oznamy


________________

____________________


_________________________

O Z N A M

Plánovaná dovolenka  MUDr. Erny Vavrovej

 

09.07.2019 - 18.07.2019

24.07.2019 - 31.07.2019

 

zastupuje MUDr. Iveta Štofaníková, zdravot. stredisko TIP-TOP, Československej armády 18, Košice 

 

_____________


____________

____________


______________


_____________


_____________

________

Charitatívna akcia

 "Na bicykli deťom pre život 2019"

Tak ako v roku 2013 aj teraz 17.06.2019 zavíta do našej obce pelotón cyklistov v rámci 1. etapy cyklojazdy Stakčín - Prešov - Košice. Počas tejto cyklojazdy navštívia cyklisti spolu 161 obcí na Slovensku a Morave a prejdú takmer 800km. Budú šliapať pre dobrú vec. Vyzbierané finančné prostriedky, ktoré vyzbierajú počas charitatívnej cyklojazdy budú použité na rekondičné pobyty pre rodiny s onkologicky chorým dieťaťom, z prostriedkov bude financovaná idividuálna doprava pre detských onkologických pacientov a zároveň budú podporené detské onkologické oddelenia v konkrétnych nemocniciach. Garantom použitia finančných prostriedkov je pán  Miroslav Bílik, otec Matúša Bílika, ktorému diagnostikovali leukémiu vo veku dvoch rokov.

Občania ktorí chcú podporiť  tento projekt, môžu tak urobiť na obecnom úrade, po ukončení zbierky obec vydá symbolický šek na ktorom budú uvedení všetci darcovia a spolu so šekom odovzdá 17.6.2019 aj vyzbieranú hotovosť.

Podporiť pelotón môžete aj svojou účasťou v pelotóne, v smere na Košice, tak tomu bolo aj v roku 2013 keď naše deti odprevadili pelotón po  štyri lipy.

______________________
 

___________________

_______________________

 

 

 

___________________

______________________________________

 

______________________

__________________________

Nové ordinačné hodiny MUDr. Erny Vavrovej - praktickej lekárky pre dospelých


Pondelok:  7,00 - 9,00  Rozhanovce,  9,30 - 15,30 Košice (TIP-TOP)

Utorok:      7,00 - 10,30  Košické Olšany, 11,00 - 15,00 Košice (TIP-TOP)

Streda:      10,00 - 17,00 Košice (TIP-TOP)

Štvrtok:      7,00 -  9,00  Rozhanovce,  9,30 - 15,00 Košice (TIP-TOP)

Piatok:        7,00 - 12,00 Košice (TIP- TOP)

 

Košice TIP- TOP - Československej Armády 1175/81

Telefonické konakty: ordinácia Košice - 0910 437 334

                                     ordinácia Košické Olšany - 695 07 47

                                     ordinácia Rozhanovce - 695 00 83                          ______________________________________________

                                        O Z N A M

 

Dňa  1.5.2019 t.j. v stredu sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote.

Každé zviera ktoré nie je označené mikročipom musí byť pred vakcináciou začipované.

Z týchto dôvodov je nutné, aby  sa pred očkovaním zvieraťa majiteľ preukázal občianskym preukazom.

Zároveň žiadame majiteľov už začipovaných zvierat ktoré budú očkované, aby doniesli občianský preukaz a veterinárny preukaz zvieraťa  z dôvodu preregistrácie.

Agresívne zvieratá prosíme opatriť  náhubkom.

 

Upozorňujeme vlastníkov psov, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku psa (šteniatka).

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019 (podrobnejšie v § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Očkovanie sa uskutoční na dvore obecného úradu od 9.00 do 10.30 hod.

Poplatok za očkovanie proti besnote  je   8 €.

Poplatok za čipovanie je 15€.    /čip 10€, registrácia 5€/

Veterinárny preukaz 1€.

