oznamy

____________________


_____________________


_________________________


___________________________


_______________________


______________________


_________________________


_________________________


________________________

______________________________

_________________________


______________________________


________________________
_____________________________

________________________


_________________________


Vážení občania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box je umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu.

Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce.
Neodhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu.
Odovzdanie je zdarma.

_____________


Milé hrašovícke deti,

obec Hrašovík v spolupráci s obcou Beniakovce, pre vás pripravili pri príležitosti MDD poobedie zábavy na lúke, pod lesom v Beniakovciach. Pre potreby zabezpečenia občerstvenia prosíme nahlásiť účasť detí a rodičov do 2.júna (štvrtok) 2016 na obecný úrad - osobne, telefonicky, e-mailom.  


__________________________________________________


___________________________________________


__________________
_______________________


Oznam pre naše deti.

Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktorej cieľom je dať deťom priestor výtvarne stvárniť (technika je ľubovoľná) miesta, kde vyrastajú, kde sa hrávajú, alebo svoje predstavy o "svojej" dedine. Aby poukázali kresbami, prečo je život na dedine zaujímavý, ich tajné zákutia, kam ich kroky vedú na prechádzky s rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi....

Termín súťaže:
 1.apríl 2016 - 30.jún 2016
 
Kategórie:
1.deti od 3 do 6 rokov
2.deti od 6 do 9 rokov
3.deti od 9 do 15 rokov

Bližšie informácie o zasielaní výkresov A3, A4 získate na našom obecnom úrade.
Tri víťazné práce v každej kategórii budú ocenené.

__________________________


________________________


___________________________


________________________

Vážení hrašovíčania!


Jar je tu a s ňou čas na upratovanie nielen svojich domácností, ale aj okolia kde žijeme.
Pri príležitosti „Dňa Zeme – 22. apríla“, organizujeme brigádu na vyčistenie hrašovíckeho chotára.
Myslíme, že väčšina hrašovíčanov nie je ľahostajná k svojmu prostrediu a tak ako občania v iných obciach a mestách prídu aj naši občania priložiť ruku k dielu.

Kedy? 23.4.2016
O ktorej? o 8,30 na dvore obecného úradu
KDE? celý hrašovícky chotár
Čo doniesť? ak máte – rukavice, náradie – lopata, hrable a hlavne dobrú náladu a dve ruky ochotné pracovať

My zabezpečíme – igelitové vrecia na odpad, odvoz odpadu, občerstvenie

______________________


V rámci jarného upratovania budú v obci, dňa 22. apríla 2016 rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad, ktorý sa nedá vyviezť v rámci komunálneho odpadu.
Do kontajnérov nepatrí odpad, ktorý sa dá vyviezť v rámci separovaných odpadov - papier, sklo, plasty,pneumatiky, rôzne elektronické zariadenia, bioodpad, stavebný odpad a pod.
O čase a mieste rozostavenia kontajnérov Vás budeme informovať. Je tu čas na prípravu a vytriedenie odpadu vo Vašich domácnostiach.___________________________


___________________________


____________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky volieb do NR SR konaných 5. marca 2016 za obec Hrašovík.


počet voličov 277
na hlasovaní sa zúčastnilo 185 voličov -
66,78%
počet voličov ktorí hlasovali podľa §24 zákona o voľbách (v mieste trvalého bydliska)
181
počet voličov ktorí hlasovali poštou z cudziny 4
počet platných odovzdaných hlasov
185

Poradie strán ktoré získali v našej obci hlasy:

Smer - soc.demokracia 46 hlasov
SaS 36 hlasov
Obyčajní ľudia a nez. osobnosti - NOVA 30 hlasov
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 21 hlasov
SME RODINA - Boris Kollár 16 hlasov
SNS 9 hlasov 
KDH 9 hlasov
MOST - HÍD 7 hlasov
SIEŤ 6 hlasov
Strana zelených 3 hlasy
SDKÚ 1 hlas
Strana TIP 1 hlas

Preferenčné hlasy prvých troch kandidátov strán, ktoré sa v nešej obci umiestnili na prvých troch miestach:

SMER
1. Róbert Fico 39 hlasov
2. Róbert Kaliňák 29 hlasov
3. Richard Raši 13
hlasov

SaS
1. Vladimír Bučko 22 hlasov
2. Richard Sulík 17 hlasov
3. Lucia Nicholsonová 8 hlasov

Obyčajní ľudia a nez. osobnosti - NOVA
1. Igor matovič 17 hlasov
2. Veronika Remišová 13 hlasov
3. Oto Žarnay, Erika Jurinová, Jozef Viskupič po 6 hlasov

___________________________________
 
_________

Vážení občania,
pracovníci obce roznášajú v týchto dňoch harmonogram zvozu odpadov 
a vrecia na separovaný odpad na rok 2016.
Tí ktorí ich z dôvodu neprítomnosti nedostali môžu si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Na obecnom úrade si môžete zakúpiť vrecia na komunálny odpad, ktorý sa Vám niekedy nezmestí do nádoby na komunálny odpad. Tieto vrecia sú označené a pracovníci spoločnosti FURA Vám ich od vašich nádob zoberú - vyvezú.

ZÁSADY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU:

1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových
nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s
logom FURA), nebude vyvezený.
2. Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí obecný úrad.
3. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do
6:30 hod. v deň vývozu.
4. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo
večerných hodinách

_______________________       

V rámci separovaného odpadu Vám oznamujeme, že na obecnom 
úrade sa nachádza E-box na drobné elekrozariadenia - baterky, 
nabíjačky, telefóny, mobily, varné kanvice, fény, MP3 prehrávače, klávesnice k PC, jedným slovom drobné elektrozariadenia.
 

SEPARUJTE S NAMI !!!

 
_______________________________

Mliečný automat

Každý pondelok v čase od 15,00 hod. do 15,30 hod. bude na dvore obecného úradu pristavený mliečný automat. Liter mlieka je za cenu 0,70 centov. Je potrebné doniesť fľaše, platiť môžete mincami 1, 2 euro a 10,20, 50 centov - automat mince nevydáva. Príchod mliečneho automatu ohlásime prostredníctvom miestného rozhlasu.Odpadové nádoby

Obec má k dispozícii  KUKA nádoby  110 l. Odber je možný v prac. dňoch.

 

 

_________


Pripojenie domácností na verejný vodovod


VVS a.s. Košice oznamuje obyvateľom obce, že na základe žiadosti o pripojenie vykoná pripojenie domov na vodovodnú sieť.


Doklady potrebné k žiadosti:
                                                                                  

 - list vlastníctva k nehnuteľnosti ( stačí vytlačený cez katasterportál )    
 - kópia katastrálnej mapy ( dostupná na obecnom úrade )                    
 - situácia pripojenia ( dostupná na obecnom úrade )                              
 - potvrdenie o počte osôb v domácnosti ( iba tie domácnosti, ktoré budú            používať aj vodu z vlastej studne, potvrdenie vydá obecný úrad)        

Všetky otázky týkajúce sa pripojenia na verejný vodovod podávame na obecnom úrade - technické podmienky, finančné podmienky a administratívne podmienky.____________
 


_________


Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obec Hrašovík v rámci odpadového hospodárstva zabezpečila zbernú nádobu na separovaný zber – použitého kuchynského oleja.

Použitý kuchynský olej zbierajte do PET fľaše a dobre uzavretú fľašu doneste na obecný úrad do zbernej nádoby.

Separovaným zberom prispievate k ochrane životného prostredia.

 
__________________

_____________
 

 
Regenračné centrum