovoľnícku službu nech kontaktujú telefonicky alebo osobne obecný úrad, kde dohodneme podrobnejšie podmienky služby. 


_______________________________________Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v dňoch 14.,15.,16. februára 2018 bude obecný úrad zatvorený
z dôvodu účasti na školení.
Knižnica bude vo štvrtok otvorená od 16,30 do 17,30.
..........................................................................................................................................
____________________________


O Z N A M

Kominárstvo Dobrý komín od VILA ponúka kontrolu a čistenie komínov, všetky kominárske a klampiarske práce za dobré ceny. Stavte na dlhoročné skúsenosti a kvalitnú prácu. Svoj záujem  o tieto služby nahláste na obecnom úrade do 16.1.2018.
__________________


______________________________

Vážení občania,
pracovníci obce rozniesli harmonogram zvozu odpadov
na rok 2018. Vrecia na separovaný zber sme ešte od zazmluvnenej firmy nedostali, budú ich distribuovať v mesiaci január. Následne ich roznesieme do domácností.
Tí, ktorí ich z dôvodu neprítomnosti nedostanú, budú si ich môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Na obecnom úrade si môžete zakúpiť vrecia na komunálny odpad, ktorý sa Vám niekedy nezmestí do nádoby na komunálny odpad. Tieto vrecia sú označené a pracovníci spoločnosti FURA Vám ich od vašich nádob zoberú - vyvezú.

ZÁSADY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU:

1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových
nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s
logom FURA), nebude vyvezený.
2. Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí obecný úrad.
3. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do
6:30 hod. v deň vývozu.
4. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo
večerných hodinách


______________

___________________________

Vážení občania


Na základe požiadaviek našich obyvateľov, obec vyjednala so spoločnosťou eurobus, a.s. dva nové spoje a to :

1. odchod z autobusovej stanice o 23,05 hod. do Hrašovíka
2. odchod z Hrašovíka o 06,52 hod. "školský" do Košíc

Spoj "nočný" o 23,05 hod. je poskytnutý dočasne na skúšobnú 3-mesačnú lehotu. Obec Hrašovík počas tejto lehoty dotuje - finančne prispieva na spoj z obecného rozpočtu.

Po uplynutí lehoty eurobus, a.s. vyhodnotí vyťaženosť spojov a následne ho buď zruší alebo ponechá.

Vážení spoluobčania na nás všetkých záleží, či uvedené autobusové spojenia budeme môcť využívať v budúcnosti, preto Vás žiadame, aby ste zvážili využívanie tejto dopravy.

_________________________________________

Milí občania a všetci tí, ktorí radi čítate.
V parčíku sme umiestnili knihobúdku, ktorá funguje na princípe - požičaj - prečítaj - vráť
alebo vymeň knihu za knihu.
Umiestnili sme do nej niekoľko kníh,ale je tam miesto aj na tie vaše, ktoré už máte prečítané a nechcete ich vyhodiť. Zišli by sa knihy hlavne pre deti. Ďakujeme.
V mene všetkých, ktorí budu búdku používať, veľké ďakujem pánu Petrovi Spišiakovi za zhotovenie búdky a Miške Spišiakovej za umelecké pomaľovanie našej knihobúdky, veľmi sa všetkým páči.

  ____________________________


_________________________________________________

__________________

Vážení občania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box je umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu.

Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce.
Neodhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu.
Odovzdanie je zdarma.
_________________________________________________       

V rámci separovaného odpadu Vám oznamujeme, že na obecnom 
úrade sa nachádza E-box na drobné elekrozariadenia - baterky, 
nabíjačky, telefóny, mobily, varné kanvice, fény, MP3 prehrávače, klávesnice k PC, jedným slovom drobné elektrozariadenia.
 

SEPARUJTE S NAMI !!!

 
_______________________________

Mliečný automat

Každý pondelok v čase od 15,00 hod. do 15,30 hod. bude na dvore obecného úradu pristavený mliečný automat. Liter mlieka je za cenu 0,60 centov. Je potrebné doniesť fľaše, platiť môžete mincami 1, 2 euro a 10,20, 50 centov - automat mince nevydáva. Príchod mliečneho automatu ohlásime prostredníctvom miestného rozhlasu.


Odpadové nádoby

Obec má k dispozícii  KUKA nádoby  110 l. Odber je možný v prac. dňoch.

 

 

_________


Pripojenie domácností na verejný vodovod


VVS a.s. Košice oznamuje obyvateľom obce, že na základe žiadosti o pripojenie vykoná pripojenie domov na vodovodnú sieť.


Doklady potrebné k žiadosti:
                                                                                  

 - list vlastníctva k nehnuteľnosti ( stačí vytlačený cez katasterportál )    
 - kópia katastrálnej mapy ( dostupná na obecnom úrade )                    
 - situácia pripojenia ( dostupná na obecnom úrade )                              
 - potvrdenie o počte osôb v domácnosti ( iba tie domácnosti, ktoré budú            používať aj vodu z vlastej studne, potvrdenie vydá obecný úrad)        

Všetky otázky týkajúce sa pripojenia na verejný vodovod podávame na obecnom úrade - technické podmienky, finančné podmienky a administratívne podmienky.

_________

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obec Hrašovík v rámci odpadového hospodárstva zabezpečila zbernú nádobu na separovaný zber – použitého kuchynského oleja.

Použitý kuchynský olej zbierajte do PET fľaše a dobre uzavretú fľašu doneste na obecný úrad do zbernej nádoby.


Separovaným zberom prispievate k ochrane životného prostredia.

 
__________________


 
Regenračné centrum