MVDr. Sučko

 

____________________

O Z N A M

Spoločnosť FURA príde vyviesť komunálny odpad zajtra 19.04.2019 - piatok, namiesto pondelka 22.04.2019.

________________________


__________________________


__________________________

Výzva k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky

Obec Hrašovík vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky na všetkých úsekoch obecných ciest ako aj na ceste III. triedy v oboch smeroch - do obce a z obce.
O súčinnosť pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky sme požiadali Dopravný inšpektorát Košice - okolie. Dodržiavaním pravidiel, ohľaduplnou jazdou, zvýšenou pozornosťou, opatrnosťou a ohľaduplnosťou voči deťom, chodcom a cyklistom predídeme nebezpečným kolíziam, ktoré neraz končia tragicky.

 
                           

____________________________

Pri príležitosti Dňa Zeme - 22.4. organizuje obec brigádu, ktorá sa uskutoční 27.04.2019, so začiatkom o 9,30 hod. na obecnom dvore. Vrecia na odpad zabezpečíme. Do 20. 04. prosíme o nahlásenie účasti a návrhy lokalít kde to treba upratať.
Tešíme sa na vašu účasť a na spoločne strávenú sobotu pre dobrú vec. 

_____________________

O Z N A M

Dňa 26.04.2019 budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad, ktorý sa nedá vyviesť v rámci komunálneho odpadu a ani v rámci separovaných komodít.
Kontajnér na drobný stavebný odpad bude pristavený na dvore obecného úradu.
Drobný stavebný odpad = stavebné sute, obkladačky, omietky.


Pripravte svoj odpad do konajnerov


________________________________
____________________________

___________________________


____________________________


_____________________________
_____________________________


____________________________

O Z N Á M E N I E   P R E  V E R E J N O S Ť

Pošta Rozhanovce bude dňa

21.02.2019 - štvrtok

z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny
v čase od 08:30  do 15:30 hod.
vykonávať poštové služby v obmedzenom režime.

                     Ďakujeme za porozumenie.                       Obvod hlavnej pošty Košice


__________________________________________

__________


_________________________

O Z N A M


Ambulancia pre dospelých MUDr. Erny Vavrovej MEDI - LIVA s.r.o. oznamuje nové ordinačné hodiny nasledovne:


Ordinácia v Košických Oľšanoch:

telefonický kontakt: 0556950747

Pondelok: 7,30 - 14,00

Utorok: 7,30 - 14,00

Streda:7,30 - 14,00

Štvrtok: neordinuje

Piatok: 7,30 - 14,00


Ordinácia  v Košiciach, TIP-TOP, Československej armády 18,

č. dverí 103:

telefonický kontakt: +421910437334 

Pondelok: 14,30 -16,30

Štvrtok:7,30 -14,30


Vzhľadom na technickú nespôsobilosť priestorov ambulancie v Rozhanovciach, nebude pani doktorka v Rozhanovciach ordinovať do odstránenia závad.

____________________

O Z N A M

Vážení občania oznamujeme vám, že dňa 6.1.2019 o 11,00hod. bude RTVS - rádio REGINA na frekvencii 100,30 vysielať reláciu

"Zvony nad krajinou", táto relácia bude o našej obci.

__________________


_________________________________________________


_____________________________


O Z N A M

Na základe listu predsedu Košického samosprávneho kraja Vám oznamujeme, že dňom 1.7.2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci, ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba.
Zabezpečená bude prostredníctvom pevných bodov v spádových územiach, pričom jedno spádové územie bude tvoriť najmenej jeden okres.
Pre náš okres to znamená okres Košice - okolie to bude pre dospelých, deti a dorast  - Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice - Západ
a to v pracovných dňoch od 16,00 hod. do 22,00 hod., cez víkendy a sviatky od 7,00 hod. do 22,00 hod. Chorým tak budú po tomto čase k dispozícii už len urgentné príjmy v nemocniciach.
Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb, fungovať budú rovnako ako doteraz.
Poplatok za Ambulantnú pohotovostnú službu sa zvyšuje z 1,99 eur na 2,00 eur. Ústavná pohotovostná služba bude stáť 10 eur, pričom doteraz za ňu pacient zaplatil 1,99 eur.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte odbor zdravotníctva KSK, kontaktná osoba PdDr. Peter Dringuš, e-mail: peter.dringus@vucke.sk   


______________________________

Vážení občania,
pracovníci obce rozniesli harmonogram zvozu odpadov
na rok 2018. Vrecia na separovaný zber sme ešte od zazmluvnenej firmy nedostali, budú ich distribuovať v mesiaci január. Následne ich roznesieme do domácností.
Tí, ktorí ich z dôvodu neprítomnosti nedostanú, budú si ich môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Na obecnom úrade si môžete zakúpiť vrecia na komunálny odpad, ktorý sa Vám niekedy nezmestí do nádoby na komunálny odpad. Tieto vrecia sú označené a pracovníci spoločnosti FURA Vám ich od vašich nádob zoberú - vyvezú.

ZÁSADY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU:

1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových
nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s
logom FURA), nebude vyvezený.
2. Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí obecný úrad.
3. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do
6:30 hod. v deň vývozu.
4. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo
večerných hodinách

___________________________


Milí občania a všetci tí, ktorí radi čítate.
V parčíku sme umiestnili knihobúdku, ktorá funguje na princípe - požičaj - prečítaj - vráť
alebo vymeň knihu za knihu.
Umiestnili sme do nej niekoľko kníh,ale je tam miesto aj na tie vaše, ktoré už máte prečítané a nechcete ich vyhodiť. Zišli by sa knihy hlavne pre deti. Ďakujeme.
V mene všetkých, ktorí budu búdku používať, veľké ďakujem pánu Petrovi Spišiakovi za zhotovenie búdky a Miške Spišiakovej za umelecké pomaľovanie našej knihobúdky, veľmi sa všetkým páči.

  ____________________________


_________________________________________________

__________________

Vážení občania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box je umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu.

Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce.
Neodhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu.
Odovzdanie je zdarma.
_________________________________________________       

V rámci separovaného odpadu Vám oznamujeme, že na obecnom 
úrade sa nachádza E-box na drobné elekrozariadenia - baterky, 
nabíjačky, telefóny, mobily, varné kanvice, fény, MP3 prehrávače, klávesnice k PC, jedným slovom drobné elektrozariadenia.
 

SEPARUJTE S NAMI !!!

 
_______________________________

Odpadové nádoby

Obec má k dispozícii  KUKA nádoby  110 l. Odber je možný v prac. dňoch.

 

 

_________


Pripojenie domácností na verejný vodovod


VVS a.s. Košice oznamuje obyvateľom obce, že na základe žiadosti o pripojenie vykoná pripojenie domov na vodovodnú sieť.


Doklady potrebné k žiadosti:
                                                                                  

 - list vlastníctva k nehnuteľnosti ( stačí vytlačený cez katasterportál )    
 - kópia katastrálnej mapy ( dostupná na obecnom úrade )                    
 - situácia pripojenia ( dostupná na obecnom úrade )                              
 - potvrdenie o počte osôb v domácnosti ( iba tie domácnosti, ktoré budú            používať aj vodu z vlastej studne, potvrdenie vydá obecný úrad)        

Všetky otázky týkajúce sa pripojenia na verejný vodovod podávame na obecnom úrade - technické podmienky, finančné podmienky a administratívne podmienky.

_________

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obec Hrašovík v rámci odpadového hospodárstva zabezpečila zbernú nádobu na separovaný zber – použitého kuchynského oleja.

Použitý kuchynský olej zbierajte do PET fľaše a dobre uzavretú fľašu doneste na obecný úrad do zbernej nádoby.


Separovaným zberom prispievate k ochrane životného prostredia.

 
__________________


 
Regenračné centrum